'Hvornår får jeg min pension'

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Der kan gå op til tre måneder, fra en pension er bevilget, til den bliver udbetalt. Sådan er loven, forklarer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock
Der kan gå op til tre måneder, fra en pension er bevilget, til den bliver udbetalt. Sådan er loven, forklarer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock

Hej Puk

Jeg har været til møde i rehabiliteringsteamet, hvor min sag blev fremlagt, og hvor jeg fik bevilget førtidspension. Til mødet sagde de rigtig mange ting, men jeg forstod ærlig talt ikke så meget af det. Jeg var nemlig meget nervøs og sagde i virkeligheden bare ja og nej uden at lytte.

Nu er der gået et par uger, og jeg kan ikke rigtig forstå, hvad der sker. De sagde, at de ville sende mig noget på post om sagen, da jeg ikke har e-boks.

Jeg er meget nervøs over det hele. Jeg har ringet til kommunen, men de siger, jeg skal tale med en afdeling, og når jeg ringer dertil, siger de, at jeg bliver kontaktet af en sagsbehandler. Men der er aldrig nogen, der ringer tilbage til mig, så nu sidder jeg bare og venter og tænker, om jeg måske har hørt forkert, selvom jeg er sikker på, at de sagde, at jeg fik pension.

Ved du, hvor lang tid der går, før jeg får min pension? Jeg håber, du kan hjælpe, da jeg snart ikke ved, hvad jeg skal gøre og er meget stresset.

Mange hilsner Mogens

 

Kære Mogens
Jeg kan godt forstå, du er forvirret. Når jeg deltager i rehabiliteringsmøder, oplever jeg ofte, at kommunen gør meget ud at at fortælle, hvad deres rolle er, og hvad der kommer til at ske i en sag efterfølgende. Men hvis du ikke har registret, hvad der blev sagt på dit møde, er det svært at forstå det hele ...

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Jeg vil forklare dig reglerne helt enkelt:

Rehabiliteringsteamet kan for det første IKKE BEVILLIGE dig en førtidspension, de kan INDSTILLE dig til en førtidspension. Det er pensionsnævnet, der træffer den endelige AFGØRELSE.

Når rehabiliteringsteamet har indstillet dig til en førtidspension, betyder det altså ikke, at det er 100 procent sikkert, du får den, før nævnet i din kommune har GODKENDT indstillingen fra rehabiliteringsteamet.

Det skal du dog ikke være bekymret over, da nævnet som udgangspunkt følger den indstilling, som rehabiliteringsteamet er kommet frem til – som i dit tilfælde er en førtidspension, som du oplyser det.

Når rehabiliteringsteamet har lavet deres indstilling, skal en afgørelse om førtidspension træffes SENEST TRE MÅNEDER efter tidspunktet for påbegyndelse af sagen, jf. pensionslovens paragraf 21. Det vil sige den dato, hvor du har været til mødet.

Så i realiteten kan der gå op til tre måneder, før du får den endelige afgørelse. Selve indstillingen fra mødet vil blive sendt med posten med oplysning om, at der kan gå optil tre måneder, før der træffes endelig afgørelse.

Når der så er truffet afgørelse, vil du modtage en ny skrivelse herom. Du skal være opmærksom på, at du vil få tilsendt et skema fra Udbetaling Danmark, som du skal udfylde, før din pension kan udbetales.

De fleste gange vil der ikke gå tre måneder, før du får selve afgørelsen – det afhænger jo af, hvor travlt nævnet har. Så du må væbne dig med tålmodighed, men ifølge loven har du krav på et svar, inden der er gået tre måneder.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Førtidspension udbetales månedsvis bagud fra den første i måneden, efter der er truffet afgørelse om førtidspension.

Førtidspension kan dog tidligst udbetales fra den første i måneden, efter betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

Pensionen er til rådighed den sidste bankdag i måneden.

Niveauet for førtidspension for en enlig svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gift eller samlevende, udgør 85 procent heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter.