Hjælp, vi må ikke se anbragt barn

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Det er vigtigt, at anbragte børn bevarer kontakten til deres netværk herunder biologisk familie. Det betyder nemlig alverden for barnets fortsatte udvikling og trivsel. Det står højt og tydeligt i ’Barnets reform’, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com
Det er vigtigt, at anbragte børn bevarer kontakten til deres netværk herunder biologisk familie. Det betyder nemlig alverden for barnets fortsatte udvikling og trivsel. Det står højt og tydeligt i ’Barnets reform’, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com

Hej Puk

Et familiemedlem er i pleje hos en familie. Det begyndte som midlertidig aflastning, da barnet var omkring fire år.

Der blev dog aldrig tilbudt hjælp i hjemmet til forældrene, hvorfor kommunen udelukkende handlede ud fra socialrådgiverens vurderinger. Socialrådgiver gav ord på, at det kun var midlertidig pleje – ikke fast.

Plejefamilien har meget magt, da plejemor er ansat ved samme kommune, som forældrene til barnet bor i. Plejemor er altså kollega med socialrådgiveren, og de kender hinanden privat. Og alt hvad vi, familien, siger og skriver bliver ignoreret. Plejefamilie har fået ændret samværet med forældrene ud af den blå luft, og de samarbejder hverken med forældrene eller resten af barnets biologiske familie.

Alt kontakt sker igennem kommunen, ønskes der samvær, skal plejefamilie sige god for dette, men ønsket bliver ignoreret. Vi har derfor ikke set barnet siden før jul, da plejefamilie nægter os at se vores familiemedlem. Barnet udtrykker kærlighed og savn til os, familien, det kommer til udtryk gennem ord, tegninger og kram og kys, når vi en sjælden gang ser hinanden.

Vi oplever et barn, som bliver trist, når det skal hjem til plejefamilien, og vi nærer mistillid til kommunen, da der er blevet manipuleret i den her sag.

Kan det virkelig passe, at vi som biologisk familie ikke må have samvær med barnet?

Forældrene kæmper en brav kamp, men uanset hvor godt de gør det, finder kommunen noget negativt at sige om økonomi, bolig og så videre, og får forældrene rettet op på tingene, finder kommunen noget nyt.

Lige nu kører sagen via advokat, da familien ikke føler sig hørt.

Med venlig hilsen A

 

Kære A
Desværre er din fortælling ikke enestående. Jeg ser ofte, at plejebørn fremmedgøres, og at resten af den biologiske familie ikke får det samvær, som de – og ikke mindst barnet – har ret til.

Ser man på ’Barnets reform’, så står der højt og tydeligt, at anbragte børn skal støttes i at bevare kontakten til deres netværk, herunder biologisk familie, da det er af afgørende betydning for barnets fortsatte udvikling og trivsel.


I skal ansøge om samvær skriftligt og bede om at få en afgørelse på skrift. Så kan I klage over afgørelsen, præcis som forældrene kan, da I har ret til samvær. Afgørelsen kan så ankes til Ankestyrelsen. Det er vigtigt, at alt, I fortager jer, er på skrift, så I kan dokumentere forløbet og ansøgningerne.

Jeg kan godt forstå, det er hårdt som pårørende, og at det er et voldsomt tab. Jeg vil råde forældrene til at sørge for at få en god ’paragraf 54-støtteperson’, som de har ret til, når deres barn er anbragt. Det er lige så vigtigt som at have en god advokat til at føre sagen.

Hvis I er bekymrede over, hvilke interesser der er på spil imellem ansatte, herunder plejemor og sagsbehandler, vil jeg råde jer til at skrive en klage til borgmesteren med kopi til de politiske udvalg på området i kommunen. Sørg derudover for at underrette, når I oplever, at barnet mistrives i plejefamilien.

Med Venlig hilsen Puk

Noter

13.500 børn var anbragt uden for hjemmet i Danmark i 2018.

Anbragte børn har ret til samvær med deres familie og netværk.

Hvis man som pårørende får afslag på samvær med et anbragt barn, kan man klage over det til Ankestyrelsen.