Handicappet mand får medhold: Har ret til dansk pas

Tyrkisk mand mistede muligheden for at få dansk statsborgerskab, da han blev opsagt i sit fleksjob

En handicappet mand får medhold i en sag om afslag på dansk statsborgerskab. Afslaget krænker Danmarks internationale forpligtelser. 

Det har Vestre Landsret fredag afgjort.

Manden, der er 41 år og har tyrkisk baggrund, havde sagsøgt Udlændinge- og Integrationsministeriet i sagen.

Ministeriet skal betale en godtgørelse på 10.000 kroner til ham.

Efter at have bestået en indfødsretsprøve i 2013 fik manden besked om, at han ville blive optaget på det lovforslag om indfødsret, som skulle fremsættes i Folketinget i foråret 2015.

Men lovforslaget bortfald på grund af folketingsvalget i juni 2015.

Da sagen blev taget op igen senere samme år, meddelte Udlændinge- og Integrationsministeriet, at man var blevet opmærksom på, at manden ikke længere opfyldte kravene om selvforsørgelse.

Det skyldtes, at han i mellemtiden havde mistet det fleksjob, som han havde, og var kommet på ledighedsydelse.

Dermed var han ikke længere selvforsørgende.

Krænker internationale forpligtelser
Spørgsmålet, som Vestre Landsret skulle vurdere, var, om afslaget på statsborgerskab krænker Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Handicapkonventionen.

Og det er altså tilfældet, er landsretten kommet frem til.

Manden blev tilkendt førtidspension i 2008 på grund af en svær depression, angst og dårlig ryg, men valgte at begynde i fleksjob seks år senere.

Han er tyrkisk statsborger og blev i september 2000 gift med en dansk kvinde, hvorefter de fik familiesammenføring.

De fik en datter sammen, men blev senere skilt.

Hans advokat, Helle Holm Thomsen, fortæller, at hun og hendes klient er ovenud begejstrede for Vestre Landsrets afgørelse.

- Vi vil nu skrive til Udlændinge- og Integrationsministeriet og gøre opmærksom på, at vi mener, at der er grund til at genoptage sagen, og at han skal tildeles statsborgerskab, siger Helle Holm Thomsen.

Da sagen blev behandlet af Retten i Aarhus i 2018, tabte de sagen.