Kontakttallet er 0,9

Coronapandemien har været aftagende i Danmark forud for genåbningen 1. marts

Kontakttallet for coronavirus er faldet til 0,9. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. I sidste uge blev tallet opgjort til 1,1.

Kontakttallet - der også kaldes smittetrykket - er en beregning af, hvor mange personer en smittet person i gennemsnit sender smitten videre til.

Når tallet er 0,9, vil det sige, at 100 smittede smitter 90 andre. Epidemien er altså aftagende. Kontaktallet er baseret på alle coronatilfælde i Danmark.

Ser man på den mere smitsomme variant B117, der er blevet den dominerende variant i Danmark, er kontakttallet dog på 1,28. Den er dermed i vækst. I sidste uge var tallet 1,2.

Tallet for den britiske variant er baseret på ældre data end det generelle kontakttal. Data er fra 21. februar.

- Kontakttallet er beregnet til 0,9, gårsdagens genåbning kan endnu ikke aflæses. B117 udgør nu 72 procent af den danske epidemi, og kontakttal for B117 er 1,28, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

- Vi er lykkedes med at trække brændstof ud af epidemien, før B117 fik overtaget, lyder det fra ministeren.

B117-varianten begyndte at sprede sig i Danmark i slutningen 2020 og betød, at restriktionerne i landet blev skærpet i starten af det nye år.

Det skulle være med til at sikre, at der kun var et begrænset pres på hospitalerne, når varianten blev dominerende, så sundhedssektoren ikke endte med at bukke under.

Antallet af indlagte er faldet massivt under nedlukningen. Tirsdag er 232 indlagt med covid-19 i Danmark. 4. januar, hvor den hidtidige top blev nået, var 964 danskere indlagt med corona.

Udviklingen har betydet, at der mandag er blevet genåbnet for dele af samfundet, selv om B117-virusvarianten nu er den dominerende i landet.

Her fik landets butikker lov til at genåbne - medmindre de ligger i et storcenter eller er over 5000 kvadratmeter. I de store butikker skal kunderne booke tid, og der må være færre kunder i butikken.

Store dele af samfundet er dog fortsat lukket. Liberale erhverv som frisører må ikke have åbent, og det er heller ikke alle skoleelever, som endnu kan vende tilbage til den fysisk undervisning.

Hvornår mere af samfundet skal genåbne - og hvad det bliver - forhandles der i øjeblikket om blandt Folketingets partier.

FAKTA: Kontakttallet - sådan udregner man det

Kontakttallet - tidligere kendt som smittetrykket - er et hyppigt brugt begreb i forbindelse med coronaudbruddet.

I denne uge er det opgjort til 0,9.

Her følger en forklaring af, hvad kontakttallet er, og hvordan det udregnes:

* Kontakttallet er en matematisk beregning, hvor man forsøger at estimere, hvor smitsom virus er.

* Kontakttallet er et gennemsnit af det antal personer, som en smittet person estimeres at sende smitten videre til.

* Kontakttallet siger ikke noget om, hvor mange smittede der er i befolkningen.

* Hvis kontakttallet er 0,9, betyder det ifølge beregningen, at ti smittede i gennemsnit smitter ni andre personer.

* Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien, mens den er aftagende, hvis tallet er under 1.

* Kontakttallet kan beregnes på flere måder - for eksempel ved se at se på antallet af nye smittetilfælde eller nyindlæggelser. Statens Serum Institut (SSI) gør begge dele.

* Kontakttallet er bagudskuende - altså dækker de smittetilfælde, som har fundet sted.

SSI offentliggør kontakttallet hver tirsdag, men det tal viser, hvordan kontakttallet så ud for ti dage siden.

Det skyldes blandt andet, at der i beregningen er lagt en tidsforskydning på syv dage ind. Det er den periode, som forventes at gå, fra man bliver smittet, til man testes positiv.

Derudover bruger man ikke smittetallene for de seneste tre dage, da tallene ikke er fuldendte.

* Sådan udregnes kontakttallet:

Formlen er: Kontakttal = Vækstrate x Generationstid + 1.

Generationstid er den tid, der i gennemsnit går, fra en smittet person bliver smittet, til vedkommende smitter den næste. SSI vurderer, at det er 4,7 dage. I andre lande kan det være andre tal - i Storbritannien regner man med 6,5.

Vækstraten er et tal for, hvordan antallet af smittetilfælde udvikler sig over tid. Den er beregnet ud fra en kompliceret matematisk model, hvor man bruger udviklingen i antallet af smittetilfælde over de seneste syv dage.

Der er i den model taget højde for udsving i, hvor mange der bliver testet, og at der kan være tilfældige forskydninger fra dag til dag. Her tages der også højde for, at der fra dag til dag i sygdomsperioden er forskel på, hvor smitsom man er.

* Der er en vis usikkerhed, når man beregner kontakttallet. SSI har derfor et usikkerhedsinterval.

En uge kan kontakttallet for eksempel være 0,6, men usikkerhedsintervallet er 0,5-0,8 med et konfidensinterval på 95 procent.

Det vil sige, at det vurderes, at kontakttallet ligger i intervallet 0,5-0,8 i 95 procent af tilfældene.

Der vil altså være 5 procent af tilfældene, hvor kontakttallet ikke rammer inden for skiven.

Det er altså under forudsætning af, at antagelserne i modellen er korrekte.

Kilder: Statens Serum Institut (SSI), Viggo Andreasen, epidemiolog og RUC.