Kom med bag de lukkede døre: Her afgøres OK-forhandlingerne

Få et ekstraordinært kig bag de lukkede døre i Forligsen, hvor de dramatiske overenskomstforhandlinger for tiden foregår

Se 'Forligsen' indefra her. Video: Rasmus Flindt Pedersen.

Bag den store port på Sankt Annæ Plads 5 i hjertet af København få hundrede meter til Kongens Nytorv og Nyhavn, har arbejdsmarkedets parter siddet siden 1. marts. Med hjælp fra Forligsmand Mette Christensen har de forhandlet morgen, aften og nat for at få nå en aftale for op mod en halv million danskere.

Mens forhandlingerne står på, er der mellem 80-100 mennesker i bygningen. Men der er adgang forbudt for offentligheden, der oftest kun ser forhandlerne ankomme ned ad fanealléen foran porten, inden de glider indenfor.

Men Ekstra Bladet har ekstraordinært fået lov at komme inden for i de hellige haller.

Når forhandlerne kommer til bygningen om morgenen, er de gået gennem faneoptoget hen til den store port. Igennem porten er der en glasdør ind.

Flugt fra journalister
Døren ind til venteområdet er låst, og der skal ringes på for at folk kan komme ind. Bureaukratiet har været en stopklods for flere forhandlere, når de har forsøgt at stikke af fra pressen på vej ind. Glasset har nærmest klirret, når døren er blevet forsøgt åbnet for at flygte fra journalisterne.

Indgangsdørene til forligsinstitutionen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Indgangsdørene til forligsinstitutionen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Pressen har mulighed for at sidde i forhallen, mens der forhandles i lokalerne ovenpå. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Pressen har mulighed for at sidde i forhallen, mens der forhandles i lokalerne ovenpå. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Når alle forhandlerne er ankommet er venteværelset inden for døren stedet, hvor journalisterne har opholdt sig. Her bliver der lyttet nøje efter alle lyde, der kommer fra øvrige etager. Hvis der er larm på trapperne, ryger journalisterne op og gør klar til ’Breaking News’.

Bygningen er fra 1795 af stadskonduktør J.H. Rawert, og siden blev den overtaget af statsminister og greve Christian Günther Bernstoff, fremgår det af hjemmesiden indenforvoldene.dk. Bygningen afspejler da også, at den har tilhørt den adelige elite. Stukket er kunstnerisk og sildeparketten pryder gulvene.

Forligslokalet
I 1910 blev Forligsinstitutionen oprettet ved lov. Og idéen med institutionen er at mægle mellem parterne, når de er kørt fast. Når der er kommet en aftale på plads, sendes den til afstemning. Det kan afkastes, hvis et flertal stemmer imod. Det kræver dog, at 40 procent af de stemmeberettigede lønmodtagere har deltaget i afstemningen.

På 1. sal er sekretariatet i Forligsinstitutionen. Det er også her, at værelset er, hvor forligsmand Mette Christensen har parterne inde, når hun sidder for bordenden. Til højre for hende sidder arbejdsgiverne over mod den del af lokalet, hvor der er en sofa. På den første plads til venstre for hende sidder hendes sekretær.

Forligslokalet. Det er her forhandlingerne foregår. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Forligslokalet. Det er her forhandlingerne foregår. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Et lille sofaarrangement inde i forligslokalet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Et lille sofaarrangement inde i forligslokalet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De dobbelte døre ind til forligslokalet. Når den røde lampe lyser, så er forhandlingerne i gang. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
De dobbelte døre ind til forligslokalet. Når den røde lampe lyser, så er forhandlingerne i gang. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sådan ser udsigten fra forligslokalet ud. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Sådan ser udsigten fra forligslokalet ud. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Private gemakker
For enden af lokalet er hendes private gemakker, hvor hun kan trække sig til bage og hvile, mens parterne går hver for sig. Her har Ekstra Bladet ikke fået adgang, men der er tale om et lille lokale med et bord, en stol, en seng og et fjernsyn. Desuden er der et badeværelse. Herfra er der også adgang til den tidligere hovedtrappe, som i dag fungerer som bagindgang. Den er der dog ingen af parterne, som har fået lov at bruge. Til gengæld kan de bruge toiletterne, der ligger i det rum, som tidligere tilhørte stuepigen.

Bagindgangen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Bagindgangen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
 

Tidligere indgang til tjenestepersonalet i hvad, der engang var bolig for adelige. Nu er det de ansattes toilet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Tidligere indgang til tjenestepersonalet i hvad, der engang var bolig for adelige. Nu er det de ansattes toilet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I de dage, hvor solen har stået på bygningen, er der blevet varmt i lokalet, som vender ud med den folkemængde, der i perioder har talt op mod 1000 demonstranter.

Det grønne rum
Derfor fortrækker parterne til tider til det, der kaldes ’Det grønne rum’. Det er et andægtig rum med klunkemøbler og højt til loftet. Det er også her, at forhandlerne går ind, når der er mange om forhandlingsbordet.

Det grønne lokale er ikke grønt, men blev brugt til at forhandle med landbrugsorganisationerne i gamle dage. Nu bliver det brugt som alternativt forligslokale, hvis der er mange tilstede. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Det grønne lokale er ikke grønt, men blev brugt til at forhandle med landbrugsorganisationerne i gamle dage. Nu bliver det brugt som alternativt forligslokale, hvis der er mange tilstede. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

På anden sal ligger forhandlingslokaler på begge sider af trappen. Her er der områder, som med skilte er afmærket til henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere. Det grønne område er til lønmodtagerne, mens det røde er til arbejdsgiverne.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Foto: Rasmus Flindt Pedersen
 

Rundt i bygningen ligger der madrasser, som er blevet brugt de dage, hvor forhandlingerne er trukket ud.

Madrasser ligger klar uden for kantinen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Madrasser ligger klar uden for kantinen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

På tredje sal ligger kantinen. Den bliver ikke brugt længere, da der i dag kun er ansat syv i bygningen. På væggene hænger tegninger af de journalister, der har været formænd for arbejdsmarkedsjournalisterne gennem tiden. Blandt andre hænger der en tegning af Ekstra Bladets pensionerede Nils-Christian Nilson, der i sin tid lavede historien med Uffe Ellemann-Jensen: Den er hjemme.

Også DR-journalisten Mogens Rubinstein er at finde på væggen.

Tegninger ude foran kantinen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Tegninger ude foran kantinen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Kantinen bliver kun brugt, når der forhandles. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Kantinen bliver kun brugt, når der forhandles. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

På øverste etage er der en tagterrasse, hvor der er mulighed for at nyde vejret, når der er en pause. Her har afgående FOA-formand Dennis Kristensen siddet sammen med innovationsminister Sophie Løhde – det fik offentligheden at se, da han sendte et billede på Twitter.

Tagterrasse med udsigt over Københavns tage. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Tagterrasse med udsigt over Københavns tage. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De tidligere forligsmænd afbildet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
De tidligere forligsmænd afbildet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen