Her må de give dig pjækkebøder

Det kan nu koste dig 250 kroner, hvis du ikke møder op til en aftale på to af hospitalerne i Region Midtjylland. Det er dog ikke noget nyt. Der findes nemlig andre både offentlige og private, der må give dig 'pjækkebøder'

Tandlægen er et af de steder, hvor du kan risikere at få en bøde, hvis du bliver væk. (Foto: Mads Nissen)
Tandlægen er et af de steder, hvor du kan risikere at få en bøde, hvis du bliver væk. (Foto: Mads Nissen)

Et forskningsprojekt på to sygehuse i Region Midtjylland er netop gået i gang. Forskningsprojektet skal vise, om det kan betale sig at give såkaldte pjækkebøder til de patienter, der udebliver fra undersøgelser. Forskningsprojekter foregår på radiologisk afsnit på Regionshospitalet i Silkeborg og på ortopædkirurgisk ambulatorium på Regionshospitalet i Viborg.

Se også: Sygehuse: Husk din tid, ellers får du 'pjækkebøde'

Trafikstyrelsen: Bøder får bilister til at køre til syn
Det er langt fra nyt, at man giver bøder til folk, der pjækker fra indkaldelser. 

I 2. kvartal af 2012 fik 10,3% af de indkaldte bilister ikke deres køretøjer synet indenfor tidsfristen trods en påmindelse fra Statens Bilinspektion.

Men den 1. juli 2012 begyndte Trafikstyrelsen at give 2.000 kroner i bøde til sløsede bilister, som ikke kommer til syn indenfor ti uger. Det skar antallet af udeblivelser ned til 6,9% efter en påmindelse i 3. kvartal af 2014. Efter endnu en påmindelse var antallet nede på 2,3%.

- Vi kan i hvert fald se en effekt i forhold til, at vi udskriver bøder, fortæller sekretariatschef Britt Skovdal Rasmussen fra Trafikstyrelsen.

Hun understreger, at bøderne ikke er et mål i sig selv. Formålet er at få de sidste bilister til at ændre adfærd til gavn for trafiksikkerheden.

- Vi vil jo gerne have sikre biler på vejene, siger hun.

I Trafikstyrelsen har man til gengæld hjulpet bilisterne ved at gøre skrivelserne kortere og nemmere at forstå og at give mere vejledning, fortæller hun.

Kiropraktor: Vi bruger det ikke rigtigt
Private læger, for eksempel kiropraktorer, får kun penge fra den offentlige sygesikring, hvis de har foretaget en behandling. Derfor har de en særlig interesse i, at patienterne ikke aflyser.

Til trods for det viser en rundspørge fra Ekstra Bladet, at holdningen i den private sektor generelt er, at man kun giver bøder i grelle tilfælde, hvor folk gentagne gange sjofler deres aftaler. Her ser man mere patienterne som kunder. 

Ejer af Kiropraktorhuset i Slagelse, Kirsten Sillehoved, har ret til at opkræve 225 kroner, hvis en klient ikke dukker op uden at have meldt afbud. Men det har hun kun gjort en enkelt gang eller to over mange års praksis.

- Vores politik er, aldrig at gå ind og slå folk over hovedet, hvis vi ikke ved, hvad der er galt, siger hun.

Klinikken sender en SMS til folk fire til fem timer før deres aftale. Hvis de ikke dukker op, ringer en sekretær og spørger hvorfor og aftaler en ny tid. Det gøres ud fra en holding om, at folk ikke havde aftalt en tid og været villige til at betale for behandling, hvis de ikke havde ondt.

Folk kan have taget fejl eller skrevet forkert tid ned, eller måske er arbejde, familiesygdom eller andet kommet i vejen, siger hun. 

- Skal man så være moralsk vogter og sige 'Fy fy! Du glemte at få meldt afbud'? siger hun.

Når klinikken ringer, er der til gengæld folk, som laver en ny aftale, hvor de ellers havde været for flove til at ringe igen, siger hun. 

Kirsten Sillehoved synes dog, det er rimeligt nok, hvis det offentlige kræver bøder af patienter, der ikke dukker op til deres aftaler. Alle betaler til sundhedsvæsenet, og man optager en tid, som en anden måske kunne have brugt, siger hun.

Praktiserende læger
Hos de praktiserende læger, er det omkring 4,5 procent, der udebliver fra deres konsultationer. Det viser tal fra en rapport om udeblivelse fra aftaler med offentlige instanser udarbejdet af flere ministerier.

Det er dog de færreste praktiserende læger, der bruger et udeblivelsesgebyr. Det har PLO, Praktiserende Lægers Organisation, tidligere meldt ud.

Men der findes eksempler på, at nogle praktiserende læger gør brug af sådan et gebyr. For eksempel opkræver Lægerne Damgaard og Jakobsen i Holstebro 250 kr. fra patienter, der ikke dukker op til deres tid. Dengang fortalte lægesekretær Anne Winkel til DR, at det hjalp på udeblivelserne.

- Vi oplevede i tiltagende grad, at patienterne udeblev. Det gav huller i løbet af en arbejdsdag, som betyder længere ventetid for de andre patienter, der gerne vil have tid, sagde hun.

Vær opmærksom
Mange brancher har ifølge deres overenskomster ret at bruge 'pjækkebøder', men det er langt fra alle, der gør brug af muligheden.

Vær derfor selv opmærksom på, om f.eks. din tandlæge eller psykolog har et udeblivelsesgebyr. Behandlerne er forpligtet til at oplyse senest til tidsbestillingen, om de har et udeblivelsesgebyr. Det kan variere fra branche til branche, hvor højt gebyret må være, og hvor sent, du kan aflyse uden at få en bøde.

Har du nogensinde fået en bøde, fordi du ikke mødte op til en aftale? Send en sms til Ekstra Bladet på 1224 (alm. sms-takst) eller send en mail til 1224@eb.dk

Her kan du få pjækkebøder - privat

Tandlæger:
Må opkræve 248 kr. ved en udeblivelse fra en almindelig undersøgelse eller en kortvarig behandling af max. 30 minutters varighed.
For behandlinger, der tager mere end 30 minutter må opkræves et tillægsgebyr på 234 pr. påbegyndt halve time. Maximum er to gange og 716 kr.

Kiropraktorer:
Må opkræve 337 kr. ved førstegangsbehandling, som er en længere konsultation. Ved efterfølgende behandlinger må opkræves 225 kr.

Fysioterapeuter:
Må opkræve 160 kr. hvis patienten udebliver fra konsultationen. Man skal senest på behandlingsdagen klokken 09.00 melde afbud.

Fodterapeuter:
Må opkræve maksimalt 250 kr. hvis patienten udebliver fra konsultationer op til flere gange. Hvis patienten udebliver fra en aftale, hvor der er afsat mere end 45 minutter, kan fodterapeuten forlange yderligere 100 kr. pr. 20. minut.

Psykologer:
Psykologer må opkræve et gebyrer, hvis ikke man dukker op til konsultationen. Det afhænger dog ag, hvor man som psykolog er ansat. Du kan finde overenskomsterne her.

Her kan du få pjækkebøder - offentligt

Hospitaler:

På Radiologisk afdeling, Diagnostisk Center på Silkeborg Hospital og Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Viborg Hospital, kan man få en bøde på 250 kr, hvis man ikke dukker op til en tid. Muligheden for et udeblivelsesgebyr er trådt i kraft for nylig og er vedtaget i forbindelse med et forskningsprojekt omkring brugen af udeblivelsesgebyrer og dens effekt.

Det har tidligere været planen, at rygcenteret i region Syddanmark ville indføre et udeblivelsesgebyr. Det blev dog aldrig til noget.

Praktiserende læger:
Der er delte meninger om, hvorvidt de praktiserende læger må opkræve et udeblivelsesgebyr. Ifølge PLO er det de færreste, der bruger gebyret, men det er sket før. Hos lægehuset Damgaard og Jakobsen i Holstebro opkræver de 250 kroner, hvis man udebliver fra en konsultation.

Statens Bilinspektion:
Må opkræve 2.000 kr, hvis du udebliver fra syn af dit køretøj uden at melde afbud. Desuden skal nummerpladen afleveres indenfor fire uger. Gør du ikke det, kan du opkræves endnu en bøde på 2.000 kr.

Speciallæger:
Må opkræve 250 kr., hvis du udebliver fra en konsultation og 500 kr. for en operation eller lignende. Hvis lægen vil opkræve et gebyr, skal du senest ved tidsbestillingen gøres opmærksom på, at udeblivelse kan medføre et gebyr.

29 kommentarer
Vis kommentarer
Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere