Højtuddannede polakker ender som rengøringsfolk i Danmark

Ligesom mange andre udlændinge får polakker ikke brugt deres uddannelser på det danske arbejdsmarked.

Selv om de har taget lange uddannelser til ingeniør eller andet, arbejder et stort antal polakker i Danmark som chauffører eller rengøringsassistenter.

Det store mismatch mellem polakkers uddannelse og deres funktioner i Danmark fremgår af en ny undersøgelse udført af Avisen.dk, Ugebrevet A4 og Fagbladet 3F.

Undersøgelsen peger på, at omkring 69 procent af polakkerne i arbejde herhjemme er veluddannede med mellemlang eller lang videregående uddannelse.

De 69 procent kan sammenholdes med, at kun 19 procent af polakkerne ifølge tal fra Danmarks Statistik har et arbejde, der normalt kræver en videregående uddannelse.

En af dem, der oplever en stor kløft mellem jobbet i Danmark og uddannelsen hjemmefra, er polske Marcin Kurpiewski. Han oplyser til Avisen.dk, at han er ingeniør og har en mastergrad i ledelse.

Det er dog ikke ingeniørarbejde, Marcin Kurpiewski udfører i Danmark. Han går i stedet og gør rent.

- Mine venner bor her. Og vi vil gerne have et andet liv og tjene penge, siger han til Avisen.dk.

Men hans og andre udlændinges kompetencer kunne sagtens blive brugt bedre i Danmark.

Det mener Shahamak Rezaei, som er integrationsforsker og lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet.

- Sammenlignet med Sverige, Norge, Tyskland og England, så er vi dårligere i Danmark til at udnytte de potentialer, som folk med længere videregående uddannelser kommer med, siger Shahamak Rezaei til Avisen.dk.

Det er ikke kun polakkerne, men også andre udlændinge, der ikke får job svarende til deres medbragte uddannelser.

En undersøgelse fra 2012 i Københavns Kommune viste, at det også gælder iranere, tyrkere og pakistanere.

38 kommentarer
Vis kommentarer