Kaos-strejke: Derfor er der måske ingen kompensation

Der er pilot-strejke i SAS. Piloter fra Norge, Sverige og Danmark er gået i strejke, efter at forhandlingerne torsdag ikke førte til en løsning

Ekstra Bladet var i Københavns Lufthavn tidligt fredag morgen. Få en status her. Foto/producer: Jonas Olufson/Lasse Mehrfeld Brøndal

673 afgange er aflyst og mindst 72.000 rejsende vil blive påvirket af strejken blandt SAS-piloterne. Hvad er egentlig op og ned, når dit fly bliver aflyst?

Dagens strejke betyder faktisk, at du ikke er garanteret kompensation, til gengæld har du nogle andre rettigheder.

Usædvanlige omstændigheder
For selvom flyselskaber i mange tilfælde skal kompensere dine besværligheder med flytransport, er det faktisk ikke altid, at du har ret til at få kompensation. Det gælder især under det, som kaldes ’usædvanlige omstændigheder’. Det er nemlig situationer, hvor flyselskaberne ikke selv er herre over forholdene.

Det fortæller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som refererer til EU’s flyrettighedsforordning 261/2004 i et skriftligt svar.

’Det transporterende luftfartsselskabs forpligtigelse bør begrænses eller bortfalde, hvis en begivenhed skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler der med rimelighed kunne træffes, faktisk blev truffet.

Betragtningen i forordning ridser en række usædvanlige omstændigheder op, der kan gøre sig gældende:

  • Politisk ustabilitet
  • Usædvanlige vejrforhold
  • Sikkerhedsrisici
  • Uforudsete sikkerhedsproblemer
  • Strejker

Uklart i SAS-strejken
I denne sag er det dog lidt uklart, om man kan få kompensation i netop strejkesagen hos SAS, fortæller Forbrugerrådet Tænks politiske rådgiver i sager om miljø og Transport, Vibeke Myrtue Jensen, til Ekstra Bladet:

- Der er en strejke, som normalt vil blive vurderet til, at kunderne ikke ville kunne få kompensationen. Men der kom en ny dom i 2018, som åbner for, at de dog alligevel kan få det nogle gange, hvis det er en strejke, hvor det er selskabets egne medarbejdere, som strejker.

- Retspraksis er ikke helt klar på det punkt, uddyber hun.

Hun vurderer, at der er grundlag for at prøve at søge om kompensation. Man skal først forsøge at søge hos SAS, og derefter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - hvis man flyver fra en dansk lufthavn.

Flyver man derimod fra en udenlandsk lufthavn, og SAS ikke er behjælpelige, skal man søge kompensation hos myndighederne i det pågældende land.

Strejker og kompensation

* I visse tilfælde er strejke undtaget, og man kan altså alligevel få kompensation. Det følger af en dom fra EU-Domstolen fra april 2018. Ifølge Johan Fugmann fra virksomheden flyforsinkelser.dk, der hjælper med at skaffe passagerer kompensation, gælder det, når et selskabs eget personale strejker, som det er tilfældet med SAS.

 

* Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser, at den vil vurdere ud fra de konkrete forhold, hvis berørte passagerer henvender sig til myndigheden via den dertil indrettede kontaktformular på hjemmesiden klage.flypassager.dk.

Det er flykontrollen i lufthavnen alene, der bestemmer, om der er tale om usædvanlige vejrforhold. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser, at vejrforhold ikke nødvendigvis fritager flyselskaberne fra kompensationspligten, men at det skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Derudover håndhæver de, at flyselskaberne skal dokumentere, hvis en omstændighed skal betragtes som usædvanlig.

Flyselskaberne bruger oftest ’usædvanlige vejrforhold’ som en begrundelse til at afvise dit erstatningskrav. Der er de nemlig ikke forpligtede til at betale ved kasse et, forklarer Vibeke Myrtue Jensen:

- Vi ser tit, at flyselskaberne udnytter reglerne om usædvanlige vejrforhold, selvom det i realiteten ikke har været det. Det, man kan gøre som passager, er at være vedholdende og holde fast i sin sag.

 

Her er dine rettigheder
Men selvom, der er tale om usædvanlige omstændigheder, har du stadig nogle rettigheder, som er gode at kende til:

  • Ret til omlægning af rejsen
  • Refundering af din flybillet
  • Ret til mad og drikke

Du kan følge Ekstra Bladets livedækning her

18 kommentarer
Vis kommentarer