Forbrugerråd raser: Politikerne holder boligejerne for nar

Politikerne vil ikke røre en finger for at skabe konkurrence på realkreditlån. Kun det sædvanlige plidder-pladder om mere information, mener Forbrugerrådet Tænk 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og 'den finansielle forligskreds' mener, at bedre information vil styrke konkurrencen. men hvad skal forbrugeren med information, det ikke giver økonomisk mening at handle på, spørger Forbrugerrådet Tænk. Foto: Jens Dresling
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og 'den finansielle forligskreds' mener, at bedre information vil styrke konkurrencen. men hvad skal forbrugeren med information, det ikke giver økonomisk mening at handle på, spørger Forbrugerrådet Tænk. Foto: Jens Dresling

Politikerne agter ikke at løfte en finger for at skabe mere konkurrence på det danske realkreditmarked.

Det står lysende klart, efter at poltikerne i den såkaldte finansielle forligskreds har behandlet de 16 anbefalinger, som Konkurrencerådet lagde på bordet sidste år.

Kun fire forslag er sluppet gennem nåleøjet. Det er de sædvanlige totalt ufarlige forslag om mere og bedre infomation, som branchen slår sig på lårerne af grin over.

- Det er sådan noget med, at man oplyser forbrugerne om nogle muligheder. Men skal man som forbruger handle på disse informationer, så skal der også være noget økonomi i at gøre det. Og det er der ikke. Der er stadig store økonomiske barrierer ved at skifte realkreditinstitut. Det er faktisk temmeligt dyrt at skifte. Vil man sætte fut i konkurrencen, så skal man gøre det billigere at skifte realkreditinstitut, siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Brug for flere aktører
Den finansielle forligskreds, der udover regeringen består af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, de radikale og SF, er behændigt gået uden om ethvert forslag, der kunne genere bankerne og deres realkreditinstitutter.

Det gælder f.eks. Konkurrencerådets konstatering af, at det er alt for svært for nye aktører at komme ind på realkreditmarkedet.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk kunne flere aktører netop være et af de mere effektive midler til at styrke konkurrencen i forhold til de fire - Totalkredit, Realkredit Danmark, Nordea Kredit samt BRFkredit - der i dag sidder tungt på det danske marked.

- Det var noget, der virkelig kunne sætte gang i konkurrence, hvis man lettede adgangen til at oprette nye realkreditinstitutter. Det var noget, man burde kigge på.

- Men bankerne og realkreditinstitutterne ved jo godt, at der ikke kommer flere aktører. Bankerne sidder på hele distributionsappartet. Det kan en ny aktør ikke bare få adgang til. For det andet vil de støde på en række barriere omkring kapitalkrav og den slags ting. Så det kan nærmest ikke lade sig gøre, siger Morten Bruun Pedersen.

Henvisning til prisportal
De anbefalinger, som regeringen nu vil tage initiativ til at gennemføre, er, at:

  • Der i boligsalgsopstillinger skal være henvisning til prisportalen tjekboliglån.dk, hvorved finansieringsforslag kan sammenlignes
  • Der fremsættes lovforslag om at udvide adgangen til eSKAT til også at gælde for bl.a. formidlere af lånetilbud
  • Bekendtgørelsen om god skik for boligkredit revideres, så det bliver tydeligt, i hvilke institutter der er mulighed for udlevering af realkreditobligationerne, hvorved låntagerne selv kan forestå handlen
  • Juridiske rådgivere bør opfordre boligkøbere til, at der indhentes flere finansieringstilbud.

- Jeg er glad for, at der er bred politisk opbakning til de konkrete tiltag, vi nu iværksætter som opfølgning på anbefalingerne fra Konkurrencerådet. Tiltagene bidrager til, at forbrugeren kan træffe oplyste valg om boligfinansiering. Det mener jeg er nøglen til et effektivt og konkurrencepræget marked for realkredit,  siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen. 

 

64 kommentarer
Vis kommentarer