Kommunen vil bortadoptere mit barn

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, frygter, at med loven om tvangsbortadoption vil flere og flere forældre – under selve anbringelsen af deres børn – blive frataget retten til samvær, så de kun får lov til at se børnene én gang om måneden i to timer. Det er på ingen måde nok til at opretholde en tilknytning, mener Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock
Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, frygter, at med loven om tvangsbortadoption vil flere og flere forældre – under selve anbringelsen af deres børn – blive frataget retten til samvær, så de kun får lov til at se børnene én gang om måneden i to timer. Det er på ingen måde nok til at opretholde en tilknytning, mener Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock

Hej Puk

Jeg blev mor i en meget ung alder – bare 17 år. Kommunen gjorde dengang intet for at hjælpe mig. I stedet fik jeg tvangsfjernet mit barn, selvom min egen mor tilbød at have ham hjemme sammen med mig.

Jeg føler, at kommunen gennem årene har gjort alt for at forhindre mig i at få en god og tæt kontakt til mit barn. Jeg har kæmpet for mere samvær, men har kun fået kontaktbevarende samvær, så min søn nu er blevet fremmed for mig. Det er en kæmpe sorg for mig og for resten af familien, som føler, de har mistet et barnebarn, en fætter osv.

For omkring en måned siden blev jeg så indkaldt til et møde, hvor kommunen orienterede mig om, at de ville indstille min søn til en tvangsbortadoption. De ville have mit samtykke til noget, jeg ikke helt forstod – jeg gik nærmest helt i sort og var i chok.

Kan de bare kan indstille til tvangsbortadoption?

Jeg har selvfølgelig en advokat på sagen.

Med venlig hilsen

En bekymret og rystet mor

 

Kære du
Siden 2015 har det været muligt for kommunerne at indstille til en tvangsbortadoption. Kommunerne kan indstille i sager, hvor barnet har opnået en større tilknytning til plejeforældrene end til de biologiske. I de tilfælde skal kommunen ikke sandsynliggøre forældreevnen, men kan indstille til tvangsbortadoption udelukkende på manglende tilknytning. Og jeg tror desværre, det er den situation, du er endt i.

Jeg frygter, at med denne lov vil flere forældre – under selve anbringelsen af deres barn – blive frataget retten til samvær, så de kun får lov til at se børnene én gang om måneden i to timer. Det er på ingen måde nok til at opretholde en tilknytning.

Ofte reagerer barnet negativt på samværet, da det gang på gang ripper op i alle de undertrykte følelser. Til sidst mister barnet fuldstændig sit forhold til sine biologiske forældre og sin øvrige familie og knytter sig i stedet til plejeforældrene.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Jeg oplever i mange tilfælde, at kommunerne ikke gør nok for at understøtte og bevare en tæt relation mellem et anbragt barn og de biologiske forældre og øvrige netværk – hvilket de faktisk har pligt til.

Det gør mig ondt, at du og din søn er endt i den her situation. Desværre overrasker det mig ikke. Jeg ser flere tvangsbortadoptioner, hvor der faktisk ER en biologisk familie, der ikke bliver inddraget, og hvor det anbragte barn ikke får muligheden for at bevare kontakten som følge af de sjældne og korte samvær.

Som du beskriver det, er det dårligt sagsarbejde ikke at oplyse dig tilstrækkeligt – både i forhold til hvad kommunen har tænkt sig at gøre, og hvad de skal bruge dit samtykke til. Kommunen skal i denne type sager først forsøge at få dit samtykke til en frivillig tvangsbortadoption. Præcis som ved en anbringelse, der kan være forsøgt frivillig i første omgang, men ved manglende samtykke ender som en tvangsfjernelse.

Du skal sørge for at få dig en god advokat og en god paragraf 54-støtteperson, hvis du ikke har en i forvejen. Du skal kæmpe alt, hvad du kan og sørge for at få dokumenteret den relation, du har til dit barn, da det er det helt afgørende, hvis I skal vinde sagen over kommunen.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Der er ikke krav om sandsynliggørelse af de biologiske forældres forældreevne i sager, som er indstillet til tvangsbortadoption på baggrund af barnets tilknytning til plejeforældrene.

I denne type sager er det barnets tilknytning til plejefamilien samt forholdet til de biologiske forældre, der er afgørende for vurderingen.

Forhold der kan give anledning til at overveje bortadoption uden samtykke:

  • Svær, kronisk psykisk lidelse hos en forælder, som medfører, at forælderen i en længere årrække har haft vanskeligt ved at drage omsorg for sig selv.
  • Svære personlighedsforstyrrelser eventuelt kombineret med langvarigt misbrug hos en forælder, der gør, at forælderen ikke stabilt magter at drage omsorg for sig selv.
  • Mental retardering hos en forælder, som gør, at forælderen ikke kan drage omsorg for sig selv.
  • Langvarigt misbrug, som medfører betydelig ustabilitet i evnen til at drage omsorg for sig selv.
  • En forælder, som har vist meget mangelfuld forældreevne, og hvor det ikke med støtte og behandling har været muligt at forbedre forældreevnen.

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere