Her bor Danmarks rigeste: Så meget tjener de

I gennemsnit tjener Danmarks rigeste dobbelt så meget som de fattigste

Danskernes løn er steget det sidste år.
Danskernes løn er steget det sidste år.

Nye tal afslører, hvor meget Danmarks rigeste tjener, og hvor de bor i landet.

Danmarks statistik har indsamlet tal over danskernes A-indkomster, som viser den gennemsnitlige indkomst i de enkelte kommuner.

Det viser en tydelig opdeling af landet, og giver et indblik i, hvor de rige og fattige borg.

Øerne rammer yderpunkterne
De laveste indkomster findes på de tre ø-kommuner; Langeland, Ærø og Læsø. Her er den gennemsnitlige indkomst pr. person på 221.000, 222.000 og 223.000 kroner om året.

Herimod findes de højeste lønninger i Nordsjælland, hvor den gennemsnitlige indkomst er dobbelt så stor som på de små øer.

Det drejer sig om de tre nordsjællandske kommuner; Rudersdal, Hørsholm og Gentofte, hvor den gennemsnitlige indkomst er på 500.000 kroner.

Folkepensionister på de små øer
En af årsagerne til den store lønforskel er, at ø-kommunerne har mange flere folkepensionister overfor de mange pensionister med egenpension i Nordsjælland.

I ø-kommunerne udgør folkepensionisterne 37 procent, og de får i gennemsnit 188.000 kroner. I de nordsjællandske kommuner udgør de 25 procent, og de får 288.0000 kroner.

Fordi ø-kommunerne har så mange folkepensionister, har de helt automatisk færre lønmodtagere.

På øerne er det blot 50 procent, og i Nordsjælland er det 60 procent.

Danskerne bliver rigere
Generelt er danskerne de seneste år blevet rigere , og langt flere tjener over en million om året. Siden 2012 og frem til 2016 er antallet steget med 9.400 personer.

I 2016 var der 44.500 personer med en så høj indkomst og i 2012 var der 35.1000.

Den gennemsnitlige A-indkomst er ligeledes steget, og fra 2015 til 2016 steg den med 4500 kroner.

Tallene over danskernes indkomst kommer fra 2016, og er taget ud fra A-indkomsten i kroner pr. person.Opgørelsen omfatter personer, der bor i Danmark hele året, og som er over 14 år. Det omhandler kun A-indkomsten og ikke renteindtægter, aktieudbytte, indkomst fra selvstændig virksomheder, boligydelse eller børnetilskud.