Havørne vælger vildt ynglested tæt på dansk lufthavn

Københavnsk ørnepar vidner ifølge vildtkonsulent om, at de store rovfugle er blevet mere trygge ved mennesker

Havørne har valgt at yngle tæt på mennesker i Danmark. Foto: Per Rasmussen
Havørne har valgt at yngle tæt på mennesker i Danmark. Foto: Per Rasmussen

Hverken mennesker eller flyvemaskiner har hindret et havørnepar i at opfostre en unge i et hjørne af Kongelunden på det sydvestlige Amager.

- Kongelunden er en af de mest besøgte skove i landet, og lufthavnen er under to kilometer fra reden, forklarer vildtkonsulent Sven Norup, Naturstyrelsen Hovedstaden.

- Flyene har ved indflyvningen befundet sig 50-75 meter over reden. Alligevel har havørneparret slået sig ned og fået en unge, siger vildtkonsulenten.

Det er første gang, at et havørnepar har ynglet så tæt på hovedstaden.

Næstbedste sted
Det skyldes ifølge Sven Norup en voksende bestand af havørne, og at rovfuglen ikke længere er så sky over for mennesker.

- Det er jo den samme udvikling, vi har set med andre vildtarter.

- Når der ikke er plads de bedste steder, så tager man de næstbedste steder.

- Det samme har vi set med ræven, der nu også ses i midten af byerne. Og solsorten var oprindeligt en skovfugl. Nu er den i villahaverne tæt på mennesker, siger Sven Norup.

Denne havørn nyder sit måltid - en edderfugl - tæt på Vordingborgs lystbådehavn. Foto: Per Rasmussen
Denne havørn nyder sit måltid - en edderfugl - tæt på Vordingborgs lystbådehavn. Foto: Per Rasmussen
 

Ungen er fløjet
Ørneparret etablerede reden i en godt 20 meter høj skovfyr. Bare 100 meter fra ørnereden er der en befærdet sti, men efter et stormfald for nogle år siden har der været en tæt bevoksning omkring træet.

Det har givet den fornødne ro lige omkring redetræet.

Ungen er nu fløjet fra reden, og den er blevet mærket med en gps-sender, så eksperterne kan følge havørnens færden i det danske landskab.

Havørnen blev udryddet i den danske natur i slutningen af 1800-tallet. Men i 1996 vendte den tilbage som ynglefugl.

Her har et ørnepar fundet hvile på en lokal landingsbane ved Tærø mellem Sjælland og Falster. Foto: Per Rasmussen
Her har et ørnepar fundet hvile på en lokal landingsbane ved Tærø mellem Sjælland og Falster. Foto: Per Rasmussen
 

Flere ørne på vej
Siden da er bestanden vokset og ventes at nå op på cirka 100 ynglepar inden for de næste år.

- Det er en succeshistorie. Og det hænger jo sammen med, at der også har været en fremgang i det, som havørnene lever af - for eksempel gæs og skarv. Så der er masser af mad til havørnene.

- Desuden blev de tidligere skudt, men nu er ørnene totalfredet, siger Sven Norup.

Med en stigende bestand vil det være forventeligt, at flere ørnepar slår sig ned nær mennesker.

- Når antallet af havørne stiger, vil de være nødt til at finde et alternativ til de allerbedste steder. Så vi vil formentlig se dem yngle steder, hvor der også er meget menneskelig aktivitet, siger Sven Norup.

Ekstra Bladet har fået et billede fra Stig Hansen, der har fanget en af ørnene ved landingsbanen. Det kan du se herunder.

Privatfoto: Stig Hansen
Privatfoto: Stig Hansen
 

17 kommentarer
Vis kommentarer