Her er der set bævere for første gang i 1000 år

Vildtkonsulenter fra Naturstyrelsen Thy er overraskede over, at gnaveren har fundet vej til Han Herred

En bæverskabt dæmning var det første, der ledte opmærksomheden hen på den nye beboer. (Foto: Jammerbugtens Golfklub)
En bæverskabt dæmning var det første, der ledte opmærksomheden hen på den nye beboer. (Foto: Jammerbugtens Golfklub)

Bæveren fortsætter med at dukke op nye steder i den danske natur. Og for første gang i omkring 1000 år har bævere igen bosat sig nord for Limfjorden.

- Det er første gang, at bæveren har krydset Limfjorden og har haft tæerne i saltvand, siger vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy til DR Nordjylland.

18 bævere blev sat ud i Klosterheden i Vestjylland i 1999. Siden har de ynglet og bredt sig til blandt andet Vesthimmerland, men det er lidt af en overraskelse, at to bævere nu er blevet observeret i Han Herred.

- Vi kunne nok formode, det ville ske på et eller andet tidspunkt. Men det var ikke den første afstikker, vi havde forventet. Vi havde forventet den ville følge ferskvandsvandløbene ind i Jylland, siger han.

Vandstand steg
En bæver er observeret ved hul 5 hos Jammerbugtens Golfklub i Fjerritslev.

- Vandstanden begyndte at stige i vores grøfter, og vi begyndte at få lidt problemer med et af vores huller, fortæller greenkeeper Anders Nielsen til Ekstra Bladet.

Golfklubben begyndte derfor at undersøge årsagen.

- En af mine medarbejdere fandt så dæmningen, og siden har vi været rundt i det moseområde, den er i, og der kan vi se, at den har væltet en del træer, siger han.

Foto: Jammerbugtens Golfklub
Foto: Jammerbugtens Golfklub
 

Efterfølgende tog de derfor kontakt til Naturstyrelsen, som ved selvsyn var ude at konstatere sporene efter bæveren, hvorefter de altså kunne fastslå, at der måtte være tale om en bæver.

Fascinerende
Det usædvanlige fund overraskede da også golfklubbens medarbejdere.

- Det er jo ikke noget, vi har tænkt over, fordi det er et moseområde, hvor træerne hænger. Men det er meget fascinerende, siger Anders Nielsen.

Oversvømmelserne efter bæverens dæmninger har givet lidt problemer hos golfklubben, men den uventede gæst har mest af alt skabt glæde.

Foto: Jammerbugtens Golfklub
Foto: Jammerbugtens Golfklub
 

En anden bæver er observeret et sted på Naturstyrelsens arealer i området. Et sted styrelsen ønsker at holde hemmelig af hensyn til, at bæveren skal have fred.

- Bæveren er en vigtig entreprenør. Den skaber vådområder og levesteder, som er vigtige for en lang række dyr. Men omvendt så kender den ikke vandløbsloven, så der bliver nogle udfordringer i forhold til områder, som bliver sat under vand, hvor det ikke er hensigtsmæssigt for os mennesker, siger vildt konsulent Tommy Hansen til DR Nordjylland.

Bævere kan veje op til 40 kilo, og i det fri lever de i reglen op til 15 år. De blev udryddet i Danmark særligt på grund af deres eftertragtede pels.