Kæmpe lydprøve: F-35-jageren er en larmende bulderbasse

Det nye fly støjer væsentligt mere end de gamle F-16-fly

Hør forskellen på flyene her. Fakta: Ingeniøren.dk. Video/redigering: Ritzau/Kristian Hansen

F-35-kampflyet støjer og sender voldsomme vibrationer ud, når det er i luften. Kampflyet er langt mere støjende end det gamle F-16 jagerfly, som Forsvaret står for at skulle udskifte i de kommende år.

En støjtest, som netop i disse timer bliver gennemført på Flyvestation Skrydstrup ved Vojens, har netop afsløret, at F-35 jagerflyet er noget af en bulderbasse.

Et talstærkt pressekorps og flere hundrede VIP-folk følger onsdag eftermiddag demonstrationsflyvningerne.

Der er en generel enighed om, at F-35-kampflyet både udsender skarpe og flænsende toner samtidig med, at flyet også har meget dybe og vibrerende toner med i kølvandet.

F-35 er for første gang landet på dansk jord. Foto: Anders Brohus
F-35 er for første gang landet på dansk jord. Foto: Anders Brohus
 

Grund til bekymring
Sagt med andre og mere direkte ord: Beboerne i området har god grund til at være bekymret over de nye kampfly.

Frem til sidst på eftermiddagen vil både F-35-kampflyet og F-16-jagerfly overflyve området omkring flyvestationen i forskellige flyvemønstre.

Der er til lejligheden opstillet syv mikrofoner i området, som skal måle støjforholdene. Målingerne vil dog ikke blive brugt i forbindelse med, at kompensationer skal udregnes til de mest lidende naboer.

Sådan finder den ene demonstrationsflyvning sted. Kilde: Forsvaret
Sådan finder den ene demonstrationsflyvning sted. Kilde: Forsvaret

De to F-35-fly er ankommet fra Norge, og det er således første gang, at et F-35-kampfly lander på dansk jord.

Mange beboere i området følger nøje testflyvningerne. De deltager samtidig i en online-undersøgelse, hvor de kan beskrive deres oplevelse af støjen.

Støjtesten udføres under store sikkerforanstaltninger. Pressekorpset kommer således ikke i nærheden af det nye kampfly, men må nøjes med at se på, at det stryger hen over jorden i lav højde og foretager flere manøvrer i luftrummet over flyvestationen.

Dagens støjtest bliver fulgt nøje. Foto: Anders Brohus
Dagens støjtest bliver fulgt nøje. Foto: Anders Brohus
 

ANKOMMER I 2023

I perioden fra 2021 til 2026 erstatter F-35 gradvist de danske F-16 kampfly. De første danske F-35 fly vil blive leveret til Luke Air Force Base i USA i 2021.

Her skal de danske jagerpiloter uddannes i at flyve den nye flytype.

De første F-35 fly ventes leveret til Flyvestation Skrydstrup i 2023.

Fra 2027 forventes det, at F-35 kan løse både nationale og internationale opgaver fuldt ud.

FAKTA OM F-35

Fabrikant: Lockheed Martin, USA

Antal: 27

Hjemsted: Fighter Wing Skrydstrup

Besætning: En pilot

Vingefang: 10,7 meter

Længde: 15,7 meter

Højde: 4,38 meter

Motor: En Pratt & Whitney F135-PW-100 turbofan jetmotor

Thrust: 43.000 pund (19.505 kg)

Max. hastighed: Mach 1,6

Rækkevidde: 2.160 kilometer på internt brændstof, ubegrænset med lufttankning

Max. flyvehøjde: Ca. 50.000 fod (15 kilometer)

Bevæbning: En intern 25 mm maskinkanon og en kombination af missiler og bomber

Screen Shot 2019-05-21 at 09.46.56.png 

FAKTA F-16

De første F-16 jagerfly ankom til Danmark i januar 1980. Flyene erstattede i løbet af 1980’erne F-100 Super Sabre og F-104 Starfighter. I 2005 blev alle F-16 flyene samlet under Fighter Wing Skrydstrup.

F-16 Fighting Falcon er et såkaldt multi-role kampfly, som kan fungere både som jager- og bombefly.

De danske F-16-fly er løbende blevet opdateret (bl.a. med MLU – Mid Life Update) og modsvarer i høj grad en ny Block 50/52 mht. instrumenter og våbensystemer. Flyet fremstår således fortsat som et moderne kampfly. Flyene bærer dog præg af at have været operative gennem mere end 40 år.

Screen Shot 2019-05-21 at 10.21.13.png 

MANGE BOLIGER RAMMES AF STØJEN

Flere boliger vil blive plaget af støjen fra det kommende F-35 kampfly. Det har Forsvarsministeriet selv oplyst i april i år. Undersøgelsen viser at:

  • Grænseværdierne for flystøj uden afvisningsberedskabet overskrides for 618 boliger, idet overskridelsen for 558 boliger er mindre end eller lig med 5 dB. (Dette skal ses i forhold til de hidtidige 41 overskridelser for F-16).
  • Grænseværdierne for den samlede flystøj med afvisningsberedskabet overskrides for 895 boliger. Heraf er overskridelsen mindre end eller lig med 5 dB for 785 boliger.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan de mest støjplagede naboer vil blive kompenseret. Der kan blive tale om at opkøbe ejendommen eller foretage en støjsikring. Først efter sommerferien vil der blive fremlagt en kompensationsordning.

109 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere