Jehovas Vidner-lærer fyret: Nægtede at deltage i juletræsfest

To religiøse lærere blev fyret for ikke at deltage i skolearrangement. Sagerne er blevet behandlet i Ligebehandlingsnævnet, som vurderer, at der var tale om forskelsbehandling

To religiøse lærere fik medhold, da deres fyringssager blev afgjort i Ligebehandlingsnævnet.

Det skriver Kirsteligt Dagblad.

I den ene sag var der tale om en lærer, der tilhørte Jehovas Vidner. Læreren ville ikke deltage i skolens juletræsdans og blev fyret, da læreren hverken måtte lave andet arbejde eller bruge en feriedag.

Den anden sag var der tale om en lærer, der tilhørte trossamfundet Syvende Dags Adventistsamfundet. Læreren blev fyret, da vedkommende ikke ville deltage i et lørdagsarrangement, som er en helligdag i trossamfundet.

Efter Ligebehandlingsnævnet har behandlet sagerne, vurderer de, at der i begge sager har været tale om forskelsbehandling på baggrund af religion.

Fakta om Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009.

Man kan klage til Ligebehandlingsnævnet igennem Ankestyrelsen.

Ligebehandlingsnævnet er en offentlig instans, der træffer afgørelser i sager om forskelsbehandling.

Ligebehandlingsnævnet behandler blandt andet sager om etnicitet, ligestilling eller diskrimination på grund af seksualitet, ligeløn eller barsel.

Det er 12 jurister, der udgør Ligebehandlingsnævnet.

Kilde: Ankestyrelsen

Religion vejer tungt
Tine Birkelund Thomsen, der er specialkonsulent hos Instituttet for Menneskerettigheder, mener, at sagerne er interessante.

- De to sager viser, at ansattes religiøse overbevisning vejer tungt på arbejdsmarkedet. Og at arbejdsgiver kan have en pligt til – inden for rimelighedens grænser – at forsøge at imødekomme de særhensyn, ansatte måtte have på grund af deres religion, fortæller hun til Kristeligt Dagblad.

Ansættelsesretschefen for Dansk Arbejdsgiverforening, Flemming Dreesen, vurderer dog ikke, at sagerne kommer til at få den store indflydelse for det generelle arbejdsmarked.

- Vi har virkelig ikke mange af disse sager på det private arbejdsmarked. Og vi har i mange år været opmærksomme på, at man ikke skal forskelsbehandle på grund af religion, siger han til Kristeligt Dagblad.

De to fyrede lærere får en godtgørelse på henholdsvis 12 og 9 måneders løn.