Forsvaret skydetræner dagligt ved siden af krigstraumatiserede flygtninge

På 29 ud af 31 dage i marts har Forsvaret haft aktiviteter i det øvelsesområde, der grænser op til Sandholm og Sjælsmark

Næsten dagligt er der planlagt træning med skydevåben i Forsvarets øvelsesområde, som grænser op til både Center Sandholm og Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland, hvor der bor krigstraumatiserede flygtninge. Det fremgår af Forsvarets egne opgørelser over øvelser og skydetider i området, som Dagbladet Information har gennemgået.

I marts er der kun planlagt to såkaldte »aktivitetsfri« dage – den 30. og 31. marts. Træningen kan foregå hele døgnet, og flere dage fremgår det, at der er planlagt skydetræning, kanonslag og håndgranater i tidsrummet 07-24.00. Seks dage er der »anvendelse af luftfartøjer«. Ni dage bruges der hånd- og øvelsesgranater.

28 asylsøgere sultestrejkede: Ingen tog notits af dem

Og måneden skiller sig ikke meget ud. Der var planlagt fire aktivitetsfri dage i januar, tre i februar og seks i april. Og Forsvaret bekræfter over for Information, at der i praksis næsten dagligt er aktiviteter i området omkring Sjælsmark og Sandholm.

Begge asylcentre huser ifølge Dansk Flygtningehjælp flygtninge og børnefamilier, der kan være traumatiseret af flugt fra krig.

- De fortæller, at det er utrolig ubehageligt. At det giver dem minder om noget, de har været udsat for, hvis de er flygtet fra krig. Og så er der flere af dem, som tror, at det er med vilje. Det skaber en følelse af at være uønsket, og at man fra de danske myndigheders side ikke viser forståelse for ens situation, siger asylchef Eva Singer til Information.

Den teknologiske sikkerhedsvirksomhed Force Technology, der har ekspertise inden for vurdering af militær støj, fortæller, at opfattelsen af en støjgene bliver påvirket af ens tidligere erfaringer.

- Hvis man har dårlig erfaring med en type støj, kan genen fra den opleves som en støj, der er dobbelt så kraftig, end den egentlig er, siger Torben Holm Pedersen, seniorteknologispecialist ved Force Technology med mere end 40 års erfaring i akustik, støj og genevirkning.

Debatten om skydeøvelserne ved asylcentrene er ikke ny. Senest har Radio24syv sat fokus på problematikken og offentliggjort en video af et barn, der græder, holder sig for ørene og gentagne gange siger til sin mor, at han er bange.