Her er skaderne på Langebro

Ikoniske Langebro i København, der er en af byens mest trafikerede veje, skal akut renoveres for 36,4 mio. kroner

Du kan komme med ind i maskinrummet på Langebro her. Videoen er produceret i forbindelse med broens 65 års jubilæum. Video: Kemp & Lauritsen

Der skal ydes akut førstehjælp til Langebro i København, for at sikre broens fremadrettede levetid og funktionalitet. Det er vurderingen efter, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved et særeftersyn har gået broen efter i sømmene.

Ekstra Bladet har været ude og se på skaderne, hvor der første man bed mærke i, var de store blamager af rust og slitage.

Vi blev derefter ført under Langebro af en medarbejder fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Rummet under broen indgyder til renovering, hvor de store stålsøjler, der støtter broen, er det første man lægger mærke til. Dernæst rammer lugten af indelukkethed os, der kan forklares ved, at rummet først lige er blevet ryddet for asbest.

Herunder kan du komme helt tæt på de mange skader, der gør, at Københavns Kommune nu må bruge ekstra mange millioner på at renovere den.

Her er skaderne på Langebro i København

 

Stålsøjler støtter Langebro

Rust har gennemtæret stålet. Det betyder, at Københavns Kommune har konstateret bæreevnesvigt i konstruktionerne, hvorfor de på nuværende tidspunkt bliver støttet med stålsøjler. Betonreparationer på søjler, bjælker og dæk løber op i 1,5 mio. kroner.

 

Nedslidte veje og cykelstier

De over 100.000 trafikanter, der dagligt krydser Langebro, slider så hårdt på vejen, at det underlæggende drænlag flere steder er knust. Det kan betyde, at membran og betondæk kan blive ødelagt. Københavns Kommune anslår, at prisen for at for udbedre skaderne for ovenstående bliver på 15,1 mio. kroner.

 

Vandet siver lige igennem broen

Langebro er utæt. Et nyt afvandingssystem for broklapperne skal monteres, fordi vandet pibler ind i brokonstruktionerne. Et nyt afvandingssystem løber op i 5,9 mio. kroner.

 

Fortovet er nedslidt

De mange mennesker, som hver dag krydser Langebro, har sikkert bemærket, at fortovsarealet er nedslidt og hullet. Den megen slitage sender vandet direkte ned i den underliggende betonkonstruktion, som derfor bliver nedbrudt. Der er afsat 5,7 mio. kroner til kunstofbelægning af fortovet.

 

Det utætte betondæk over maskinrummet

På begge sider af Langebro står der store maskiner, der åbner og lukker broen, så større skibe kan passere. Tagene på maskinrummene er utætte, hvilket betyder, at der trænger vand ind, der kan løbe ind og ødelægge maskinerne. Renoveringen af betondæk over maskinrummene løber op i 4,6 mio. kroner.

 

Frygter for at belysningsmasterne knækker

Belysningsmasterne, der bryder broen, skal skiftes, fordi de er stærkt gennemtærede af rust. I Københavns Kommune frygter de, at masterne kan knække. Derfor skal masterne udskiftes, og københavnerne må til lommerne. Reparationen står til at koste 3,5 mio. kroner.

Langebro skal akut repareres for millionbeløb