Højesteret: Skorstensfejer får bøde for ringe sikkerhed

En skorstensfejer får en bøde på 25.000 kroner i Højesteret for at lade ansatte stå på tage uden sikkerhed.

Skorstensfejermester Arne Gert Pedersen fra Vordingborg skal betale 25.000 kroner i bøde for at lade to ansatte rense skorstene uden den fornødne sikkerhed.

Det lyder afgørelsen i Højesteret mandag.

Mesteren blev dømt, fordi han to gange i 2014 lod en ansat stå på en skrå tagryg i henholdsvis seks og otte meters højde uden at være sikret.

Dermed bryder domstolen med en flere hundrede år gammel tradition, hvor skorstensfejere udfører deres arbejde på tagryggene og renser skorstenene uden konsekvent at være sikret mod fald.

Men netop den tradition har retten dog alligevel lagt særligt vægt på i afgørelsen.

Det fremgår af dommen, at den branchevejledning, som mesteren i god tro fulgte, indeholdt fotografier, der kunne give brugeren et indtryk af, at man stadig kunne arbejde sådan.

Dermed er Højesteret nået frem til et andet resultat end landsretten, der havde fastsat bødesummen til 50.000 kroner.