Hver tredje dag får en religiøs forkynder ophold i Danmark

Sidste år fik 124 udenlandske imamer og prædikanter opholdstilladelse i Danmark, og det er en fordobling siden 2014. Boomet får både S og DF til at kræve stramninger

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Hver tredje dag får en udenlandsk prædikant som imamer eller mormonske præster en opholdstilladelse af myndighederne, så de kan forkynde deres tro i en moske, frikirke eller andet trossamfund på dansk jord.

I tørre tal fik 124 religiøse forkyndere opholdstilladelse i 2015, viser nye tal fra Udlændingestyrelsen. Det er dobbelt så mange som i 2014, da blot 68 imamer og præster fik opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens paragraf 9. Året før bankede 130 prædikanter på Danmarks dør og blev lukket ind.

Læs også: Løkke vil ramme hadprædikanter før sommerferien

50 var mormoner
Der findes ikke en endelig opgørelse over, hvilke religioner og trossamfund prædikanterne kommer fra. En foreløbig opgørelse fra september 2015 viser dog, at 50 af de 124 prædikanter, der fik opholdstilladelse sidste år, er mormoner fra 'Jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige i Danmark.

Læs også: Hjemvendt Syrien-kriger fra Brønshøj afsløret af lækket IS-register

Men også apostolske og katolske menigheder har fået lov at invitere forkyndere fra udlandet herop, ligesom det gælder blandt andet Avedøre Moske og Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse.     

Religionsforsker på RUC, lektor Lise Paulsen Galal, pointerer, at den voldsomme stigning i antallet af religiøse forkyndere herhjemme er overraskende men ikke nødvendigvis betyder, at der kommer flere rabiate imamer til Danmark.

Læs også: Imamer: TV2-dokumentar har skadet integrationen

Svag stigning i kristne trossamfund
- Det er svært at finde argumenter for, at et øget antal religiøse forkyndere også skulle betyde et øget antal hadprædikanter. De religiøse forkyndere kommer fra alle trossamfund, og hidtil har der ikke været en overvægt af det ene eller det andet, fastslår hun.

Lise Paulsen Galal fremhæver, at der de senere år har været en svag stigning i kristne trossamfund i Danmark, og at de også har hentet prædikanter til Danmark, der vil tælle med i Udlændingestyrelsens statistik.

Læs også: På tv i aften: Moskéer fraråder kvinde at melde voldelig mand til politiet

- Selvfølgelig er der også imamer i blandt opholdstilladelserne, men der er også mange nye kristne grupper fra Østeuropa, Ukraine og Egypten, siger hun.

S vil skærpe kravene
Men boomet i opholdstilladelser fra 2014 til 2015 til religiøse forkyndere både chokerer og bekymrer Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen. Ikke mindst i lyset af TV2’s dokumentarserie ’Moskeerne bag sløret’, der afslører, at flere imamer blandt andet taler for stening af utro kvinder og vejleder kvinder til at blive hos deres voldelige ægtemænd.  

- Der skal ikke være tvivl om, at vi ønsker at få strammet op. Kravene til at blive godkendt som religiøs forkynder i Danmark skal skærpes, så vi undgår, at radikaliserede forkyndere får ophold. Uanset om der er 124 eller 68 religiøse forkyndere, skal der bare én imam eller prædikant til for at skade kvinder og børn, der søger råd og vejledning i et trossamfund, siger Trine Bramsen.

Integrationsordfører i Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, ønsker også at få strammet op.   

DF freder de kristne
- Det skal være vanskeligere at få såkaldte hadprædikanter til Danmark. Det kan man både gøre ved at kigge på opholdstilladelser til religiøse forkyndere og ved at kigge på visumregler, siger han. Martin Henriksen vil have undersøgt, hvem forkynderne er, inden han kræver omfattende ændringer.

- Mange af de religiøse forkyndere er kristne, og derfor behøver de ikke at udgøre noget stort problem i forhold til radikalisering og parallelsamfund, fastslår Martin Henriksen.

Han henviser til at Folketinget tidligere har strammet i forhold til religiøse forkyndere, og dengang klagede en række kristne trossamfund over, at de blev ramt.

- Hvis vi strammer, skal vi ramme de rigtige. Og vi har ikke noget stort behov for at ramme en præst, der ønsker at komme ind og prædike i en katolsk kirke eller en anden kristen frimenighed, hvor det er helt uproblematisk, siger Martin Henriksen.

640 forkyndere på syv år
Tal fra Udlændingestyrelsen viser også, at mere end 640 udenlandske prædikanter har fået opholdstilladelse i Danmark igennem de seneste syv år. Sidste år viste et svar fra daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) til Folketingets Retsudvalg, at ingen religiøse forkyndere de seneste ti år har fået afslag på ophold i Danmark.

Det ønsker Socialdemokraterne også at lave om på.

- Når ingen imamer og andre religiøse forkyndere har fået afslag på opholdstilladelse i de seneste år, og der sker en voldsom stigning i interessen for at komme hertil som for eksempel imam, understreger det bare behovet for at kigge på reglerne, så vi fremover får et grundlag for at afvise ansøgerne, fastslår Trine Bramsen.

I forhold til hadprædikanterne mener Dansk Folkeparti, at der skal sættes ind overfor religionsfriheden, der fastslås i grundlovens paragraf 67.

- På den ene side siger har vi religionsfrihed i grundloven, men på den anden side siger grundloven også, at man må praktisere sin tro, hvis det ikke støder mod sædelighed eller forstyrrer den offentlige orden, siger Martin Henriksen. 

- I begrebet sædelighed ligger et spillerum for Folketinget til at lave en særlov, så vi forhindrer hadprædikanter kommer ind i landet eller fratage trossamfund vielsesretten eller skattefordele eller lukke det helt, siger han.

Skal myndighederne lytte til prædikerne?
Dansk Folkeparti ønsker også mulighed for at fratage imamer deres statsborgerskab, hvis de går over grænsen.

Religionsforsker Lise Paulsen Galal har svært ved at se, hvordan regeringen vil stramme lovgivningen uden, at den kommer i konflikt med både ytringsfriheden og religionsfriheden. Og hun kan slet ikke se Socialdemokraternes forslag om en autorisation af de religiøse forkyndere for sig.

- Alle kan jo i princippet skrive under på, at de vil overholde dansk lov. Skal myndighederne så ned og studere, hvad de har prædiket, da de var imamer og præster andre steder? Hvis vi tror på religions- og ytringsfrihed har jeg svært ved at se, hvordan man kan screene den enkelte prædikant for at have de rigtige holdninger inden de kommer til Danmark, siger hun.

Lise Paulsen Galal mener, at det i stedet kan være det enkelte trossamfund, der skal stå til ansvar for prædikanten.

- De religiøse forkyndere kommer jo hertil, fordi et trossamfund kalder på dem. Så de menigheder, der inviterer en prædikant til Danmark, må kunne dokumentere, at han eller hun er den rigtige og stå til ansvar for, at forkynderen overholder alle love og regler, fastslår hun.

På torsdag 7. april mødes en række partier igen hos kultur- og kirkeminister Bertel Haarder (V) for at diskutere, hvordan man kan bekæmpe radikaliserede religiøse miljøer herhjemme.

Certifikation af prædikanter
Regeringen har selv lagt flere konkrete forslag på bordet. Blandt andet skal ekstreme imamer kunne nægtes indrejse, ligesom de skal fratages retten til at vie folk og kunne retsforfølges for ytringer, der undergraver dansk lovgivning.

Socialdemokraterne kræver i forhandlingerne, at religiøse forkyndere skal certificeres for at få ophold herhjemme.

- Det skal være sværere at tildele opholdstilladelser. Vi ser gerne en autorisation, der betyder, at hvis man søger ophold som udenlandsk forkynder, skal man godkendes, og vi skal vide, at personen er bekendt med dansk lovgivning og skrive under på, at de vil overholde det. Så kan vi nemlig kontrollere, at de overholder det og tage opholdstilladelsen fra dem igen, fastslår hun.

 I de seneste 15 år er antallet af godkendte trossamfund steget fra 90 til 160. Og det dækker over både flere kristne og muslimske trossamfund.

Ifølge Kirkeministeriet er der i dag mere end 60 godkendte islamiske trossamfund og menigheder herhjemme. Det dækker over alt fra Ringsted Moske over Århus Islamiske Trossamfund til Islamisk Center Vest i Albertslund.

Læs også: Et flertal vil standse hadprædikanter ved grænsen


Religiøse forkyndere valfarter til Danmark som aldrig før

Opholdstilladelser til religiøse forkyndere, missionærer osv.

2009 74
2010 81
2011 93
2012 66
2013 130
2014 68
2015 124
2016 – Kun januar måned 7

 

Kilde: Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet. Tal på Udlændingeområdet, opgjort pr. 31.januar 2016.

204 kommentarer
Vis kommentarer