Klar anbefaling af udbygning af motorvej

Beregninger slår meget klart fast, at det er en stor gevinst at udbygge et befærdet stykke af Hillerødmotorvejen

Hillerødmotorvejen er en af de meget belastede strækninger omkring København. Det vil være gavnligt på flere parametre at tilføje flere spor, lyder det fra Vejdirektoratet. Arkivfoto: Jonas Olufson
Hillerødmotorvejen er en af de meget belastede strækninger omkring København. Det vil være gavnligt på flere parametre at tilføje flere spor, lyder det fra Vejdirektoratet. Arkivfoto: Jonas Olufson

I løbet af foråret skal Folketingets partier atter til forhandlingsbordet og forhandle om en infrastrukturaftale, som skal fastlægge, hvilke statsfinansierede projekter man skal kaste sig over på transportområdet i den kommende tid.

Én af bejlerne til de kommende forhandlinger er den strækning af Hillerødmotorvejen, der løber mellem Motorring 3 og Ring 4 nordvest for København.

Og her viser nye beregninger fra Vejdirektoratet, at det vil have flere gavnlige effekter at tilføje et ekstra spor i begge retninger på strækningen.

Strækningen, hvor man vil tilføje ekstra spor. Grafik: Vejdirektoratet
Strækningen, hvor man vil tilføje ekstra spor. Grafik: Vejdirektoratet
 

Stor tidsbesparelse
Således viser beregningerne, at man dagligt vil kunne spare over 1100 timer dagligt på strækningen, som den trafikale situation er på strækningen nu. Og med den trafikale udvikling, man forventer frem mod 2035, vil man til den tid kunne spare næsten 3800 timer dagligt ved en udbygning frem for at bevare de nuværende forhold. Til sammenligning bliver der i alt i gennemsnit brugt 939 timer i morgentimerne og 759 timer i eftermiddagstimerne om dagen nu.

Milliardforhandling: - Har været klar i 50 år!

'Projektforslaget indebærer også væsentlige forbedringer for miljøet, især for udledning af vejvand og i forhold til bekæmpelse af støj fra trafikken på motorvejen, som forventes at stige i de kommende år, uanset om projektet gennemføres eller ikke,' lyder det i rapporten.

Som en del af planen af udvidelsen vil alt vandet fra motorvejen nemlig blive ledt ned i bassiner, hvorfra det renses og efterfølgende kontrolleret ledes ud i naturen. Samtidig skal der opføres seks meter høje støjskærme i begge sider af vejen på en stor del af strækningen.

Grafik: Vejdirektoratet
Grafik: Vejdirektoratet
 

'Godt udgangspunkt'
Selvom projektet estimeres at ville koste 413 millioner kroner, vil det ifølge Vejdirektoratets beregninger være særdeles gavnligt for samfundsøkonomien. Således er den såkaldte interne rente beregnet til 22 procent. Et projekt menes at være rentabelt, hvis renten er mindst 3,7 procent.

Fra regeringens side er der da også meget, der tyder på, at det er et projekt, man vil have med i hånden til de kommende forhandlinger.

- En udbygning af Hillerødmotorvejen mellem M3 og R4 vil give markante tidsbesparelser i fremtiden, og de trafikale fordele afspejles klart i det samfundsøkonomiske afkast, som udbygningen forventes at føre med sig. Når der i projektet samtidig håndteres støj og andre miljømæssige udfordringer ved den valgte strækning, er det et godt udgangspunkt til de kommende forhandlinger, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.