Indsatte udelukket fra fællesskab efter coronasymptomer

Kriminalforsorgen har blandt andet iværksat begrænsninger af besøg for at minimere smitterisikoen

Det er uvist, hvor de indsatte, der har udvist coronasymptomer sidder. Foto: Per Rasmussen
Det er uvist, hvor de indsatte, der har udvist coronasymptomer sidder. Foto: Per Rasmussen

Mens danskerne bredt set bliver anbefalet at holde sig på afstand af andre mennesker for at mindske faren for coronasmitte, er der en del af befolkningen, der ikke selv kan bestemme med hvem og hvor, de skal opholde sig. Nemlig de indsatte bag tremmer i landets fængsler og arresthuse.

Her er der endnu ingen, der er testet positive for coronasmitte.

Men Kriminalforsorgen oplyser torsdag aften til Ekstra Bladet, at enkelte indsatte er udelukket fra fællesskab, fordi de har udvist symptomer på coronavirus.

'Det er sket for at begrænse risici for spredning af smitte', skriver Kriminalforsorgen i et mailsvar på Ekstra Bladets spørgsmål.

Vi har ikke fået svar på, hvor de pågældende indsatte afsoner.

Ingen indsatte udefra
Samtidig er der fra og med i dag torsdag indført stop for tilsigelse af nye indsatte til afsoning.

'Det sker for at begrænse risici for, at der kommer smitte indenfor murene', skriver Kriminalforsorgen i mailen, hvor det tilføjes, at indkaldelsesstoppen ikke har betydning for indsatte varetægtsarrestanter, der overgår til afsoning.

'Det afhænger af kriminalitetens art, om en sigtet er varetægtsfængslet frem til domsafsigelsen. Den beslutning ligger hos domstolene', skriver de.

Samtidig har Kriminalforsorgen iværksat begrænsninger af blandt andet besøg til indsatte for at minimere risikoen for, at der kommer smitte ind i fængsler og arrester. Præcis hvad disse begrænsninger går ud på, og om de indsatte og deres besøgende må røre ved hinanden, har vi ikke fået svar på.

Fængselsbetjente er blandt de medarbejdere i det offentlige, der varetager 'kritiske funktioner'.

Kriminalforsorgen oplyser, at de har sendt en række personalegrupper hjem torsdag 'samtidig med, at der arbejdes med rammerne for de kritiske funktioner i fængsler og arrester med videre', skriver de i mailen, hvor de tilføjer, at de løbende vurderer, om der er behov for yderligere tiltag for at forhindre smitten.

Fængselsforbundet, der organiserer det uniformerede personale i Kriminalforsorgen, skriver på deres hjemmeside, at de har fuld forståelse for, at myndighederne nu iværksætter drastiske tiltag for at begrænse udbredelsen af corona, og at deres medlemmer varetager en kritisk samfundsmæssig funktion og derfor fortsat skal arbejde.

'Vi håber, at der findes løsninger for vores medlemmer, som gør det muligt både at varetage job og familieliv, selvom det kan blive vanskeligt', skriver de.