Jeg tvinges i praktik

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til den socialebrevkasse@eb.dk

Kej skal på et selvbetalt videokursus og vil have udgifterne refunderet. (Foto: Corbis ZEFA)
Kej skal på et selvbetalt videokursus og vil have udgifterne refunderet. (Foto: Corbis ZEFA)

Hej Puk

Jeg er visiteret til en privat aktør, der skal hjælpe mig med at finde et fleksjob. Vi er så ude ved en arbejdsgiver, som har en opgave, men der loves ikke arbejde. Jeg har ikke kendskab til det konkrete it-software, jeg skal bruge, og det nævner jeg. Så bryder den private aktør ind og siger; at det kan du lige klare via et videokursus derhjemme. Det kunne jeg få en uge til, hvilket svarer til tre heldage, da jeg jo ikke er på fuldtid på grund af nedsat arbejdsevne. Praktikken var sat til at vare otte uger sammenlagt.

It-kursusudbyderen ved navn 4D har et samlet 3 1/2-ugers heltidsuddannelses-forløb med en samlet pris på cirka 100.000 kroner. Uddannelsen vil vare op til tre kvart år, da kurset er delt op i forskellige moduler, og derfor umuligt i forhold til at omforme til en praktik på otte uger.

Jeg føler, at man har umyndiggjort mig/lagt beslag på mit hjem, for jeg har ikke sagt sagt ja til det. Man har ikke engang spurgt mig om fremgangsmåden, herunder om det stemmer overens med mine skånebehov.

Videokurset koster cirka 800 kroner af egen lomme, internetforbindelse er krævet, laptop er krævet, strøm er krævet, inventar er krævet, og software er krævet. Jeg har bedt kommunen om at betale mine udgifter i forbindelse kurset og har oplyst, at jeg er nødt til at bruge flere timer på det, end jeg er sat til – da jeg ellers løber en helbredsmæssig risiko, men jeg får intet svar.

Jeg kunne godt tænke mig at vide, om den private aktør får bonusser for de praktikpladser, de finder – for jeg synes, det er en underlig måde at handle på.

Med venlig hilsen Kej

(Foto: Jakob Boserup)
(Foto: Jakob Boserup)

Kære Kej
Jeg går ud fra, at du har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder og derfor nu er tvunget ud i at modtage et tilbud om et forløb ved en anden aktør. Husk, at du ifølge loven har krav på at vælge imellem flere aktører. Så hvis du er utilfreds med det, de har gjort, kan du anmode kommunen om en anden.

Jeg formoder, at anden aktør har visiteret dig til en otte ugers virksomhedspraktik som fleksjobber. Jeg tænker, at de gør alt for at få dig ud i en eller anden form for beskæftigelse.

Da det ikke er anden aktør, der betaler for kurset, men kommune og stat, da kan det virke økonomisk helt uansvarligt at bruge 100.000 kroner på et kursus for, at du kan komme i en otte-ugers virksomhedspraktik, hvor du ikke ved, om du er sikret arbejde efterfølgende.

Det er ikke lovligt, da der skal være en form for erklæring på fast arbejde, hvis man tildeler et så dyrt kursus. I øvrigt refunderer staten 50 procent af kurser og arbejdsredskaber. Så du kan godt kræve, at kommunen betaler for de øvrige udgifter, du har i forbindelse med kurset.

Jeg kender ikke til de interne bonusordninger i forhold til, at anden aktør skaffer virksomhedspraktikker – men der er ingen tvivl om, at de eksterne leverandører er interesseret i at fremstå som succesfulde, da de jo er afhængige af kommunerne som samarbejdspartnere og som økonomisk fundament. Ellers bliver de ikke valgt fremadrettet som udbyder.

Jeg tænker, at du skal bede din sagsbehandler hos kommunen om at få et tilbud ved en anden aktør. Du skal gøre det skriftligt og udbede dig en svarfrist.

Jeg vil give dig helt ret i, at sagsforløbet lugter langt væk af uigennemtænkt og lidt for kreativ sagsbehandling, manglende indragelse og sløsen med fælleskassens penge.

Jeg håber, du kan komme et andet sted hen, hvor de finder en bedre og billigere virksomhedspraktik til dig – og hvor du får noget medbestemmelse.

De bedste hilsner fra Puk