Har ikke plads til børnene: Her er kommunernes nødplaner

Flere institutioner har ikke plads til alle børnene, hvis de samtidig skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand og dele børnene ind i små grupper

Nogle daginstitutioner kan risikere at opleve pladsmangel, når de åbner igen fra 15. april. Foto: Liselotte Sabroe
Nogle daginstitutioner kan risikere at opleve pladsmangel, når de åbner igen fra 15. april. Foto: Liselotte Sabroe
Følg Samfund

Når landets daginstitutioner åbner igen fra 15. april, bliver det med en række strikse anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen in mente.

To af dem er, at man skal holde en til to meters afstand, og at børnene skal deles op i grupper.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan man vælger at følge anbefalingerne. Men i flere daginstitutioner kan det slet ikke lade sig gøre at holde stor nok afstand, hvis alle forældre sender deres børn afsted hver morgen.

Der er simpelthen ikke plads nok.

Ekstra Bladet har derfor ringet rundt til nogle af landets største kommuner og spurgt, hvordan de vil tackle problemet, hvis der opstår pladsmangel i daginstitutionerne.

I Aarhus kalder man ekstra bemanding ind

Anne Merethe Løvmose er Børn og Unge-chef i Aarhus Kommune. Hun fortæller, at der lige nu foregår et stort planlægningsarbejde med at inddele børn i grupper, arrangere ture og aktiviteter og hente flere voksne ind.

- Vi indkalder vikarer og tænker i at trække medarbejdere fra forvaltningen, som har lærer- eller pædagogbaggrund, ind. Vi samarbejder også med jobcentrene og kigger i jobbanken, siger Anne Merethe Løvmose.

- Når I kalder så mange nye ind, kan børnene så komme til at stå i en situation, hvor de bliver passet af voksne, de ikke kender?

- Vores udgangspunkt er, at børnene skal være sammen med voksne, de kender. Men vi kan selvfølgelig komme i en situation, hvor en pædagog melder sig syg, og så kan vi ikke garantere det, svarer Børn og Unge-chefen.

Her er Sundhedsstyrelsens retningslinjer for daginstitutioner

- Det anbefales, at der generelt holdes en afstand på to meter fra hinanden, for at forebygge smitte.

- Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet i dagtilbud.

- Børn skal så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksne gennem hele dagen både inde og ude, og at der ikke skiftes ophold rundt på stuerne.

- Så vidt det er muligt skal der sikres afstand mellem børnene når de sidder ved borde.

- Der anbefales et frit gulvareal på seks kvadratmeter per barn i vuggestuer, fire kvadratmeter per barn i børnehaver. Mulighederne for indretning af lokalet er derfor afgørende for, hvor mange personer, der kan være tilstede. Det kan være nødvendigt at dele børnene op i mindre grupper, eller at dagen tilrettelægges, så børn opholder sig tidsmæssigt forskudt i dagtilbuddet for at sikre den nødvendige afstand.

- Ved legeaftaler uden for dagtilbuddet anbefales, at der leges med så få børn som muligt og med børn fra den stue i dagtilbud som barnet i forvejen er sammen.

- Hyppig rengøring af blandt andet legetøj, håndtag, gelændere, trykknapper og armaturer på toiletter, pc-tastaturer og arbejdsborde. Hav derudover fokus på de flader, der er i børnenes nå-højde.

- At der bliver udarbejdet instrukser for hygiejne.

- At ansatte og børn oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe.

- At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.

- At sikre faste rutiner for håndvask blandt ansatte og børn.

- At der på institutionens arealer, fx ved indgangen og øvrige relevante steder hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.

- At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer.

- At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom.

- At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom.

- Ansatte, børn og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til institutionen.

- Børn og ansatte skal vaske hænder i faste intervaller.

- Ansatte skal vaske hænder med vand og flyende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra en stue til en anden eller er nødsaget til at være i kontakt eller tæt fysisk kontakt med børn fra en anden stue.

- Man må kun anvende engangsmaterialer som bleer, vaskeklude, håndklæder, forklæder, lommetørklæder og underlagspapir.

- Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til institutionen. Dette kan gøres ved at børnene afleveres i intervaller. Hvis muligt skal børnene afleveres uden for.

- Toiletter rengøres mindst to gange dagligt. Potter og toiletsæder i daginstitutioner og dagplejer skal rengøres og afsprittes med 70-85 procent hospitalssprit efter brug.

- Alle overflader skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst to gange dagligt.

- Legetøj skal vaskes minimum to gange dagligt. I dagplejer og vuggestuer kan dette f.eks. være, når børnene sover, spiser og eller er gået hjem. I børnehaver kan dette for eksempel være når de spiser og når de går hjem.

- Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.

- Legetøj, som ikke kan rengøres efter anvisningen, skal pakkes væk, til efter pandemi er overstået.

- Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80°C., og så vidt muligt benyttes børnenes personlige sengetøj.

- Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler tablets eller sikre, at kun få børn deler den samme tablet.

- Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.

- Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/-håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, greb på vaskemaskine og tørretumbler m.v.

- Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang dagligt.

- Større forsamlinger skal undgås – fx morgensang.

- Børn skal så vidt muligt blive på den samme stue/i de samme grupper og med den samme voksne Der skal ikke leges med børn på andre stuer.

- Det anbefales, at børnene deles op i grupper (fx. fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor).

- Legepladsen kan inddeles, så børnene kun leger med de samme børn fra faste, mindre grupper af fx fem børn.

- Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon.

- Der skal sikres let adgang til god håndhygiejne med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder.

- Aktiviteter skal planlægges så de foregår uden for, med mindre dette ikke er muligt, grundet fx vejret. o Der skal leges i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn.

- Sidder børnene ved borde, skal de så vidt placeres så der er to meter i mellem børnene.

- Maden må ikke deles, og alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

- Børnene kommer til at skulle opholde sig i nogle meget uvante rammer. Hvordan sikrer I deres tryghed, og at det ikke bliver en skræmmende tid for dem?

- Det gør vi netop ved at kalde et maksimalt antal voksne ind, så vi opererer i gode normeringer. Børnene skal føle sig trygge og have det godt, og der må ikke gås på kompromis med pædagogikken. Vi vil også prioritere at sende de ældste børn ud frem for de små, hvis nye steder tages i brug, fordi de måske endda vil synes, det er spændende at komme ud en masse, siger hun.

- Kan forældre risikere at få at vide, at de ikke kan sende deres børn i daginstitution, fordi der ikke er plads?

- Nej, der er vi ikke. Vi tror på, at vi kan passe alle dem, der skal passes. Og hvis vi oplever, at der er en daginstitution, som ikke kan klare opgaven, så udsætter vi åbningen. Vi åbner ikke, før vi er stensikre på, at vi kan klare pasningen, siger Anne Merethe Løvmose.

'Verdens største laboratorier': Sådan spreder børn smitten

Odense og København klar til at tage legepladser og kulturhuse i brug

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen. Han har dog kun haft tid til at svare på vores spørgsmål over mail.

'De sundhedsfaglige retningslinjer stiller nye krav til organisering og fysik. Krav, som både kræver mere personale og flere m2. Vi er i fuld gang med at se på, hvordan vi kan løse det, så vi hele tiden kommer tættere på den fulde kapacitet,' skriver Jesper Christensen i et skriftligt svar.

'Derudover forventer vi fortsat, at mange forældre vil være hjemme, men det er klart, at der kan komme udfordringer nogle steder. Derfor beder vi også forældrene melde ind, hvis de har et pasningsbehov, så vi kan løse det, hvis der skulle være for mange børn i enkelte institutioner.'

Beder om forældrenes forståelse
Ekstra Bladet har efterfølgende spurgt Børne- og Ungdomsborgmesteren, om institutionerne planlægger at flytte nogle af børnene til en anden lokation eller endda en anden institution end den, de normalt går på.

Vi har også spurgt, hvordan kommunen vil sikre børnenes tryghed, hvis de skal flyttes rundt, samt om forældrene kan risikere at få at vide, at de grundet pladsmangel ikke kan sende deres børn afsted.

'Nu ser vi først, om det skulle blive et problem. Og skulle der være behov for at passe nogle børn et andet sted, så finder vi en løsning sammen med forældrene. Der bliver arbejdet på højtryk alle steder for at lave den gradvise genåbning. Vi gør alt for at informere forældrene så hurtigt, vi kan, og håber på forståelse for, at det en helt særlige situation, hvor vi ikke har alle svar klar,' svarer Jesper Christensen i endnu et skriftligt svar.

'Vi har valgt at genåbne løbende i takt med, at det sker inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi har et godt samarbejde med de andre forvaltninger om at finde plads. Vi er klar til at bruge alle muligheder fra biblioteker, legepladser, idrætshaller, kulturhuse og andre steder som for eksempel tomme undervisningsinstitutioner. Vi går ikke på kompromis med det sundhedsfaglige eller pædagogiske, men det er heller ikke en almindelig hverdag – derfor håber jeg også, at forældrene har forståelse for, at vi kun åbner der hvor det er sundhedsmæssigt og pædagogiske forsvarligt.'

Det kan være en mulighed at rykke børnene
Også Odense Kommune har valgt at sende et skriftligt svar på vores spørgsmål.

'Odense Kommune genåbner sine dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver) på fredag. Derfor har vi også først deadline i morgen, onsdag, for forældrenes tilmelding til pasning nu på fredag samt uge 17. Først derefter kan vi se, om der er plads nok i alle børnehuse til det antal børn, der har behov for at blive passet,' skriver Mette Hviid Laustsen, dagtilbudschef i Odense, i en mail til Ekstra Bladet.

'Hvis det viser sig, at der ikke er plads nok i første omgang, finder vi en løsning på det. Som udgangspunkt skal børnene være udendørs mere, end de plejer, og det betyder, at der vil være et mindre antal børn indendørs. Der kan dog være enkelte børnehuse, hvor der både er begrænsede indendørs- og udendørsfaciliter, så her kan der blive behov for at finde ekstra ledige lokaler i området i nærheden af børnehuset, som man vil kunne låne for en periode,' fortsætter hun.

'Hvis ét børnehus mangler plads i forhold til antal børn og et andet børnehus i nærområdet samtidigt har pladsoverskud i forhold til pasningsbehovet, kan det også være en mulighed at rykke en gruppe børn og medfølgende personale over i et andet børnehus. Vi bruger allerede i dag at sampasse på tværs af børnehuse i ferieperioder, så det vil være velkendt for de voksne og for en del børn. Under genåbningen vil børnene være i en ’lukket gruppe’, som ikke skal lege sammen med de øvrige børn fra børnehuset – så de vil skifte fysisk lokalitet, men ikke opleve, at de skal være sammen med andre voksne eller børn end dem, de kender fra eget børnehus.

Vi forventer, at pasningsbehovet løbende stiger frem mod 10. maj. Derfor vil der bliver afsøgt matrikler, som ikke anvendes p.t. og som kan tage imod grupper af børn - det kan fx være lokaler i idrætsforeninger, hvor der også er gode udenomsarealer,' slutter Mette Hviid Laustsen.

Vi har tidligere talt med en række ledere af daginstitutioner om, hvordan de forbereder sig på genåbningen, og hvad de tænker om udfordringerne, de står overfor.

En daginstitution i Trekroner planlægger for eksempel at inddele legepladsen i zoner med afspærringsbånd. Du kan læse historien her.

I Gladsaxe Kommune har man valgt at give forældre mulighed for slippe for betaling til daginstitutioner ved at holde deres børn hjemme på orlov. Det kan du læse om her.

Knap hver anden kommune kan åbne folkeskoler onsdag

Mere fra Ekstra Bladet+

LIGE NU
Pape blev pelset af sin egen flok

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

LIGE NU

Udforsk Ekstra Bladet+