Kan ikke være rigtigt: Sagsbehandleren siger nej til dokumentation om mit sygeforløb

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Hvis en sag er utilstrækkeligt belyst, kan det betyde, at afgørelsen er ugyldig. Det kan også betyde, at sagen må genoptages, så de manglende undersøgelser kan blive foretaget. Så det er forkert, hvis en sagsbehandler siger, at 'det er for sent' med ny dokumentation i en sag. Det er aldrig for sent, understreger Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock
Hvis en sag er utilstrækkeligt belyst, kan det betyde, at afgørelsen er ugyldig. Det kan også betyde, at sagen må genoptages, så de manglende undersøgelser kan blive foretaget. Så det er forkert, hvis en sagsbehandler siger, at 'det er for sent' med ny dokumentation i en sag. Det er aldrig for sent, understreger Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock

Hej Puk

Jeg har været i en langt afklaringsforløb i kommunalt jobcenteregi, hvor jeg har været i flere praktikker for at få afdækket, hvad jeg kan og ikke kan.

Mange af praktikkerne har været decideret ubrugelige, da jobcenteret ikke har sørget for at få noget på skrift.

Efter min tredje praktik sagde jeg, at nu kunne det være nok! Jeg forlangte at få en bisidder med til møderne. Det gik så meget godt i et stykke tid, og der blev indhentet mere dokumentation til sagen, fordi vi forlangte det. Sagsbehandleren blev dog midt i det hele udskiftet hele TO gange, så vi skulle begynde forfra. Jeg var ved at gå ud af mit gode skind.

Jeg endte til sidst hos en anden aktør, hvor jeg fik en mentor, som faktisk tog mig alvorligt! Han tog med mig til møder og fulgte op på møderne i jobcenter, og han fik mig ud i en rigtig praktik, hvor der kom en person og så, hvad jeg lavede og skrev det hele ned.

Det endte med, at der kom en skriftlig evaluering af praktikforløbet, der viste, at min arbejdsevne ikke var som forventet.

Derfor gik min sagsbehandler i jobcenter med til at indstille mig til rehabiliteringsteamet. Men hun vil ikke sige, om der er til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Hun ville lægge den ’bredt op’, hvad det så betyder?

Men sagsbehandler har lagt en plan, samlet alle dokumenter og sendt det hele til et rehabiliteringsteam, der skal se på sagen og sige, hvor jeg skal hen.

Jeg har også selv fået alt af det, der skal med til mødet, sendt til min e-Boks. Her kan jeg se, at sagsbehandleren ikke har indhentet dokumentation fra en psykiater, jeg gik hos for et par år siden. Det havde vi ellers aftalt, at hun skulle.

Derfor kontaktede jeg selv psykiaterens sekretær, der udskrev og sendte papirerne til mig. Dem ville jeg så give til sagsbehandleren, så hun kunne lægge dem med i sagen. Men hun siger så, at det er for sent! Det synes jeg er meget frustrerende! Det er nogle vigtige oplysninger om mit helbred, som nu ikke kommer med på mødet.

Kan det virkelig have sin rigtighed, at det er for sent at få dokumentation med på mødet?

Med venlig hilsen L.K.

 

Kære L.K.
Sikke en omgang, du har været igennem. Godt klaret, at du er kommet så langt, at du endelig kan få forelagt din sag for rehabiliteringsteamet. Det kan tage år at nå dertil.

Det er noget værre sludder, din sagsbehandler siger, at ’det er for sent’. Det er aldrig for sent at oplyse en sag!

Én ting er, at sagsbehandleren ikke har overholdt jeres aftale om at få indhentet den nødvendige dokumentation, men at hun også vejleder dig direkte forkert! Det må betegnes som kritisabel sagsbehandling, og det skal du klage over, hvis du har overskud.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Du skal skrive til hende, at hun har pligt til at belyse sagen. Såfremt sagen ikke er ordenligt belyst, vil afgørelsen være ugyldig. Du skal i klagen henvise til officialprincippet, der siger, at det er kommunens pligt at sørge for, at sagen er tilstrækkeligt belyst, før der træffes en afgørelse.

Derudover kan du også selv tage dokumenterne fra din psykiater med til selve rehabilteringsmødet og give dem til temaet, der er forpligtet til at forholde sig til dem.

Held og lykke til med det hele.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Myndighederne har ansvaret for at belyse en sag tilstrækkeligt, før de træffer afgørelse – det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. Princippet kaldes official- eller undersøgelsesprincippet.

Officialprincippet hører til de såkaldte garantiforskrifter, og hvis en sag er utilstrækkeligt belyst, kan det betyde, at afgørelsen må tilsidesættes som ugyldig. Det kan også betyde, at sagen må genoptages, så de manglende undersøgelser kan blive foretaget.

Princippet er på visse områder lovfæstet. For eksempel i paragraf 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der siger, at myndigheder har ansvaret for, at sager, der behandles efter loven, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.