Kommunerne overskrider budgettet: - Det er uacceptabelt

Anlægsudgifter er næsten to milliarder kroner højere end budgetteret. Ministre kalder kommuner til drøftelser

For første gang siden slutningen af 00'erne har landets kommuner brugt flere penge, end det samlet set var aftalt med regeringen, at de måtte.

Det viser de netop offentliggjorte regnskaber, oplyser Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet i enslydende pressemeddelelser.

Ministerierne betegner budgetoverskridelsen som "massiv".

Det er anlægsbudgetterne, der er overskredet, mens budgetterne til drift af eksempelvis daginstitutioner og plejehjem er overholdt.

Kommunernes anlægsudgifter var i 2017 samlet set 1,6 milliarder højere end budgetteret, har Finansministeriet opgjort. Og det kompenseres ikke helt af, at driftsudgifterne var 0,9 milliarder kroner lavere end ventet.

Kommunernes Landsforening (KL) kan se frem til at skulle stå skoleret over for finansminister Kristian Jensen (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

- Det er uacceptabelt, at kommunerne ikke overholder vores økonomiaftale. Det svækker troværdigheden af aftalesystemet, udtaler Kristian Jensen i en kommentar.

KL's formand, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), forklarer i en pressemeddelelse, at det er et stort efterslæb på vedligeholdelse og renovering, der er skyld i budgetoverskridelsen.

- Selvfølgelig skal vi sikre, at børnene ikke bliver ædt op af skimmelsvamp, når der ikke er mere rockwool tilbage i væggene i daginstitutionen eller på skolen, udtaler han i en pressemeddelelse.

- Selvfølgelig skal vi kunne give vores mest udsatte borgere et ordentligt tag over hovedet. Og selvfølgelig skal vi kunne udbedre det kæmpe efterslæb, der eksempelvis er på vedligeholdelse af de kommunale veje.

Han mener, at tallene viser, at kommunerne udviser ansvarlighed, fordi anlægsniveauet er det laveste i en årrække. Selv om det altså er højere, end kommunerne har aftalt med regeringen.

18 kommentarer
Vis kommentarer