Ghetto-trussel har kun haft begrænset effekt

FLYT OG FÅ PENGE FOR DET: Selv om Brabrand Boligforening tilbyder at betale for beboeres flytning for at undgå ghetto-stempel, er boligforeningen ikke en gang halvt i mål med interesserede beboere med flytteplaner

Kun fem ud af i alt foreløbig 26 henvendelser har været til at arbejde videre med for Brabrand Boligforening i forhold til at yde støtte til flytte-interesserede beboere i Skovgårdsparken i Brabrand vest for Aarhus. Foto Ernst Van Norde
Kun fem ud af i alt foreløbig 26 henvendelser har været til at arbejde videre med for Brabrand Boligforening i forhold til at yde støtte til flytte-interesserede beboere i Skovgårdsparken i Brabrand vest for Aarhus. Foto Ernst Van Norde

Trods massiv medieomtale de seneste uger af Brabrand Boligforenings vilje til at tilbyde beboerne i Skovgårdsparken i Aarhus Vest at få betalt deres flytteomkostninger, så ser det usædvanlige initiativ ikke ud til at skabe kø for at komme væk fra boligblokkene, der grænser op til Gellerup-parken.

Ud af i alt 26 henvendelser fra de i alt 1.437 beboere i Skovgårdsparken arbejder Brabrand Boligforening videre med foreløbig fem af de interesserede. De resterende 21 har ifølge direktør Keld Laursen, Brabrand Boligforening, haft ønsker, som boligforeningen ikke kunne indfri.

Direktør i Brabrand Boligforening Keld Laursen mener, at kritikere skal rette skytset mod politikerne i stedet for at harmes over, at boligforeningen vil undgå ghettostempel. Foto Ernst Van Norde
Direktør i Brabrand Boligforening Keld Laursen mener, at kritikere skal rette skytset mod politikerne i stedet for at harmes over, at boligforeningen vil undgå ghettostempel. Foto Ernst Van Norde
 

- Der er flere forskellige årsager, men typisk har det handlet om, at de flytte-interesserede gerne ville have en større bolig samtidig med, at de ikke ville eller kunne betale mere, end de gør i forvejen i Skovgårdsparken, siger Keld Laursen til Ekstra Bladet.

Baggrunden for det opsigtsvækkende tilbud fra boligforeningen er, at Skovgårdsparken er i fare for at komme på listen over 'hårde ghettoer' og derved blive tvunget til at nedrive cirka halvdelen af de ellers - for de fleste blokkes vedkommende - nyrenoverede lejligheder.

Mindst 10-12 skal flytte

Ekstra Bladet besøgte for et par uger siden ægteparret Durdu og Nurdagul Sahin. Parret med tyrkisk baggrund udtrykte dengang interesse for at tage imod tilbuddet om at flytte, men de har siden trukket følehornene til sig. Det var mandag ikke muligt at få en kommentar fra ægteparret om, hvorfor de alligevel ikke ønsker at få dækket flytteomkostninger og et muligt indskud til en ny lejlighed ved en flytning.

Ægteparret Durdu og Nurdagul Sahin med tyrkiske rødder på henholdsvis 52 og 65 år bor i Skovgårdsparken. Da Ekstra Bladet besøgte parret, hvoraf den mandlige halvdel altid har haft job og betalt sin skat igennem over 40 år i Danmark, var de interesserede i at forlade deres lejlighed med tilskud til flytning i udsigt. Parret har dog siden trukket følehornene til sig. Foto Ernst Van Norde
Ægteparret Durdu og Nurdagul Sahin med tyrkiske rødder på henholdsvis 52 og 65 år bor i Skovgårdsparken. Da Ekstra Bladet besøgte parret, hvoraf den mandlige halvdel altid har haft job og betalt sin skat igennem over 40 år i Danmark, var de interesserede i at forlade deres lejlighed med tilskud til flytning i udsigt. Parret har dog siden trukket følehornene til sig. Foto Ernst Van Norde
 

Lige nu er 41.4 procent af beboerne i Skovgårdsparken på offentlig forsørgelse. Det tal skal ned under 40 procent for at leve op til regeringens krav. Hvis et boligområde opfylder tre eller flere ud af i alt fem kriterier, ender det på listen over 'hårde ghetto´er'. Skovgårdsparken opfylder de tre, og derfor skal mindst 10-12 beboere på offentlig forsørgelse flytte for at undgå, at Skovgårdsparken ender på ghettolisten.

Står Skovgårdsparken stadig på listen 1.12 2020, skal Brabrand Boligforening lave en plan for, hvordan området kan forandres, sådan at andelen af familieboliger højest udgør 40 procent af det samlede antal boliger i 2030.

'Flyt dig selv'

Flere beboere i Skovgårdsparken har på det seneste ytret deres utilfredshed med både den borgerlige regerings ghettoplaner og Brabrand Boligforenings usædvanlige flyttetilbud for at undgå at skulle rive velfungerende bygninger ned. På den landsdækkende bevægelse 'Almen Modstands' facebook-side demonstrerer beboere i Skovgårdsparken deres utilfredshed med skilte med teksten ' Flyt dig selv'. Et slogan, som i overført betydning både sigter mod regeringen og boligforeningen.

- Jeg forstår udmærket beboernes reaktion, og at der opstår modstand mod ghetto-lovgivningen, siger Keld Laursen.

Den tidligere folketingspolitiker Jann Sjursen, der nu er formand for Rådet for Socialt Udsatte, udtalte fornylig til blandt andre Ekstra Bladet, at Brabrand Boligforenings tilbud om flyttefinansiering 'udskammer en bestemt befolkningsgruppe'. Formanden for Socialrådgiverforeningen, Majbrit Berlau, supplerede ved at sige, at boligforeningen 'eksporterer sine sociale problemer'.

- Jeg kan egentlig godt forstå kritikken, men både de demonstrerende i Skovgårdsparken, Sjursen og Berlau burde rette kritikken mod politikerne, som har lavet lovgivningen, siger Keld Laursen.

Ægtepar vil tage imod 50.000 kroner: Vi takker og flytter gerne

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FAKTA OM GHETTO-LOVEN

Et boligområde med mindst 1000 indbyggere placeres på ghettolisten, hvis det opfylder mindst tre af de følgende fem kriterier:

Andelen af de18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse udgør mere end 40 procent.

Andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande er over 50 procent.

Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 procent af beboerne over 18 år.

Andelen af beboere mellem 30 og 59 år, der kun har en grunduddannelse, udgør mere end 50 procent af beboerne i den aldersgruppe.

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (undtaget uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst i regionen.

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet