Kontakttallet holder sig på 1 - tyder på stabil epidemi

Kontakttallet er senest beregnet til 1,0. Det vil sige, at epidemien hverken vokser eller falder

Så langt er vi nået med covid-19-vaccinationerne

Kontakttallet i Danmark er beregnet til 1,0.

Det skriver Sundhedsministeriet på Twitter tirsdag.

Et kontakttal på 1,0 svarer til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 10 andre.

Med andre ord vil epidemien hverken stige eller falde med et tal på 1,0.

- Kontakttallet er i dag beregnet til 1. Det tyder på en stabil epidemi, skriver Sundhedsministeriet i sit tweet.

Kontakttallet var også i sidste uge på 1,0, mens det i ugerne forinden har været over 1. Det vil sige, at epidemien på det tidspunkt blev vurderet til at være let stigende.

I midten af juli var kontakttallet for eksempel oppe på 1,3. Det var det højeste i 11 måneder.

Men siden er det gået den rigtige vej, og nu er epidemien i Danmark altså nede på et stabilt niveau.

- Smitte- og indlæggelsestal er fortsat på et lavt niveau, og udrulningen af vaccinerne fortsætter.

- Hver og en, der tager imod vaccination og følger de gode råd, er med til at bekæmpe epidemien, skriver Sundhedsministeriet i tweetet.

Kontakttallet bliver fulgt med interesse, da det siger noget om, hvorvidt smitten er på fremmarch eller på tilbagetog.

Det siger til gengæld ikke noget om antallet af smittetilfælde i samfundet.

Kontakttallet beregnes ved at se på smittesituationen for halvanden uge siden. Derfor er tallet til en vis grad bagudskuende, men det bliver alligevel brugt som et element i myndighedernes overvågning af coronasituationen.

Derudover følger myndighederne blandt andet med i antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.

Kontakttallet dækker over smitte der har fundet sted

Kontakttallet - tidligere kendt som smittetrykket - er et hyppigt brugt begreb i forbindelse med coronaudbruddet.

Tirsdag er kontakttallet beregnet til 1,0.

Her følger en forklaring på, hvad kontakttallet er, og hvordan det udregnes:

* Kontakttallet er en matematisk beregning, hvor man forsøger at estimere, hvor smitsom virus er.

* Kontakttallet er et gennemsnit af det antal personer, som en smittet person estimeres at sende smitten videre til.

* Kontakttallet siger ikke noget om, hvor mange smittede der er i befolkningen.

* Hvis kontakttallet er 1,1, betyder det ifølge beregningen, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre personer.

* Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien, mens den er aftagende, hvis tallet er under 1. Hvis det er 1,0, er tallet stabilt.

* Kontakttallet kan beregnes på flere måder - for eksempel ved at se på antallet af nye smittetilfælde eller nyindlæggelser. Statens Serum Institut (SSI) gør begge dele.

* Kontakttallet er bagudskuende - dækker altså de smittetilfælde, som har fundet sted.

SSI offentliggør kontakttallet hver tirsdag, men det tal viser, hvordan kontakttallet så ud for ti dage siden.

Det skyldes blandt andet, at der i beregningen er lagt en tidsforskydning på syv dage ind. Det er den periode, som forventes at gå, fra man bliver smittet, til man testes positiv.

Derudover bruger man ikke smittetallene for de seneste tre dage, da tallene ikke er fuldendte.

Kilder: Statens Serum Institut (SSI), Viggo Andreasen, professor i epidemiologi, og RUC.