Kører du uden ansvarsforsikring? Det kommer til at koste dig kassen

Mindst 50.000 motorkøretøjer kører rundt uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Fra nytår vanker der store dagbøder. Kun rimeligt, mener FDM

Det skal være slut med, at tusindvis af danskere kører rundt på vejene uden den lovpligtige ansvarsforsikring.

Fra den 1. januar kommer det til at koste 250 kroner, hvis du ikke har din ansvarsforsikring i orden. Om dagen!

Den nye hårde kurs blev i denne uge vedtaget af Folketinget med alle stemmer minus Enhedslisten.

Loven skal sikre, at ejerne af uforsikrede køretøjer ikke længere kan tørre regningen af på alle dem, der er forsikrede. Og det hilses velkomment af bilisternes interesseorganisation FDM.

- Vi mener, det er urimeligt, at de bilister, der overholder loven og har tegnet ansvarsforsikring, skal betale for de bilister, som ikke gør, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

50.000 kører ulovligt

Ifølge tal fra Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister har antallet af uforsikrede køretøjer i en længere årrække ligget på ca. 50.000.

Men det gør det alene. Ud over de 50.000 uforsikrede motordrevne køretøjer kommer der et skyggetal på ikke-registreringspligtige køretøjer, særligt de små knallerter samt 17.000 køretøjer i 2017, hvor forsikringen er ophørt på grund af privatsalg, og hvor en ny ejer ikke har omregistreret køretøjet.

Motordrevne køretøjer drejer sig ikke kun om personbiler. Varebiler, motorcykler, lastbiler, knallerter, traktorer og motorredskaber er også omfattet.

Det er DFIM, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, der betaler for skaden i de tilfælde, hvor ejeren ikke har tegnet en ansvarsforsikring eller undlader at betale forsikringspræmien.

Koster 45 mio. kr. om året

Udgiften varierer fra år til år, men har over de seneste fem år i gennemsnit udgjort 45,1 million kr. om året.

- Det er vigtigt, at et motordrevet køretøj har en ansvarsforsikring. De skader, du forvolder med dit køretøj på andre ting og personer, kan løbe op i millionklassen, hvis skadelidte får personskader, som medfører invaliditet og tab af erhvervsevne, siger Maria C. Dyrehauge, afdelingsleder i DFIM.

Det er også DFIM, der skal stå for at opkræve dagsgebyret på 250 kr. for hver dag, et motordrevet køretøj er uden ansvarsforsikring fra lovens ikrafttrædelse. Dagsgebyret bliver pålagt, indtil køretøjet er afmeldt, nummerpladerne fjernet eller der er tegnet ansvarsforsikring.

- Vi håber, at den ny lov vil medføre et væsentligt fald i uforsikrede motordrevne køretøjer. Som det er i dag, er det alle med en ansvarsforsikring, som betaler for de skader, som uforsikrede motordrevne køretøjer forvolder. Det er mere fair, at de uforsikrede betaler for sine egne skader, siger Maria C. Dyrehauge.

Følger personen

Gebyret følger den fysisk person, virksomhed m.m., og er derfor ikke bundet op på køretøjet. Den gebyrpligtige kan ikke købe en ny forsikring på noget køretøj, før gebyret til DFIM er betalt.

FDM forventer, at de regler vil få prisen på bilforsikringer til at falde.

- At myndighederne nu får mulighed for at skærpe sanktionen for manglende ansvarsforsikring bør samtidig medføre, at prisen på køretøjsforsikring generelt falder, da man må formode, at truslen om dagsgebyrer får flere til at huske at tegne ansvarsforsikring, siger Dennis Lange.

Dagsgebyr kan pålægges fra det tidspunkt, hvor køretøjet anses for uforsikret. Det vil sige tidligst 8 uger efter betalingsfristens udløb, og efter forsikringsselskabet har meddelt, at ansvarsforsikringen udløber, fordi den ikke betales. Derudover har politiet stadig mulighed for at klippe pladerne på bilen og udstede bøde for manglende ansvarsforsikring.

 

Det skal du vide om bilforsikringer

Om DFIM

DFIM står for Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjsforsikring.

DFIM er en garantifond, der behandler sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer.

DFIM behandler også sager, hvor skaden er forvoldt af udenlandske motorkøretøjer.

 ......

Lovkrav til bilforsikring

Det er et lovkrav, at du som bilejer tegner en ansvarsforsikring.

Se dig godt for i markedet for bilforsikringer, så du klædt ordentligt på, når bilforhandleren spørger, hvor bilen skal forsikres.

Du kan tegne en bilforsikring, når du underskriver slutsedlen. Herefter sender bilforhandleren slutseddel og forsikringsbevis til selskabet.

Så snart du har begæret en forsikring, er bilen i princippet forsikret. Dette gælder også, selv om det kan tage et stykke tid, før forsikringsselskabet får sendt forsikringspolicen.

.........................

De er dækket af din bilforsikring

Det er den faste bruger af bilen, der bør stå som ejer af en bilforsikring. Hvis den, der tegner bilforsikringen, ikke er den samme, som bruger bilen fast, skal forsikringsselskabet have det at vide.

Er der tale om ægtefælle eller samlever på samme folkeregisteradresse, gør det ingen forskel, om de står på policen. Men tjek for en sikkerheds skyld op med forsikringsselskabet.

Hjemmeboende børn må gerne benytte familiens bil, men er den unge bilens faste bruger skal forsikringsselskabet have det at vide. Det vil ofte udløse en højere forsikringspræmie.

Hvis forsikringsselskabet ikke har fået de korrekte oplysninger, kan du risikere at stå helt eller delvist uden dækning, hvis der sker et uheld.

.............

Hvornår skal du tegne kaskoforsikring?

Som bilejer kan det være dyrt, hvis uheldet er ude. Så det kan være en god idé at tegne en kaskoforsikring, der er den mest almindelige tillægsforsikring. En kaskoforsikring dækker typisk selvforskyldte uheld og skader, tyveri, brand og hærværk.

Husk at undersøge markedet. Du skal ikke kun fokusere på prisen, men også selvrisikoens størrelse, om præmien eller selvrisikoen stiger ved en eller flere skader, og om der er en bonus.

Det er ikke altid, at en kaskoforsikring kan betale sig. Særligt, hvis du er ung, eller det er din første bil, vil du typisk betale en højere præmie, end hvis du har kørt skadesfri i flere år. Derfor skal du holde den årlige præmie op mod bilens værdi, som er det maksimale, du kan få i forsikring.

 

1 af 5 
2 af 5 
3 af 5 
4 af 5 
5 af 5 
108 kommentarer
Vis kommentarer