Hvidvasking for milliarder: Nu står central Danske Bank whistleblower frem

En af de helt centrale figurer i Danske Banks hvidvaskskandale står nu frem med navn

Hvordan undgår man en Danske Bank-skandale i fremtiden? Eksperterne kommer her med svar

Whistlebloweren, der advarede Danske Bank om potentiel hvidvask, træder frem.

Han er tidligere chef for Danske Markets afdeling i Baltikum, skriver Berlingske.

Den tidligere chef hedder Howard Wilkinson og arbejde for Danske Markets fra 2007 til 2014.

'Jeg kan bekræfte, at jeg arbejdede som chef for Markets (Danske Markets, red.) i Baltikum med base i Tallinn fra 2007 til min sidste arbejdsdag i april 2014, kun fire måneder efter min første whistleblowerrapport til topledelsen i København,' skriver Howard Wilkinson i en mail til avisen.

Danske Bank ignorerede i årevis gentagne advarsler om, at milliarder af euro flød igennem bankens estiske afdeling fra blandt andet Rusland, Moldova og Aserbajdsjan.

Banken blev advaret første gang i 2007. Men først i december 2013, hvor Howard Wilkinson skrev en whistleblower-rapport til bankens ledelse, begyndte banken at behandle problemerne. 

Berlingske Business, der har været afgørende for at få historierne om filialen i Estland frem, har længe haft kontakt til og citeret whistlebloweren. At han nu står frem ved navn er udløst af, at en estisk avis har navngivet ham.

Howard Wilkinson bliver ifølge Berlingske i den estiske avis beskyldt for selv at have være involveret med nogle af de tusinder af suspekte, udenlandske selskaber, der har sendt penge via Danske Bank.

- Det er ikke muligt for mig at kommentere direkte på dine spørgsmål. Lad mig blot sige, at når jeg ser tilbage på min indsats fra et juridisk, kontraktuelt og etisk perspektiv, så har jeg absolut ingen problemer med at sove om natten, skriver han til Berlingske om kritikken.

I sine whistleblowerrapporter beskrev Howard Wilkinson, hvordan den estiske afdeling for udenlandske kunder håndterede kunder, der var relateret til den øverste politiske top i Rusland samt flere selskabet med base i Danmark.

Mens Danske Bank behandlede whistleblower-rapporten var det først da bankens interne revision senere i 2014 rejste et blodrødt flag over filialen i Estland, at banken begyndte at lukke ned for de kunder.

FAKTA: Finanstilsynets mange henvendelser til Danske Bank

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er tirsdag indkaldt til samråd om, hvordan Finanstilsynet har håndteret Danske Banks estiske afdeling.

Den estiske filial har fra 2007 til 2015 stået for transaktioner for et firecifret milliardbeløb fra mistænkelige kunder uden at kontrollere dem, som hvidvaskningsreglerne foreskriver.

Trods opmærksomhed på problemerne lukkede Danske Bank først sent i 2015 ned for de mange mistænkelige kunder.

Finanstilsynet var i hele perioden opmærksom på filialen, men først i 2018 kom der en hård, offentlig kritik.

Læs her om, hvordan Finanstilsynet håndterede sagen ifølge Danske Banks interne rapport:

* 2007:

I 2007 advarer Ruslands centralbank om, at den estiske filial bliver brugt til omfattende transaktioner, der er suspekte og i nogle tilfælde kan være direkte ulovlige.

Samme år besøger der estiske finanstilsyn afdelingen og kritiserer afdelingens implementering af beskyttelse mod hvidvask.

Finanstilsynet henvender sig til Danske Bank og spørger til advarslerne.

27. august 2007 svarer Danske Bank Finanstilsynet, at det estiske tilsyn ikke har fundet noget nævneværdigt, at forebyggelse af hvidvask var implementeret, og at forholdene var undersøgt uden at finde noget.

- Det havde været mere korrekt at konkludere det modsatte, skriver Danske Banks interne rapport om Danske Banks besked til Finanstilsynet.

* 2012:

Efter endnu en henvendelse fra det estiske finanstilsyn kontanter Finanstilsynet igen Danske Bank den 13. februar 2012.

Det estiske finanstilsyn har fundet "en række alvorlige problemstillinger"

Danske Bank skriver til Finanstilsynet, at problemerne fundet i 2007 og 2009 var løst, og at der var rettet op på manglerne.

Den 3. april 2012 henvender Finanstilsynet sig igen og udbeder sig yderligere oplysninger. Danske Bank konkluderer i et svar til Finanstilsynet:

- Vi vil gerne notere, at vi føler os sikre på, at kontrolfunktionerne håndterer risikoen fra højrisikokunderne.

15. juni 2012 giver Finanstilsynet ni påbud omkring hvidvaskningsforebyggelse i Danmark.

30. oktober 2012 giver Finanstilsynet Danske Bank en anbefaling til de amerikanske myndigheder om, at banken lever op til hvidvaskreglerne. I november noterer Finanstilsynet sig, at Danske Bank har levet op til alle påbud.

Anbefalingen og udmeldingen i november er baseret på Danske Banks egne udsagn om, at problemerne er løst, og at der foreligger en handleplan.

* 2013:

I foråret 2013 henvender Finanstilsynet sig igen til Danske Bank for at få flere informationer om den estiske filial.

Intern kommunikation beskriver, at Finanstilsynet er bekymrede, da tilsynet har stået inde for Danske Bank over for de amerikanske myndigheder.

Danske Bank kommer igen med betryggende informationer til Finanstilsynet om den estiske afdeling.

* 2014:

Sent i 2013 får Danske Bank en whistleblower-rapport om den estiske afdeling. Banken vælger, da rapporten bliver behandlet i foråret 2014, ikke at informere Finanstilsynet, da man ikke mener, at man har "en juridisk" forpligtigelse til det.

I efteråret 2014 efter en gennemgang står det klart internt i Danske Bank, at kontrollen i Estland har svigtet totalt i årevis.

Det estiske finanstilsyn udarbejder en voldsomt kritisk rapport om den estiske afdeling.

Danske Bank oplyser ikke Finanstilsynet om, at de informationer, banken har givet tilsynet i 2012 og 2013, er fejlagtige.

* 2015:

Den 18. og 19. februar 2015 gennemfører Finanstilsynet en inspektion i Danske Bank, hvor informationerne fra Estland er en del af grundlaget.

I et udkast til inspektionsrapporten 19. juni skriver Finanstilsynet om Estland:

- Bankens risikobegrænsende foranstaltninger … har været helt utilstrækkelige og i strid med de lokale hvidvaskregler.

Danske Bank og Finanstilsynet mødes efterfølgende, og i et nyt udkast er formuleringen ændret til:

- Forholdene i bankens filial i Estland har udgjort en væsentlig omdømmerisiko for banken. Der er derfor anledning til at påtale, at bankens bestyrelse ikke rettidigt har identificeret Estland filialens risici på hvidvaskområdet.

Den rapport udkommer i 2016.

* 2016:

Danske Banks daværende økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen bliver udnævnt til formand for Finanstilsynet.

* 2017:

I marts 2017 afslører Berlingske Business, at Danske Banks estiske filial har været involveret i potentiel hvidvask for milliarder af kroner.

Den 21. marts anmoder Finanstilsynet Danske Bank om informationer om sagerne. Danske Bank sender en tidslinje og 121 bilag.

Den 25. september stiller Finanstilsynet yderligere spørgsmål om "manglende underretning af det danske finanstilsyn" samt de i medierne omtalte sager.

Den 16. oktober deler Danske Bank en stribe nye informationer med Finanstilsynet - ikke mindst tidligere rapporter fra det estiske finanstilsyn.

Danske Bank erkender, at banken skulle have informeret Finanstilsynet tidligere.

* 2018:

3. maj kommer Finanstilsynet med hård kritik af Danske Bank.

20. september genåbner Finanstilsynet sin undersøgelse af Danske Bank baseret på de informationer, der er kommet frem i Danske Banks interne undersøgelse.

Kilder: Danske Bank - Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial.

OVERBLIK: De opsigtsvækkende citater fra Danske Bank

Den store interne undersøge, som Danske Bank har foretaget af hvidvask i bankens estiske filial, indeholder mange bemærkelsesværdige citater.

Rapporten omhandler, hvordan mindst 200 milliarder euro mellem 2007 og 2015 så godt som ukontrolleret flød fra lande som Rusland og Aserbajdsjan gennem Danske Bank i Estland til resten af verden.

En stor del af disse har kendetegn, som man forbinder med hvidvask.

Samtidig afdækker den mange svigt hos Danske Bank, hvis administrerende direktør er gået af.

Tirsdag skal erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om sagen.

Læs her nogle af de mest opsigtsvækkende direkte citater fra rapporten:

* Den 8. juni 2007 skriver den russiske centralbank til Finanstilsynet om afdelingen, som Danske Bank har overtaget via købet af Sampo Bank samme år:

- Kunder i Sampo Bank deltager kontinuerligt i finansielle transaktioner af tvivlsom karakter ... for milliarder er rubler månedligt.

- De nævnte transaktioner kan være rettet mod told- og skatteunddragelse, at finde en legal form for kapitalflugt, eller de kan være forbundet med kriminel aktivitet i sin reneste form, inklusive hvidvask.

Danske Bank svarer - i modstrid med virkeligheden - det danske finanstilsyn, at det estiske finanstilsyn har givet filialen en blank påtegning.

* 29. april 2008 skriver Danske Banks interne revision om den estiske filial:

- Afdelingen er blevet signifikant bedre til at bruge KYC (direktiver, der skal stoppe hvidvask, red.). Der er enkelte mangler.

* 9. marts 2010 diskuterer Danske Banks direktion aktiviteterne i Estland med fokus på risikoen for hvidvask i de mange transaktioner. Fra referatet lyder det:

- (Navn) udtrykte bekymring over de mange russiske overførsler. (Navn) oplyste, at der havde været kontakt til den russiske centralbank, som sagde god for disse overførsler. (Navn) havde heller ikke fundet noget, der gav anledning til bekymring.

Personnavne er udeladt i Danske Banks interne rapport.

* 20. februar 2012 svarer Danske Banks juridiske afdeling Finanstilsynet, der igen er blevet advaret af det estiske finanstilsyn:

- For at opsummere er vi fuldt ud opmærksomme på, at kundebasen i Sampo Bank Estonia inkluderer flere højrisikokunder. Vi er dog sikre på, at kontrollen svarer til risikoen.

* 13. oktober 2013 er administrerende direktør Thomas Borgen refereret for under et møde om de estiske aktiviteter:

- (Han) understregede behovet for en mellemvej og ønskede at forsætte diskussionen uden for dette forum.

* 27. december 2013 skriver en whistleblower til et medlem af direktionen og Danske Banks interne revision:

- Banken bliver ved med at have forretninger med et selskab, der har begået en forbrydelse.

- (Om kunder, red.) det blev åbenbart opdaget, at de reelle ejere inkluderede Putins familie og FSB (den russiske efterretningstjeneste, red.), og de har været involveret med flere russiske banker, der er blevet lukket ned de seneste år.

* 5. februar 2014 har Danske Banks interne revision undersøgt afdelingen og nogle af whistleblowerens anklager og skriver:

- Afdelingen har indgået nogle meget profitable aftaler med flere russiske mellemmænd, hvor de reelle kunder er skjult.

* 5. februar 2014 skriver medlemmer af direktionen til hinanden og til intern revision oven på præsentationen samme dag:

- Ser desværre ud til, at der er grund til bekymring. Jeg orienterer (den administrerende direktør) og arrangerer gennemgang asap. Holder dig og (navn) i loopet.

- Vil I ikke sikre, at denne sag ikke kører af sporet, hvis den allerede er blevet håndteret?

* 10. februar 2014 siger interne revision i forbindelse med en opfølgning i et referat:

- Der er ingen grund til at underrette Finanstilsynet eller andre om, hvad der er fundet efter whistlebloweren, da vi ikke har nogen mistanke om hvidvask af penge.

* 26. juni 2014, efter flere måneders fokus på den estiske afdeling, står der i et bestyrelsesreferat om diskussioner af at lukke aktiviteterne:

- (Den administrerende direktør) fandt det uklogt at skynde på exitstrategien, da det kan ramme salgsprisen.

* 11. september 2014 skriver det estiske finanstilsyn i et udkast til en rapport:

- Danske Bank har systematisk etableret relationer til personer, i hvis aktiviteter man kan se de mest simple og almindelige mistænkelige omstændigheder.

- Den økonomiske interesse har vundet over ansvaret for at gennemføre kontrol.

* 18. september 2014 skriver et medlem af Danske Banks direktion efter at have læst udkastet:

- Det er en total og fundamental fiasko i at gøre, hvad vi bør gøre og gøre det, vi siger, vi gør.

* 24. september 2014 skriver en medarbejder i Danske Banks afdeling for regeloverholdelse og antihvidvask om et udkast til en rapport fra det estiske finanstilsyn:

- Konklusionerne er brutale for at sige det mildt, og tæt på det værste jeg nogensinde har læst på området. Hvis bare halvdelen er sandt, så handler det her langt mere om at lukke det hele ned end om procedurer.

I 2015 begyndte Danske Bank at lukke porteføljen på omkring 10.000 potentielt problematiske kunder ned.

I 2017 graver Berlingske Business de første historier om massiv hvidvask i Danske Bank frem.

Kilde: Danske Bank

109 kommentarer
Vis kommentarer