Konflikt rammer pendlerne: Her vil togtrafikken blive ramt

Hvis Danmark rammes af konflikt, vil det påvirke togtrafikken. HK varsler konflikt på signalsystemerne

Konflikt rammer pendlerne: Her vil togtrafikken blive ramt

Arbejdsmarkedsforsker Bent Greve forklarer hvad konflikten drejer sig om.

Konfliktvarslet breder sig nu fra regioner og kommuner til statsansatte, og det kan få stor indflydelse på togtrafikken, hvis konflikten bliver en realitet.

Varsling: Danmark rammes af konflikt fra 4. april

HK Stat varsler også konflikt fra 4. april. Fagforeningen har organiseret trafiklederne, der styrer signalsystemet på landets jernbaner, og det betyder, at togtrafikken formentlig bliver ramt, hvis der kommer en konflikt. Det er nemlig dem, som eksempelvis styrer sporskifte.

Her rammer det

Her er knasterne

Især tre temaer gør det svært for forhandlerne at nå hinanden. Læs om knasterne her:

Løn:

* De offentligt ansatte kræver mærkbare lønstigninger, men det er på forhånd blevet afvist af arbejdsgiverne.

* Parterne er uenige om, hvorvidt de offentligt ansattes løn er steget mere end de privatansattes i kølvandet på finanskrisen.

* En reguleringsordning skal sikre, at de to gruppers løn skal stige i samme takt. Men arbejdsgiverne mener, at ansatte i kommuner, regioner og staten "skylder" for tidligere lønstigning. Derfor kan de ikke gå med på lønmodtagernes krav om lønstigninger

* Innovationsminister Sophie Løhde (V) er ny topforhandler for arbejdsgiverne i staten og indledte forhandlingerne med at slå fast, at de offentligt ansatte allerede havde fået for store lønstigninger. 

* Det førte blandt andet til en kampagne på de sociale medier, hvor blandt andet sygeplejersker lagde deres lønsedler frem.

Frokostpause:

* Spørgsmålet om frokostpausen kommer efter en længere periode med dårligt samarbejdsklima mellem repræsentanter for lønmodtagere i staten og arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen. 

* Lønmodtagerne mener, at retten til betalt frokostpause er og skal være en del af overenskomsten.

* Men i Moderniseringsstyrelsen mener man, at det blot har været kutyme på arbejdspladserne, og at den lokale ledelse dermed kan beslutte at afskaffe den betalte frokostpause. 

Lærernes arbejdstid:

* Som det er i dag, er lærernes arbejdstid reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb efter en længerevarende konflikt i 2013.

* Men forud for de kommende forhandlinger har organisationer på tværs af stat, kommuner og regioner gjorde det klart, at de bakker op om krav fra lærerne om en ny arbejdstidsaftale.

* De ville ikke forhandle med arbejdsgiverne på deres områder, før der var udsigt til, at lærerne får en arbejdstidsaftale på plads. 

* Der er ikke præsenteret nogen arbejdstidsaftale endnu, men parterne genoptog forhandlingerne 22. januar.

Kilder: "Tre gordiske knuder eller bare bump på vejen", analyse af optakt til overenskomstforhandlingerne af Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand, FAOS, Københavns Universitet. Ritzau.

/ritzau/


HK Trafik og Jernbane har udtaget medlemmer til konflikt, som arbejder med fjerntrafikken på hovedbanegården. Det dækker Kystbanen, Øresund og Høje Taastrup. Desuden Roskilde, der dækker resten af Sjælland og frem til Odense. Samt Aarhus, som dækker Skanderborg og op til Aalborg.

Med andre ord bliver signalsystemet over hele landet påvirket, hvis der kommer konflikt. Ifølge Dennis Alex Jørgensen, formand for HK Trafik & Jernbane, er det vigtigt at ramme bredt:

Skoler, børnehaver og hospitaler: Sådan rammer konflikten

- Det er vigtigt, at det bliver mærkbart og effektivt, så vi hurtigst muligt kan få forhandlingerne i gang. Der er ingen vindere; vi taber alle sammen. Men det er sidste mulighed fra vores side, siger han.

HK Stat udtager ti procent
Han er klar over, at kunderne bliver ramt af trafikken, og han håber på deres forståelse:

- Vi er kede af, at de bliver ramt, men vi håber, at de forstår, at vi kæmper for nogle bedre rettigheder, siger han.

Ifølge Dennis Alex Jørgensen er cirka halvdelen af de ansatte på kommandoposterne er overenskomstansatte resten er tjenestemænd:

- Det er cirka 50 procent af styrken, som de mister. Men der er ingen tvivl om, at det bliver mærkbart, siger han.

HK Stat har i alt 21000 medlemmer. Ti procent er udtaget til konflikt.

Tidligere i dag varslede Forhandlingsfællesskabet også konflikt. Det dækker over kommunale og regionale arbejdspladser som skoler, børnehaver og hospitaler.

HK oplyser, at også politiets servicecentre er udtaget til konflikt. Det vil sige, at svartiden på 114 kan blive længere.

Sådan er det videre forløb

* De faglige organisationer forbereder et konfliktvarsel, som kan afsendes fra 28. februar.

* Dermed kan en konflikt tidligst bryde ud fra 1. april, hvor de nuværende overenskomster udløber.

* Arbejdsgiverne kan tilsvarende vælge at udsende et varsel om lockout, som er deres mulighed for at sende ansatte hjem uden løn.

* Hvis parterne ikke selv kan blive enige, og der varsles konflikt, kan forhandlingerne overgå til Forligsinstitutionen. Her træder en mægler til - forligsmand Mette Christensen.

* Forligsmanden kan udskyde en varslet konflikt i 14 dage ad to omgange, mens der forhandles i Forligsinstitutionen. 

* Herefter kan en konflikt bryde ud på femtedagen efter - altså den 4. april i forbindelse med de nuværende forhandlinger.

* Hvis enten arbejdsgiverne eller lønmodtagerne forkaster et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, bliver der konflikt. Det samme gælder, hvis forligsmanden må opgive at nå frem til et mæglingsforslag.

* I sidste ende kan en konflikt ende med, at regeringen bryder ind og løser konflikten med et lovindgreb.

Kilder: Forligsinstitutionen, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet og Ritzau.

/ritzau/