Kommunen kræver at min søn lever af sin børneopsparing

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Selvom børneopsparing egentlig er tænkt som en hjælp fra forældrene til den unge, så han eller hun kan etablere sig, når den tid kommer, så skal den altså bruges, før det offentlige træder til med økonomisk bistand. Der må højst stå 10.000 kroner på opsparingen, fortæller Ekstra Bladets socialrådgiver Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com
Selvom børneopsparing egentlig er tænkt som en hjælp fra forældrene til den unge, så han eller hun kan etablere sig, når den tid kommer, så skal den altså bruges, før det offentlige træder til med økonomisk bistand. Der må højst stå 10.000 kroner på opsparingen, fortæller Ekstra Bladets socialrådgiver Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com

Hej Puk

Min søn er sprunget fra et uddannelsesforløb og vil begynde på et andet. Han er nødt til at vente, til der er ny optagelse på uddannelsen, og har søgt kommunen om kontanthjælp i perioden, men det er blevet afvist.

Afvisningen skyldes, at han har en forældrebetalt børneopsparing, som kommunen mener, han skal bruge, før de vil yde kontanthjælp.

Opsparingen var tænkt som et tilskud til etablering i egen bolig, men det bliver svært, hvis pengene skal bruges til husleje og andre nødvendige udgifter nu.

Hvordan er han stillet i denne situation? Kan man undgå, at de opsparede midler bruges, inden han påbegynder ny uddannelse?

Jeg har foreslået ham, at jeg kan låne hans opsparing, men det vil nok se underligt ud i kommunens øjne.

Med mange hilsner og på forhånd tak.

 

Hej med dig
Jeg har flere gange haft dette spørgsmål i Den Sociale Brevkasse – jo nok fordi rigtig mange bliver overraskede over, hvad kommunen egentlig må modregne, når borgere søger om hjælp.

En principafgørelse fra Ankestyrelsen siger helt klart og tydeligt, at børneopsparing er at betragte som formue. Kommunen kan derfor – i henhold til lov om aktiv socialpolitik paragraf 14 – betragte børneopsparing som en reel formue.

Reglen siger, at kommunen kan modregne al formue, der overstiger et beløb på 10.000 kroner, hvilket er grænsebeløbet for enlige.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Du skal huske, at din søn har oplysningspligt, og at det kan være strafbart at undlade at oplyse væsentlige ændringer i sine økonomiske forhold, når man modtager offentlige ydelser.

Det vil sige, at han har pligt til at oplyse kommunen om sin formue, når han modtager hjælp. Kommunen vil dog altid bede om bankudskrifter for at sikre sig, at der netop ikke er formue, inden de træffer afgørelse om berettigelsen til hjælp.

Jeg ved, at flere i din søns situation fravælger at modtage offentlige ydelser i en periode, indtil de har fundet ud af at ’investere’ opsparingen under vejs – altså at ommøblere den.

Du er selv inde på den løsning. Og nogle gør det, men som du selv skriver, så vil det virke alt for åbenlyst, hvis I gjorde det med det samme.

Derfor venter nogle et stykke tid med at ansøge om ydelse. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er moralsk korrekt – og jeg vil ikke rådgive nogen til at gøre det.

Generelt syntes jeg, at det er barskt, at man skal leve af sin børneopsparing. Jeg mener, at den skulle fritages for modregning, da det jo ofte er en opsparing, der er indbetalt igennem hele barnets liv, og som skulle være ’starthjælp’, som du også selv beskriver.

Idéen om, at kontanthjælp/uddannelseshjælp er det nederste økonomiske sikkerhedsnet, er barsk i nogle henseender, og der tages ikke individuelle hensyn. Men selve grundtanken om, at man skal opbruge formue, før man kan få sikkerhedsnettets laveste ydelse, giver på sin vis også god mening.

Men jeg kan godt forstå, at mange undrer sig over, at børneopsparinger ikke er fritaget fra formuereglen.

Med venlig hilsen Puk

10.000 kroner er det maksimale beløb, du som enlig må have i formue, hvis du er på kontanthjælp. For par er beløbet 20.000 kroner.

Man skal leve af sin formue, før man kan få kontanthjælp.

Kontanthjælp uddannelseshjælp, starthjælp og integrationsydelse er de allernederste, økonomiske sikkerhedsnet i vores velfærdssystem.