Gymnasiet får cirka 90 studieretninger mod 209

Der skal være mere undervisning og langt færre studieretninger, siger statsminister Helle Thorning-Schmidt

Gymnasiet får fremover kun cirka 90 studieretninger, mens der nu er 209 kombinationer. De 90 studieretninger vil blive fordelt på 12 overordnede studieretninger.

Det oplyser statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), som mandag præsenterer regeringens gymnasiereform sammen med økonomiminister Morten Østergaard (R) og undervisningsminister Christine Antorini (S).

- For det første forandrer vi studieretningerne. For det andet vil vi styrke det faglige niveau. Vi vi gøre matematik og naturvidenskab obligatorisk. For det tredje skal der være mere undervisning, siger Helle Thorning-Schmidt.

Dansk politik Komma og fremmedsprog skal fylde på skemaet

Regeringen har brugt ni milliarder kroner mere på uddannelse og SU, siden den fik magten i efteråret 2011, forklarer statsministeren.

- Vores børn og unge skal være danmarkshistoriens bedst uddannede generation. I dag præsenterer vi et udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser. Det er og bliver hovedvejen for at læse videre, siger Helle Thorning-Schmidt.

- Vi forandrer gymnasierne, så de bliver endnu bedre til at løse opgaven.

Elever fra socialt svagere hjem skal have bedre forhold i gymnasiet, siger økonomiminister Morten Østergaard.

- Fremover vil alle elever have mindst to valgfag, siger han.

Gymnasiereformen ligger i forlængelse af folkeskolereform og reformen af erhvervsuddannelser, siger undervisningsminister Christine Antorini.

- Alle elever vil få individuelle samtaler undervejs, så der er fokus på deres faglige læring, siger hun.

Læseferierne slankes i 1. og 2. g, så eleverne i stedet kan tage talentforløb eller styrke fagligheden på anden vis, oplyser Christine Antorini.

- Man skal mindst have to i dansk og matematik. De må meget gerne have højere karakterer, siger hun om adgangskravet.

De borgerlige partier vil mindst have et adgangskrav på fire for at komme i gymnasiet.

0 kommentarer
Vis kommentarer