Ingen hjælp til huslejen

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Hvis din husleje er alt for høj i forhold til dine indtægter, kan kommunen mulighed for hjælpe med at betale, OG de kan se, om det er muligt at skaffe dig en billigere bolig, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com
Hvis din husleje er alt for høj i forhold til dine indtægter, kan kommunen mulighed for hjælpe med at betale, OG de kan se, om det er muligt at skaffe dig en billigere bolig, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com

Kære Puk

Jeg er en kvinde i 50’erne, der har boet alene med min søn i lejlighed i de sidste 18 år. Min søn er teenager. Jeg har før været i arbejde, men de sidste syv år har jeg været på kontanthjælp på grund af psykiske vanskeligheder og diagnose. Min husleje er cirka 8000 kroner, hvilket er meget højt i forhold til min indtægt.

Jeg har i lang tid prioriteret at få betalt huslejen og har altid gjort det til tiden. Men de sidste mange måneder har virkelig været svære, da der næsten ingen penge har været til mad efterfølgende. Jeg har derfor undladt at spise så meget selv, så mit barn kunne få mad, da han går i skole og ikke kan passe den, hvis han er sulten. Jeg har derfor tabt mig over 15 kilo i det sidste år.

For to måneder siden fik jeg for første gang ikke betalt min husleje, da der kom nogle uforudsete udgifter – og så ville der slet ikke være nok til mad.

Derfor søgte jeg om hjælp hos kommunen, men kommunen har svaret, at de ikke kan hjælpe mig, men at jeg må flytte på herberg med mit barn, hvis jeg bliver smidt ud af min bolig. Nu er det kommet så vidt, at jeg har fået brev fra fogeden, der vil sætte mig på gaden!

Jeg er ved at bryde helt sammen.

Er der overhovedet noget, jeg kan gøre for at forhindre, at det sker? Hvis vi bliver boligløse, vil vores liv gå helt i opløsning.

Med venlig hilsen

J.K.

 

Kære J.K.
Det lader ikke til, at du har fået den hjælp, du har krav på.

Når man som du sidder med en husleje, der er for høj i forhold til dine faktiske indtægter, kan man ansøge om paragraf 34-støtte, som er en ydelse, man får, hvis man har særligt høje boligudgifter. Du skulle havde været vejledt i at ansøge om denne.

Hvis kommunen ikke kan dokumentere, at de har oplyst og vejledt dig i at ansøge om denne, kan du søge om at få det med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvorfra du havde krav på den.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Derudover er der i aktivloven en paragraf, der er lavet til netop at forhindre og forebygge, at socialt udsatte samt børnefamilier bliver sat ud af deres bolig – det sker ved, at man dækker manglende huslejebetaling. Den hedder paragraf 81a.

Det fremgår, at den netop har til formål at forebygge, at en familie eller en socialt udsat sættes på gaden, når der er fogedsag i gang. Kommunen kan stille som betingelse, at man ved at modtage hjælp efter denne paragraf skal underskrive en aftale om, at ens husleje fremover automatisk bliver trukket af kommunen, og at man indvilger i at modtage gældsrådgivning.

I dit tilfælde er det nok mere relevant at se på, om du i fremtiden kan modtage støtte efter paragraf 34 i aktivloven, så hele din kontanthjælp ikke bliver ædt op af husleje. Hvis din husleje er så høj, at du aldrig vil få mulighed for selv at kunne afholde udgiften, så skal kommunen, når de bevilliger paragraf 34-støtte, samtidig se, om det er muligt, at du kan få tildelt en anden og billigere bolig.

Du skal skynde dig at ansøge om støtte til at betale din manglende husleje efter paragraf 81a i aktivloven. Du skal gøre det skriftligt og aflevere ansøgningen på kommunen, hvor du får et stempel på, at ansøgningen ER afleveret. Hvis du ikke hører noget fra kommunen senest syv dage efter, du har afleveret din ansøgning, må du kontakte mig igen.

Samtidig skal du kontakte dit boligselskab, der ofte er villige til at finde en løsning og hjælpe dig – især når de kan se, at det er første gang i 18 år, at du står med problemet, og de ved, at du skriftligt har ansøgt om hjælp til betaling af restancen.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Hjælp efter aktivlovens paragraf 81a gives, hvis du ikke selv har økonomisk mulighed for at betale husleje, og hvis enkeltydelsen på sigt kan forebygge boligudsættelse.

Hjælp til betaling af rimeligt begrundede, midlertidige huslejeudgifter efter aktivlovens paragraf 81a forudsætter: at du har dansk statsborgerskab eller lovlig opholdstilladelse i Danmark, at du har fast ophold i Danmark, at du er socialt udsat eller har hjemmeboende børn, at du grundet huslejerestance er udsættelsestruet, at der er tale om en midlertidig hjælp, der kan forebygge, at du udsættes af boligen, at du accepterer eventuelle betingelser om at indgå en administrationsaftale, deltage i gældsrådgivning eller accepterer at flytte til en billigere bolig, og at ydelsen ikke kompenserer for en sanktion.

25 dage varer sagsbehandlingen i gennemsnit i Københavns Kommune på ansøgninger om huslejehjælp efter aktivlovens paragraf 81a.

Se også: Den sociale brevkasse: Hjælp! Boligselskabet vil smide mig ud

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere