Godsejer dømt: Jævnede gravhøje med jorden for at tjene på juletræer

For at få plads til at plante juletræer ryddede godsejer Bernt Johan Collet 12 fredede gravhøje, lyder dommen

Bernt Johan Collet er glad for at sælge juletræer. Så glad, at 12 fredede gravhøje blev jævnet med jorden for at give plads. (Foto: Finn Frandsen)
Bernt Johan Collet er glad for at sælge juletræer. Så glad, at 12 fredede gravhøje blev jævnet med jorden for at give plads. (Foto: Finn Frandsen)

Godsejer, hofjægermester og tidligere forsvarsminister i Schlüter-regeringen Bernt Johan Collet fra Lundby ved Vordingborg sælger juletræer.

Mange juletræer.

Men nu skal han betale for genetablering af 12 fredede gravhøje, som blev pløjet ned mellem 2008 og 2012 på hans jorder i Sydsjælland. Det gjorde de, fordi Bernt Johan Collet hellere ville give plads til juletræsdyrkning.

Det skriver Sjællandske.

Inklusiv sagsomkostninger koster sagen Bernt Johan Collet 624.968 kroner og 80 øre.

Afgørelsen fremgår af en dom afsagt i Københavns Byret, og godsejeren overvejer nu sammen med sin advokat, om den afgørelse skal ankes, skriver Sjællandske.

Collet var ellers tidligere på året blevet frifundet, da sagen var for ved Retten i Nykøbing Falster, men dengang var Collet tilalt for at overtræde straffeloven. I stedet forsøgte Kulturarvsstyrelsen at få Collet dømt ved at stævne ham for brud på museumsloven, og det er altså her, at dommeren i København har vurderet, at Collet er erstatningspligtig.

Sagen drejer sig om genopbygning af 12 gravhøje, som blev tilplantet med juletræer af Collets entreprenører. Højene er alle beliggende øst for Vordingborg, og de har alle sammen været registreret på kortmateriale siden 1984, nogle af dem siden 1945.

Dorte Vejen, kontorchef i Kulturarvsstyrelsen, er tilfreds med, at afgørelsen blåstempler styrelsens praksis med at retablere fredede fortidsminder, som er blevet ødelagte.

- Men inden vi hæver armene i begejstring, skal vi have studeret dommens præmisser, siger hun til Sjællandske.

Bernt Johan Collet siger selv til Sjællandske, at han undrer sig over, at han først kan blive frifundet for at bryde straffeloven for så siden at blive dømt i en ny omgang ved domstolene, som handler om nøjagtig det samme.

- Vi kigger på sagen min advokat og jeg, siger han til Sjællandske.

Det er for øvrigt ikke første gang, at den tidligere forsvarsminister er kommet på kant med myndighederne fra sin enorme grund. I 2013 måtte han fjerne tusindvis af juletræer, som han havde plantet i et fredet område ved Hammer-Torup Bakker. Det var Næstved Kommune, som havde anlagt sagen, da kommunen mente, at Collet brød regler om, at det alene var afgrøder, der blev plantet på området. Collet hævdede, at juletræerne også kunne kaldes for afgrøder, men det var retten uenig i.

135 kommentarer
Vis kommentarer