Hver fjerde sosu-arbejder oplever seksuel chikane

32 procent svarer i undersøgelse foretaget af FOA, at de har oplevet uønskede tilnærmelser, mens de arbejder

I en ny undersøgelse fra fagforeningen FOA svarer hvert fjerde medlem ansat i social- og sundhedssektoren, at de inden for det seneste år har oplevet seksuel chikane.

Det skriver Politiken.

Det er blandt andet hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der har svaret.

32 procent af de adspurgte svarer, at de har oplevet enten uønskede berøringer, omfavnelser, kys, upassende blikke og stirren, kommentarer med seksuelle undertoner eller anden krænkende adfærd af seksuel karakter på deres arbejdsplads.

I mere end ni ud af ti af tilfældene står en borger eller patient bag den krænkende adfærd.

Den borgerrelaterede chikane er et dilemma. Det siger Joan Prahl, forbundssekretær med ansvar for ligestilling i FOA.

- Mange af dem, vi taler om, er demente og psykisk syge. De er ikke herre over egen seksualitet. Samtidig kan det ikke være meningen, at man skal gå på arbejde og blive seksuelt chikaneret, siger hun til Politiken.

Et forskningssamarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, Cowi, Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø og Niras har netop udmøntet sig i en guide til, hvordan social- og sundhedspersonale kan håndtere uønsket opmærksomhed.

I guiden opfordres de ansatte til at lave seksualpolitikker og dele deres oplevelser med hinanden. Samtidig giver den dem inspiration til, hvordan de kan tale med borgere og pårørende om problemerne.

Vejledningerne og opfordringen til dialog kan være en del af løsning, mener Joan Prahl.

Ifølge hende er chikane fra borgere stadig tabubelagt, og mange ved ikke, hvor de skal gå hen med deres oplevelser, siger hun.

Derudover ser hun gerne, at der placeres et større ansvar på arbejdsgiverne i forhold til at sikre de ansatte et chikanefrit arbejdsmiljø.

- Vi kan aldrig komme problemerne helt til livs. Men vi kan sikre, at arbejdsgiverne har en måde at håndtere problemet på.

- Måske er løsningen nogle gange, at man kommer to ad gangen på hjemmebesøg, siger Joan Prahl til Politiken.

27 kommentarer
Vis kommentarer