Annonce:
Annonce:

Hemmeligt dokument afslører: Blæste på advarsel

Analyse fra 2011 advarer om konsekvenserne ved at sælge vaccinefabrik 

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Socialdemokratiet gav grønt lys til salg af vaccineproduktion, selvom firmaet var i skattely. Video: Altinget/Foto: Ekstra Bladet, Linda Johansen/Redigering: Kristian Hansen
Annonce:
Følg Samfund

Danmark vil være langt bedre stillet i krisesituationer, hvis vi har en vaccineproduktion.

Det konkluderer en hidtil hemmeligholdt tværministeriel analyse fra 2011, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Alligevel vælger daværende sundhedsminister, Astrid Krag (SF, senere S, red.), i slutningen af 2012 at påbegynde et salg af Statens Serum Instituts (SSI) vaccineproduktion, som ender med, at den saudiske sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih køber fabrikken.

Vi var advaret: Nu udvikler shariasheik coronavaccine

Dermed stod Danmark uden en produktion, da coronakrisen ramte tidligere i år.

Den 51 sider lange analyse, der gennemgår SSI's aktiviteter, er udarbejdet af flere ministerier, herunder Finans- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

I den bliver det blandt andet konkluderet:

Annonce:

- Kombinationen af at SSI både er en beredskabsorganisation, der overvåger og påviser smitsomme sygdomme og samtidig producerer og leverer vacciner, giver synergier, der styrker beredskabet. SSI besidder som vaccineproducent de kompetencer, der er nødvendige, når epidemier skal forebygges gennem vaccination. Det gælder forskning, udvikling, produktion, aftapning, analyse og kontrol, kvalitetssikring, lagerhold og distribution.

Professor på Roskilde Universitet Ole Helby Petersen, der i flere år har forsket i udlicitering og privatisering, har gennemgået analysen. Han mener, den vidner om, at politikerne har prioriteret økonomi frem for forsyningssikkerhed.

- Forløbet med analysen viser med stor tydelighed, at der langt ind i de centrale ministerier ret tidligt har været en klar bevidsthed om, at man ville give afkald på noget forsyningssikkerhed til gengæld for økonomiske besparelser ved at privatisere det, siger han.

Medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg har tidligere to gange forsøgt at få analysen udleveret, men er hver gang blevet afvist med et svar om, at den ikke var endelig færdig. 

Det er på trods af, at analysen senere har indgået i Rigsrevisionens granskning af salget af vaccineproduktionen. Ole Helby Petersen mener også, at analysen burde have været lagt frem tidligere.

Annonce:

- Det havde klart haft offentlighedens interesse at få lagt det her frem og få en lidt dybere indsigt i afvejningerne om fordele og ulemper ved en privatisering, siger han. 

Salgsprisen for vaccineproduktionen endte med at blive 15 mio. kr. I Rigsrevisionens beretning om salget fra 2018 konkluderes det, at der har været udgifter forbundet med salget på mellem 1,3 mia. og 1,8 mia. kroner.

Se uddrag fra rapporten

Her understreges hvor vigtig vaccineproduktionen er i krisetider.
Statsrevisorerne har også tidligere slået fast, at en produktion styrker beredskabet.
Statens Serum Institut har tidligere håndteret truende epidemier.
En anden tværministriel analyse har også tidligere advaret mod at sælge vaccineproduktionen.
Analysen konkluderer, at en produktion skaber synergier
Analysen fremhæver også hvor vigtig en vaccineproduktion er for forskningen.

 

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Udleveret efter tre år 

Det var helt tilbage i marts 2017, at forhenværende folketingsmedlem for Enhedslisten Stine Brix første gang forgæves forsøgte at få analysen udleveret. 

Nu her over tre år senere har Folketingets Sundhedsudvalg så endelig fået adgang til den. Det sker i forlængelse af Ekstra Bladets aktindsigt i analysen. Således skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et svar til Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund:

Annonce:

'Som det fremgår af den daværende sundhedsministers svar fra 14. maj 2018 foreligger der ikke en endelig rapport fra den omtalte arbejdsgruppe, da analysearbejdet ikke blev endeligt færdiggjort og dermed ikke er blevet afrapporteret.' 

'I forbindelse med en aktindsigtsanmodning i ovennævnte udkast til rapport har mit ministerium været inde og genvurdere, hvorvidt udkastet til rapport kan udleveres på nuværende tidspunkt. Det er vurderingen, at rapportudkastet kan udleveres. Jeg vedlægger på denne baggrund udkastet til rapport.'

Jagten på analysen

Analysen 'Statens Serum Instituts opgaver med fokus på vaccineområdet, 2011' har i flere år spøgt på gangene på Christiansborg. 

Her kan du se, hvordan den pludselig dukker op:

Marts 2011: Daværende sundhedsminister, Bertel Haarder (V), nedsætter en arbejdsgruppe, der skal lave en analyse af Statens Serum Institut (SSI) som vaccineproducent. Arbejdet skal være færdig i efteråret 2011.

September-december 2012: Daværende sundhedsminister, Astrid Krag (SF), beslutter med bistand fra Finansministeriet at begynde en afdækning af mulighederne for et salg af vaccineproduktionen.

Marts 2014: Daværende sundhedsminister, Nick Hækkerup (S), melder ud, at staten vil sælge vaccineproduktionen. 

Januar 2017: Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih overtager statens vaccinefabrik.

Februar 2017: Ekstra Bladet begynder at afdække salget.

15. marts 2017: Enhedslistens daværende sundhedsordfører, Stine Brix, beder om at se analysen fra 2011, men får som svar af daværende sundhedsminister, Karen Ellemann (V): 'Der foreligger ikke en endelig rapport fra den omtalte arbejdsgruppe, da analysearbejdet ikke blev endeligt færdiggjort (...).' 

Juni 2017: Rigsrevisionen tager selv initiativ til en undersøgelse af salget af vaccineproduktionen.

Januar 2018: Rigsrevisionen kommer med massiv kritisk af salget i en beretning. hvor det fremgår, at den pågældende analyse har været et af 'væsentlige dokumenter'.

16.april 2018: Stine Brix og Kirsten Normann Andersen (SF) efterspørger igen analysen, men får afslag denne gang af daværende sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V).

6. marts: Sheikens firma AJ Vaccines melder ud, at man er i gang med at udvikle en vaccine mod corona. 

29. april 2020: Ekstra Bladet søger om aktindsigt i analysen hos Sundhedsministeriet. 

6. maj 2020: Rigsrevisionen bekræfter, at analysen har indgået i beretningen.

11. juni 2020: Ekstra Bladet modtager analysen af Sundhedsministeriet.

Kilde: Rigsrevisionen, Folketinget. 

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sender aben videre til Heunicke

Astrid Krag (S) vil ikke svare på spørgsmål om vaccinesalget, men henviser til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der er på ferie. Foto: Jens Dresling
Astrid Krag (S) vil ikke svare på spørgsmål om vaccinesalget, men henviser til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der er på ferie. Foto: Jens Dresling
 

Ekstra Bladet har forsøgt at konfrontere nuværende socialminister Astrid Krag (S) med, hvorfor hun som sundhedsminister i 2012 valgte at indlede en salgsproces af statens vaccinefabrik på trods af advarslerne i analysen om, at Danmark vil være bedre stillet i en krisesituation med en vaccineproduktion.

Men det vil Astrid Krag ikke svare på. 

- Vi henviser til ressortansvarlig minister: sundhedsministeren, lyder det fra socialministerens presseafdeling. 

Annonce:

Ekstra Bladet har derfor stillet spørgsmålene videre til sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Herfra lyder svaret:

- Ministeren holder ferie og kan derfor ikke stille op til interviews.

Abdulaziz Al Jomaih købte vaccinefabrikken til en yderst favorabel pris, da han fik 270 millioner kroner i rabat. Få genopfrisket sagen om salget af vaccinefabrikken her.

I kamp mod kopper og influenza

Her ses en vaccine mod influenza. Foto: Olivia Luftlund
Her ses en vaccine mod influenza. Foto: Olivia Luftlund
 

Analysen af Statens Serum Institut fra 2011 kommer også med to eksempler, hvor Statens Serum Institut har udnyttet vaccineproduktionen under biologisk trussel og epidemi:

Koppevaccine

I 1980 erklærede WHO, takket været en intensiv global vaccinationskampagne, kopper for udryddet. SSI producerede og leverede koppevaccine til børnevaccinationsprogrammet frem til 1976, hvor vaccinationen blev indstillet i Danmark.  Efter 11. september 2001 opstod der imidlertid bekymring for, at sygdommen kunne bringes tilbage via biologisk terrorisme. Ud over at kopper i forvejen er farlig med en dødelighed på omkring 30 procent, vil et sådan angreb være ekstra alvorligt, da der ingen immunitet findes i den del af befolkningen, der er født, efter vaccination ophørte. 

Der opstod global opmærksomhed på, hvorledes man kunne sikre sig mod denne trussel, hvor der ikke eksisterer effektive behandlingsmetoder, når man først er smittet. Fokus blev naturligt rettet mod opbygning af beredskabslagre af koppevaccine. Samtidig med at SSI etablerede Center for Biologisk Beredskab (CBB), bad regeringen SSI om at sikre et vaccineberedskab mod kopper. 

Som tidligere producent af koppevaccine havde SSI et lager af ikke færdigforarbejdet koppevaccine (bulkvaccine) nedfrosset i flydende kvælstof. I løbet af ca. seks mdr. fik SSI testet og klargjort et beredskabslager, der (som formentlig det eneste land) kan dække hele befolkningen og mere til. 

Dette ville ikke have kunnet lade sig gøre uden en aktiv, løbende vaccineproduktion. Blandt de afgørende kompetencer er kvalitetssikring, kapacitet til og praktisk erfaring med færdigproduktion samt påfyldning og opbevaring af vaccinen. Herudover blev der trukket på ekspertise i den virusdiagnostiske afdeling, der udførte test af vaccinens styrke og i Center for Biologisk Beredskab og Epidemiologisk Afdeling, der udarbejdede en koppeberedskabsplan. 

Dele af lageret blev stillet til rådighed for to andre nordiske lande, hvor SSI endvidere påtog sig påfyldning og opbevaring, da de ikke selv havde relevante kompetencer. Yderligere blev en del af lageret stillet til rådighed for et internationalt samarbejde, som Danmark deltager i. Beredskabsværdien af SSI's lager kan anslås til mellem 200 og 500 mio. kr. 

Influenzapandemi

Ift. influenzapandemien i 2009 har SSI's forretningsmæssige aktiviteter i bred forstand haft beredskabsmæssig betydning. Blandt vaccineområdets bidrag er:

Pandemiplanen: SSI medvirkede i udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens plan fra 2006, Beredskab for Pandemisk Influenza. 

Forsyningssikring ved indgåelse af leveringsgaranti. SSI indgik for den danske stat i 2006 en (forsikrings)aftale med GSK om levering af influenzavaccine i tilfælde af en pandemi. Aftalen har, i modsætning til andre landes aftaler (herunder Norge og Sverige), indbygget fleksibilitet i antallet af vacciner, der skulle bestilles, hvilket, da pandemien kom i 2009, har sparet Danmark for et trecifret millionbeløb. Samtidig fik Danmark efter SSI's forhandling med producenten mulighed for at afbestille vaccine til en værdi af ca. 75 mio. kr., da det viste sig, at der ikke var brug for den.   Ompakning og distribution. Vaccinen blev, i modsætning til normale vacciner, der leveres i forfyldte sprøjter klar til brug, leveret i flere dele (vaccine og vaccineforstærker (adjuvans) hver for sig) og i multidosishætteglas, der skulle blandes før brug. Samtidig var pakningerne store, hvilket krævede ompakning af vaccinerne inden udsendelse til de praktiserende læger, vaccinationsklinikker m.m. Dette kunne klares hurtigt og effektivt qua den kapacitet og viden, SSI har fra den løbende vaccineproduktion om GMP-krav (Good Manufactuiring Practice), der skal overholdes i sådanne tilfælde. Endvidere viste det distributionssystem SSI opretholder med ugentlige leverancer til de praktiserende læger sig robust og effektivt ved udsendelse af vaccinerne. 

Sikring af lagre af antivirale midler. I forbindelse med pandemiberedskabet indgik og forhandlede SSI en leveringsaftale om antivirale midler, der bliver kvalitetssikret og opbevaret på SSI samt en anden lokation.

Vaccinefaglig rådgivning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen m.fl. Faglig rådgivning om vaccinen og distribution har været afgørende for fastlæggelsen af den rette vaccinationsstrateg

Annonce:
Annonce:
Annonce:

Mere fra Ekstra Bladet+

Annonce:
Det er en dårlig og bedaget idé, at særligt udvalgte fødes med specielle privilegier
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

LIGE NU
Annonce:

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Annonce:
Annonce: