Højesteret bakker HK og 3F op i strid med Det Faglige Hus

En overenskomst må gerne gøre forskel efter, hvordan medarbejdere er fagligt organiseret, siger Højesteret

HK/Privat og 3F har vundet en principiel sag om forskelsbehandling i overenskomster.

Højesteret har torsdag afsagt dom i en sag, der omhandler den overenskomst, hvor arbejdsgivere i emballageindustrien kan få refunderet sygeløn fra en social fond.

Overenskomsterne siger, at refusionsmuligheden kun omfatter medlemmer af HK/Privat og 3F industri-emballage og ikke medlemmer af de såkaldte gule fagforeninger som Det Faglige Hus.

Og det er efter Højesterets mening ikke et udtryk for ulovlig forskelsbehandling.

- Dommen støtter vores principielle holdning om, at medlemmer af en rigtig fagforening kan stilles bedre.

- De, der ikke er medlemmer, kan ikke regne med at få de goder forærende, som de organiserede kolleger har kæmpet for, siger Anita Reinhardt, der er faglig sekretær i HK/Privat.

Det betyder i praksis, at arbejdsgiveren altså ikke kan trække på den sociale fond, hvis den ansatte for eksempel er medlem hos Det Faglige Hus eller slet ikke er medlem af en faglig organisation.

Derfor må arbejdsgiveren enten selv spæde op eller lade den ansatte nøjes med sygedagpenge.

Det har Det Faglige Hus protesteret mod med henvisning til, at der er faglig foreningsfrihed herhjemme, og fordi man mener, at overenskomsten stiller dens medlemmer dårligere end andre.

Virksomhederne skal nemlig ifølge overenskomsten bidrage til Emballageindustriens Sociale Fond, uanset hvordan en ansat er organiseret.

Sagen blev også ført ved Landsretten sidste forår, hvor dommeren nåede frem til samme resultat.

26 kommentarer
Vis kommentarer