Fyret læge godkendte piloter trods mangelfuld uddannelse

I 24 år var en nu fyret læge ansvarlig for at godkende piloter på sin klinik, men manglede del af uddannelse

Det var i med strid med reglerne, da en nu politianmeldt og fyret læge i 24 år kontrollerede danske piloters helbred og førte kontrol med andre læger på området.

Lægen manglede nemlig den fornødne grunduddannelse til at gøre det, skriver Berlingske.

Flyvelæger har særlig tilladelse til at undersøge piloter og vurdere, om de fysisk og mentalt er egnede til at flyve.

En flyvelæge skal for at blive godkendt have ret til at arbejde som læge med selvstændigt virke, skriver avisen.

Den ret kan man opnå ved at at tage en grunduddannelse efter medicinstudiet - en grunduddannelse, som lægen dog ikke havde.

I 24 år har Trafikstyrelsen givet lægen ansvar for at godkende piloter, men lægen optræder ikke i Sundhedsministeriets database over læger godkendt til selvstændigt virke, skriver Berlingske.

Hos Trafikstyrelsen beklager man, at lægen har været ansat til at føre kontrol.

- Der er et eller andet, der er helt galt her. Også her, siger vicedirektør i Trafikstyrelsen Kåre Clemmesen til Berlingske med henvisning til sagens omfang.

Oplysningen om den manglende grunduddannelse er den seneste i sagen, som Berlingske har oprullet.

Den har betydet, at Trafikstyrelsen har indkaldt cirka 2000 piloter og flyveledere til nye helbredsundersøgelser.

Blandt andet har flere organisationer kritiseret lægen for en dobbeltrolle.

Derudover har avisen kunnet beskrive klager over undersøgelserne på hendes klinik. Der er også eksempler på fusk med personlige stempler.

Politikere fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet giver over for Berlingske udtryk for, at der er behov en uvildig undersøgelse foruden ministeriets interne undersøgelse.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) giver i en skriftlig kommentar til avisen udtryk for, at han ikke vil afvise en ekstern undersøgelse.

Styrelsen har tidligere politianmeldt lægen, bortvist personen fra sit job, og lægens klinik er lukket.

Til Ritzau siger vicedirektør i Trafikstyrelsen Kåre Clemmesen, at han ikke umiddelbart ser sagen som et tegn på bredere problemer.

- Jeg opfatter det her som et meget specielt tilfælde, hvor styrelsen er blevet udsat for lidt af et bedrag, siger han.

OVERBLIK: Fyret flyvelæge har haft en dobbeltrolle

Onsdag er en fyret læge, der har stået for tilsynet af flyvelæger, blevet politianmeldt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det sker, efter at den kvindelige læge blev fyret og bortvist fra styrelsen fredag under mistanke om embedsmisbrug.

En flyvelæge skal undersøge, om piloter er psykisk og fysisk i stand til at udføre deres hverv.

Et gyldigt helbredsbevis er obligatorisk for piloter og flyveledere, der skal have det fornyet én gang om året.

De kan kun udstedes af en læge, der har gennemgået en særlig uddannelse inden for flyvemedicin og dermed er godkendt som flyvelæge.

Få et overblik over sagen her:

* Den kvindelige læge har haft en dobbeltrolle, hvor hun for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ført tilsyn med andre flyvelæger, samtidig med at hun selv havde en klinik, der undersøgte piloter.

* Dobbeltrollen blev særligt betændt, da Berlingske kunne beskrive klager over undersøgelserne på hendes klinik. Der er også eksempler på fusk med personlige stempler.

* Ifølge vicedirektør i styrelsen Kåre Clemmensen kan situationen have været til fare for flysikkerheden.

* Lægen blev fredag fyret fra sit job i styrelsen, og siden er hendes klinik, Doctors.dk, blevet lukket.

* Styrelsen har konstateret, at helbredsundersøgelser på Doctors.dk i et antal tilfælde er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger.

* Efter at klinikken har fået tilbagekaldt sin godkendelse til at udstede flyvemedicinske helbredsbeviser, har styrelsen indkaldt cirka 2000 piloter og flyveledere til nye helbredsundersøgelser

* De pågældende piloter og flyveledere har gennemgået deres helbredstjek på klinikken inden for de seneste 12 måneder. De skal i løbet af de kommende to måneder have foretaget en ny undersøgelse. Indtil da må de fortsætte deres arbejde som normalt.

* Onsdag har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meldt lægen til politiet. Styrelsen mener, at lægen har misbrugt sit embede. Ifølge Kåre Clemmensen er der tale om "decideret vildledning, som er foregået bevidst".

Kilder: Ritzau, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen samt Berlingske.

Se også: Flyveledere kan få problemer med at nå helbredstjek

Se også: Fyret flyvelæge politianmeldt

Se også: Efter skandale-fyring: 2000 piloter og flyveledere skal undersøges

2 kommentarer
Vis kommentarer