Foreninger: Tvang bruges stadig for ofte i psykiatrien

Færre patienter bliver bæltefikseret, men i flere regioner ses til gengæld en stigning i tvangsmedicinering

Godt, men ikke godt nok, lyder den overordnede vurdering fra landsformand for landsforeningen Sind, Knud Kristensen.

Generelt blev der brugt mindre tvang i psykiatrien i 2015 i forhold til tidligere. Men der er også stigninger i nogle regioner i forhold til brugen af beroligende medicin og fastholdelse, viser en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi er glade for, at vi kan se et fald i anvendelsen af bæltefikseringer, men desværre har det nogle steder ført til en stigning i brugen af beroligende medicin til tvang.

- Så der er noget, der tyder på, at en del af det bare er flyttet over til andre tvangsformer, siger Knud Kristensen.

Andelen af samtlige indlagte psykiatriske patienter, der mod deres vilje oplevede at blive spændt fast med bælte faldt fra 7 procent i 2014 til 5,9 procent i 2015.

I tre ud af landets fem regioner er der til gengæld en stigning i tvangsmedicineringen af patienter.

- Vi ved godt, hvordan man kan forebygge, at en situation kører op, så tvang ikke er nødvendigt. Problemet er selvfølgelig, om man har de tilstrækkelige ressourcer til også at gøre det i praksis, siger Knud Kristensen.

Thorstein Theilgaard, der er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri er også bekymret over tallene. Han mener ligeledes, at man skal kigge andre veje end kun at se tvang som løsning.

- Mange af dem, der kommer ind, er kendt i psykiatrien. Man skal prøve at se på, hvad det er for et menneske, man har med at gøre.

- Der er et eksempel på en mand, som flere gange var på besøg i psykiatrien. Personalet opdagede, at han var meget musisk interesseret. De spillede klassisk musik for ham, og det hjalp, siger han.

Af opgørelsen fremgår det også, at flere unge under 18 år bliver udsat for en eller anden form for tvang end tidligere. Bedre Psykiatri vil gerne have bæltefikseringer af børn helt til livs og foreslår derfor et forbud mod bæltefikseringer af børn.

- Hvis vi skal tage fat i noget med første hug, så er det bælterne. Men hvis det bare bliver afløst af medicin, så er vi sådan set lige vidt, siger Thorstein Theilgaard.

2 kommentarer
Vis kommentarer