Forslag: Totalt rygestop for alle kommunalt ansatte

KL ser et rygeforbud i arbejdstiden som et vigtigt redskab mod den største sundhedsfare i Danmark.

Hvad mener du om forslaget fra KL? Diskuter herunder i Nationen.

Kommunernes Landsforening (KL) opfordrer sine medlemmer til at forbyde rygning i arbejdstiden for de kommunalt ansatte. Dermed bevæger kommunerne sig som arbejdsgiver ind i en privatsfære.

Men det er nødvendigt for at få slukket ilden i flere cigaretter end i dag. Det siger formanden for KL's social- og sundhedsudvalg, Thomas Adelskov (S).

- Argumentet er, at vi ved, at rygning er den enkeltfaktor, der giver størst sundhedsmæssige problemer. Op mod hver anden ryger risikerer at dø af sin rygning, siger han.

- Vi har nogle fælles målsætninger med Folketinget om, at danskerne skal ryge mindre, og de unge generationer om få år skal være helt røgfri. Et af redskaberne i den sammenhæng er at være et godt forbillede.

Et af de steder, hvor en sådan rygepolitik vil træde i kraft, er de danske skoler. Her har man flere steder erfaringer med netop rygeforbud eller lignede påbud, forklarer formanden for Skolelederne, Claus Hjortdal.

- Det er en udvikling, fra at man skulle isoleres, hvis man røg. Så blev der færre og færre, der røg. Så lavede man rygeskure, så eleverne ikke kunne se lærerne. Så måtte de ikke ryge på matriklen. Jeg synes, det er en udvikling, der har været i samfundet, siger han.

- Det er forholdsvist smertefrit. Jeg ved, at der er enkelte skoler, der selv har taget beslutningen om, at man ikke ryger i arbejdstiden.

Et rygeforbud i arbejdstiden adskiller sig fra et rygeforbud på matriklen, ved at det er klokkeslættet og ikke den ansattes ophold på arbejdspladsen, der bestemmer, om vedkommende må ryge eller ej.

Claus Hjortdal vil give sine kommunale chefer det råd, at et eventuelt forbud mod rygning håndhæves med lidt "elastik".

- Der må vi sige: At holde øje med dem (eleverne, red.) i al den tid de er i skole, er en håbløst opgave. Hvis vi skal lege politi, så må vi sige, at det lykkes vi ikke med, siger han.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed begynder 40 unge under 18 år at ryge hver eneste dag.