Huspriserne er steget 5,4 procent på et år

Danmarks Statistik har opgjort prisstigningerne på fast ejendom det seneste år. Lejligheder er steget mest.

Et gennemsnitligt dansk enfamiliehus er blevet 5,4 procent dyrere det seneste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der har gennemgået samtlige tinglyste ejendomshandler til og med 1. kvartal i år.

En stor del af prisstigningen er netop sket i 1. kvartal, hvor kuponrenterne på realkreditobligationerne nåede ned på to procent.

Det førte til prisstigninger på 2,6 procent, når man sammenligner med fjerde kvartal sidste år.

Og det glædelige set med nationaløkonomiske briller er, at stigningen gælder hele landet, selv om den dog varierer fra region til region.

Selv i Region Sjælland, hvor man har haft sværest ved at følge med priserne fra før boligkrisen, er priserne på huse steget 3,8 procent på årsbasis.

- Det vidner om, at fremgangen i København breder sig som ringe i vandet.

- Det understøttes i øvrigt, at udflytningen fra København til nærområderne er i kraftig vækst efter en årrække, hvor flyttebevægelserne kun har peget i én retning - mod København, siger boligøkonom Joachim Borg Kristensen fra Nykredit.

Også ejerlejlighederne har oplevet et prishop. Alene i første kvartal i år steg priserne på landsplan med 3,8 procent, og på årsplan er der tale om en gennemsnitlig stigning på 9,2 procent.

Her gælder også, at stigningerne er nogenlunde jævnt fordelt over hele landet. De laveste værdistigninger opnåede man i Region Syddanmark, men her nåede man trods alt op på respektable 6,9 procent.

Til gengæld faldt priserne på sommerhuse i første kvartal. Helt præcist blev de 1,1 procent billigere, men det opvejes på årsbasis af en stigning i slutningen af sidste år, så den samlede ændring fra 1. kvartal sidste år lyder på plus 2,6 procent.

0 kommentarer
Vis kommentarer