Kommune mister tusindvis af breve: Vi har ikke en kopi

82.532 filer er gået tabt og kan ikke genskabes hos Roskilde Kommune - det er stærkt kritisabelt, erkender den ansvarlige chef

Flere end 80.000 filer er slettet og kan ikke gendannes hos kommunernes dataselskab KMD. Foto: AP
Flere end 80.000 filer er slettet og kan ikke gendannes hos kommunernes dataselskab KMD. Foto: AP

TIP OS: Kender du mere til sagen eller til lignende datasvigt i danske kommuner? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Store Bededag hjalp ingen bønner, da Roskilde Kommune blev ramt af et alvorligt driftsnedbrud. Eller snarere KMD, som kommunen har hyret til at passe på de mange digitale dokumenter, som der er oprettet om borgerne.

For noget gik helt galt hos KMD, hvor hele 82.532 filer ved en fejl blev slettet. Filer, som kommunen nu må erkende, man ingen kopi har af.

Samfund Regeringen viser 'cyber-muskler' - men kan den løfte vægten?

Over 15.000 borgere er ramt
Filerne er oprettet i perioden fra 2012 til 2018 og er primært breve og dokumenter, som Roskilde Kommune har sendt eller journaliseret om flere end 15.000 ældre borgere. Det kan være om hjemmebesøg, men også ansøgninger og afgørelser om de ældres sundhedsbehandling.

Konsekvensen er, at kommunen ikke længere kan udlevere en kopi af dokumenterne, hvis borgeren får brug for en aktindsigt. Og der kan ifølge Roskilde Kommune også blive brug for, at flere end 3000 borgere kan blive bedt om at aflevere oplysninger, de allerede har delt med kommunen igen.

Men kommunen understreger samtidig, at ingen kommer til at miste ydelser eller mangle hjælp. For selv om kommunen nu mangler en lang række af dokumenter, er de grundlæggende journaloplysninger om borgernes sager intakte, forsikrer embedsmændene.

Foto: AP Dansk politik Bruger 1,5 milliarder på cyber-forsvar: Sådan vil regeringen stoppe hackere

Kommune: Alvorligt tillidsbrud
Ifølge en pressemeddelelse, som Roskilde Kommune har lagt på sin hjemmeside, er det KMD, borgerne kan takke for, at deres filer nu er slettet:

- Vi er rystede og står helt uforstående overfor, hvordan det kan ske. I en tid, hvor datasikkerhed står så højt på dagsordnen, er det meget bekymrende, at et stort firma som KMD ikke har styr på deres processer.

- Vi er dybt afhængige af, at den IT-leverandør, vi har, kan sikre vores data, og KMD skal arbejde hårdt på at genoprette tilliden, for den har lidt et alvorligt knæk, udtaler Christian Harsløf, der er direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune.

Ifølge Roskilde Kommune har KMD påtaget sig hele ansvaret og lovet, at der fremover naturligvis laves en sikkerhedskopi af kommunens filer. De berørte borgere er samtidig i stort omfang blevet direkte orienteret om sagen.

TIP OS: Kender du mere til sagen eller til lignende datasvigt i danske kommuner? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Sådan gik det galt

KMD blev Store Bededag ramt af en hardwarefejl i sit driftscenter, hvilket påvirkede et antal servere, hvor data opbevares, herunder informationer om borgerne i sundhedssystemet KMD Care, som er et journal- og dokumenthåndteringssystem indenfor hjemmepleje, trænings- og sundhedsområdet. Det er dokumenthåndteringsdelen, der blev ramt af nedbrud. Dvs. alle borgernes journaler er intakte.

82.532 filer om Roskildeborgere fra 18. april 2012-27. april 2018 i KMD Care er påvirket af nedbruddet.  KMD kan identificere filernes titel, dato og CPR-nummer, men er kun lykkede med at genskabe indholdet af filerne fra 2015 samt en gruppe filer fra 3. april frem til hændelsen.

Det vedrører i alt 16.325 borgere fra 2012-2018. Hovedparten af de mange borgere har dog afsluttet sin kontakt med kommunen, fordi behovet var tidsbegrænset. Det kunne fx dreje sig om forebyggende hjemmebesøg og genoptræningsplaner.

I praksis berører nedbruddet 10.179 borgere, som har en åben/aktiv sag i Roskilde Kommune.

Der er udsendt orienterende breve (via e-boks og PostNord) til de 3021 borgere, hvor kommunen har mistet dokumentation, der ikke findes andre steder. Borgere, som fx kun har modtaget standardbrevet om forebyggende hjemmebesøg, får ikke et orienterende brev.

Hovedparten af brevene indeholder information om forebyggende hjemmebesøg og genoptræningsplaner, dvs. borgere der i en tidsbegrænset periode får hjælp af kommunen.

Kilde: Roskilde Kommune

117 kommentarer
Vis kommentarer