KL-forhandler: Nu skal vi i gang med de andre faggrupper

Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) ser fremad i de offentlige overenskomstforhandlinger

Efter flere ugers pause i forhandlingerne om nye offentlige overenskomstområder ser der ud til at være kommet skred i tingene.

Mandag aften meddeler de offentlige fagforeninger, at de nu er klar til at begynde forhandlingerne.

Hidtil har fagforeningerne afventet, at Kommunernes Landsforening (KL) skulle vise reel vilje til at forhandle om en arbejdstidsaftale for lærerne.

KL's chefforhandler, Michael Ziegler, vil dog ikke spekulere i, hvad der præcis har fået modparten til at erklære sig tilfreds.

- Set med vores øjne har der jo hele vejen igennem været tale om reelle forhandlinger. Men det er der ikke nogen grund til at dvæle for længe ved.

- Det er helt fair, at Lærernes Centralorganisation har haft en anden målestok end os.

- Det afgørende er, at nu er vi enige om, at der er reelle forhandlinger, så vi kan komme videre med alle de andre faggrupper så hurtigt som muligt, siger Michael Ziegler, der er konservativ borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Han og de øvrige KL-folk har 12 gange mødtes med lærerne for at prøve at finde hinanden, men endnu er der ikke indgået nogen delaftaler eller opnået enighed om en arbejdstidsaftale.

- Vi er i gang med forhandlinger, men det er jo ikke ensbetydende med, at vi er i mål.

- Både vi og Lærernes Centralorganisation har dybfølte synspunkter på dette område. Men vi satser på, at vi kan blive enige inden deadline, siger Michael Ziegler.

Og det haster, lader han forstå, for slutningen af februar er den umiddelbare deadline for de mange forhandlinger på det offentlige område.

FAKTA: 745.000 offentligt ansatte skal forny overenskomster

745.000 ansatte i kommuner, regioner og staten skal have forhandlet nye aftaler om løn og arbejdsvilkår på plads i løbet af de kommende måneder.

Fagforeningerne havde indgået en musketered om ikke at indlede forhandlinger på deres områder, før lærere og undervisere fik udsigt til en ny arbejdstidsaftale.

Fagforeningerne mener nu, at der er en positiv udvikling på lærernes område. Dermed er de andre også klar til at sætte sig til forhandlingsbordet.

Læs om overenskomster og forhandlinger her:

* En overenskomst er en aftale mellem et fagforbund og en arbejdsgiverorganisation.

* Aftalen omhandler forhold som løn, arbejdstid, ferie, efteruddannelse, indbetaling til pension, særlige rettigheder for seniorer og vilkår under sygdom og barsel.

* Der forhandles typisk om nye aftaler hvert andet eller tredje år.

* I 2017 blev overenskomsterne fornyet for cirka 600.000 ansatte i det private erhvervsliv.

* De gamle overenskomster for det offentlige område udløber 1. april 2018.

* Forhandlingerne om at få nye aftaler på plads for ansatte i det offentlige blev indledt i løbet af efteråret 2017, hvor de faglige organisationer formulerede og prioriterede krav på vegne af medlemmerne.

* Herefter koordineredes fælles krav i forhandlingsfællesskaber på det statslige, det kommunale og regionale område.

* Forhandlingerne gik for alvor i gang i midten af december, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere udvekslede krav.

* Fagforeningerne forlod dog forhandlingerne, da kravet om reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid ikke mentes opfyldt. De kaldte deres bremse en "musketered".

* Mandag aften mener foreningerne, at kravet et opfyldt, så forhandlingerne kan fortsætte på resten af det offentlige område.

* Hvis parterne på et område ikke selv kan blive enige, overgår forhandlingerne til Forligsinstitutionen. Her træder en mægler til.

* Hvis enten arbejdsgiverne eller lønmodtagerne forkaster et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, bliver der konflikt.

* I sidste ende kan en konflikt ende med, at regeringen bryder ind og løser konflikten med et lovindgreb.

Kilder: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos) på Københavns Universitet og Ritzau.