Højvande 21 meter over havet

De værste oversvømmelser i 100 år nærmer sig Silkeborg og de andre byer langs Gudenåen

Det hvide hus i baggrunden ligger direkte ud til Silkeborg Langsø. Her begyndte vandet forleden af strømme op gennem toilet og afløb. Foto: Anders Brohus
Det hvide hus i baggrunden ligger direkte ud til Silkeborg Langsø. Her begyndte vandet forleden af strømme op gennem toilet og afløb. Foto: Anders Brohus

Som om der ikke var vand nok i det midtjyske Søhøjlands store søer og åer, er de værste oversvømmelser i 100 år langsomt begyndt at trænge sig ind på bygninger i nærheden af Gudenåen, Danmarks eneste flod.

Efter to måneders regn står vandet i Silkeborg rekordhøjt, selv om byen ligger 21 meter over havets overflade. Og selv om den store sluse ved papirfabrikken står helt åben. I Ry omkring 20 km oppe ad Gudenåen står samtlige sluseporte ved Ry Mølle også på vid gab.

Over 50 kubikmeter vand pr. sekund bruser med stigende styrke mod åens udløb i Randers Fjord. Undervejs står flere og flere ejendomme under vand.

Toilettet løb over
I sit hjem ved bredden af Silkeborg Langsø har Mads Ballegaard i en uges tid set vandet trænge tættere og tættere på. Helt op til fundamentet.

I første omgang boblede toilet og afløb over med vand nedefra.

- Det var ikke ret lækkert, og der var ingen hjælp at hente, fortæller Mads Ballegaard, mens han fylder sand i de kommunale sandsække.

Senest har Silkeborg kommune dog forbarmet sig og stillet en toiletvogn til rådighed for familien.

- Det vigtigste var at holde vandet væk fra strømskabet. Vi fik el-selskabet til at koble huset over på et andet el-skab på gaden.

Barrikade af sandsække
Villaen på Hostrupsgade ligger i dag bag en barrikade af sandsække. Det vand, der alligevel trænger igennem, bliver pumpet bort.

- Vi har heldigvis også lagt dræn rundt om fundamentet, og det ser ud til at virke. Foreløbig er der ikke vand i huset.

- Jeg ved ikke, hvad det her kommer til at koste. Jeg håber, Stormrådet vil dække nogen af udgifterne, lyder det fra den svedige husejer iført regnjakke og waders.

Vådt rådhus
På Søvej, hvor rådhuset ligger få meter fra Langsø, er der enorme vandpytter i kørebanens bredde. Bilerne sender meterhøje kaskader af vand ind over fortov og cykelsti.

En kvindelig cyklist i tyverne væltede og slog hovedet, da hun ikke kunne se den oversvømmede kantsten. Hun ser dog ud til at være sluppet med knubs, men bliver kørt til tjek på skadestuen.

Kommune i søgang
Foran rådhuset, hvor der kun er ti-femten centimeter søbred tilbage, løber vi på 77-årige Arne Nielsen. Han har arbejdet med sikkerhed i alle aspekter hele sit liv, og han er ikke imponeret over myndighederne i århundredets vandgang.

- Det her er ren pligtforsømmelse. Vandet kan ikke komme væk, fordi åerne er stoppet til med sand og slam, siger han.

- Kommunerne har ikke rørt en finger for at oprense vore vandløb, siden de overtog ansvaret, da amterne blev nedlagt. De senere år er Gudenåen bare steget og steget, uden at Silkeborg kommune har foretaget sig noget.

- Enhver har jo kunnet forudsige dette, for alle har vidst, at vejret ville blive vådere, men der er intet sket, siger Arne Nielsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Retssag på vej

Kroejer Christian Andersen, som driver Kongensbro Kro ved Gudenåen omkring 30 kilometer nedstrøms Silkeborg, er alt andet end tilfreds med kommunens rolle som vandløbsmyndighed.

Ved normal vandstand er der 100 meter fra kroen til åbredden. I dag slikker vandet op ad kroens terrasse.

I følge Midtjyllands Avis vil Christian Andersen nu samle lodsejerne langs med åen og søerne til et fælles retsopgør med Silkeborg kommune.

- Situationen skyldes, at der er politikere og embedsmænd i kommunen, som har haft en anden dagsorden end at få vandet gennem Gudenåen så hurtigt og smertefrit som muligt, siger Christian Andersen til bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mere vand i vente

Der er ikke trøst at hente hos meteorologerne, hvis man håber på tørvejr de kommende dage. Til og med weekenden ventes der omkring 30 mm regn eller derover.

Det betyder, at vandet fortsat vil stå højt de steder inde i landet, hvor oversvømmelserne i forvejen har været værst.

Udover det midtjyske søhøjland og Silkeborg drejer der sig især om Ribe, hvor Ribe Å er gået over sine bredder, samt Holstebro, som kæmper mod vandmasser fra Storåen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Regning uden forsikring

Boligejere, som pludselig står i vand til anklerne efter tre uger med silende regn, ringer forgæves til deres forsikringsselskab, hvis de vil have erstattet indbo og skader på huset. Skader, der skyldes vand nedefra, er nemlig kun sjældent dækket af husforsikringen.

Hvis der derimod bliver revet hul i taget under en storm, og der kommer et skybrud lige i kølvandet, så gælder husets forsikring.

Når vand kommer nedefra, skal man i stedet sætte sin lid til, at Stormrådet vil kategorisere oversvømmelsen som stormflod.

Rådet finansieres af staten og forsikringsbranchen i fællesskab, og dækker i et vist omfang - dog sjældent 100 procent - skader, der er opstået ved stormflod.

Stormrådet tager stilling til sin dækning fra hændelse til hændelse. I den aktuelle situation har Stormrådet tilkendegivet, at såkaldte 20 års hændelser kan se frem til dækning.

(Kilde: Stormrådet)