Krise i Forsvaret: Her er det ydmygende brev

Forsvarsminister Trine Bramsens departementschef er blevet tvunget til at sende et underdanigt brev til sin chef. Det sker efter svindelskandale

Krise i Forsvaret: Her er det ydmygende brev

Ved du noget? Skriv direkte til journalisterne bag historien her.

Den magtfulde departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, har siden sidste uge kæmpet for sit liv som topembedsmand.

Ved et pressemøde tirsdag formiddag kunne en rasende forsvarsminister fortælle, at hun først onsdag aften klokken 23 blev informeret om, at man i Forsvarsministeriet i flere måneder havde undersøgt en sag om vidtrækkende svindel i Forsvaret.

En undersøgelse, som departementschefen tilsyneladende burde have kendt til.

Det fik fredag i sidste uge Trine Bramsen til at give sin departementschef tre dage til at komme med en redegørelse for forløbet. Sammen med redegørelsen sendte Thomas Ahrenkiel et brev til sin øverste chef.

Ydmygende brev offentliggjort
Det brev er tirsdag formiddag blevet offentliggjort.

'Det er i sidste ende mit ansvar at sikre, at du bliver orienteret rettidigt, og jeg beklager meget departementets fejl i denne sag,' lyder det blandt andet selvbebrejdende fra Thomas Ahrenkiel til Trine Bramsen.

I brevet skriver Thomas Ahrenkiel, 'at sagen løbende har udviklet sig i en stadigt mere alvorlig retning'.

'Jeg må på baggrund af redegørelsen konkludere, at du burde have været informeret om sagen væsentligt tidligere,' skriver Thomas Ahrenkiel, der samtidig erkender, at Trine Bramsen burde være blevet orienteret, da hun tiltrådte som forsvarsminister i slutningen af juni.

'Det er endvidere en fejl, der bliver så meget værre, når det kan konstateres, at der undervejs i sagsforløbet har været en lang række forskellige tidspunkter, hvor departementet har haft anledning til at orientere dig eller din forgænger,' fortsætter Thomas Ahrenkiel sin bodsgang.

Han opremser herefter seks tidspunkter fra september 2019 til 18. november 2019, hvor ministeren burde være orienteret.

Læs hele brevet her

Kære forsvarsminister,

Jeg fremsender hermed en redegørelse om Forsvarsministeriets departements håndtering af forløbet i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse af indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – med fokus på, hvornår information om sagen blev forelagt for dig som forsvarsminister og for departementets topledelse. Redegørelsen gengiver Forsvarsministeriets departements opfattelse af forløbet.

Som det fremgår af redegørelsen, er der tale om en sag, der har kørt i flere spor, og som løbende har udviklet sig i en stadigt mere alvorlig retning.

Jeg må på baggrund af redegørelsen konkludere, at du burde have været informeret om sagen væsentligt tidligere, end det rent faktisk skete. Du blev således først den 4. december 2019 om aftenen orienteret om en sag, som du rettelig burde have været orienteret om i forbindelse med, at du tiltrådte som forsvarsminister – og som din forgænger burde have været orienteret om, allerede da Rigsrevisionen i april 2019 orienterede departementet om, at der var modtaget en henvendelse fra en whistleblower.

Det er utvivlsomt, at der er tale om en fejl fra departementets side.

Det er endvidere en fejl, der bliver så meget værre, når det kan konstateres, at der undervejs i sagsforløbet har været en lang række forskellige tidspunkter, hvor departementet har haft naturlig anledning til at orientere dig eller din forgænger. Det er således min opfattelse, at departementet (efter april 2019) også burde have forelagt sagen:

1) Da departementet i september 2019 og oktober 2019 konkluderer, at Rigsrevisionens undersøgelse kan føre til kraftig hhv. alvorlig kritik.

2) Da departementet den 1. oktober 2019 fra Rigsrevisionen modtager et beretningsudkast, hvor der påpeges en række problemer i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

3) Da departementet den 29. oktober 2019 af Rigsrevisionen orienteres om muligt regnskabssvig og dokumentfalsk. Sagsnr.: 2019/002649 Dok.nr.: 28859 Side 2 af 2

4) Da departementet den 5. november 2019 af Rigsrevisionen orienteres om, at whistlebloweren har politianmeldt den involverede leverandør.

5) Da departementet den 8. november 2019 af Rigsrevisionen orienteres om, at whistlebloweren er blevet kontaktet af flere medier.

6) Da departementet den 18. november 2019 fra Rigsrevisionen modtager et revideret beretningsudkast, hvor der påpeges yderligere problemer i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det er i sidste ende mit ansvar at sikre, at du bliver orienteret rettidigt, og jeg beklager meget departementets fejl i denne sag.

Der skal ikke herske tvivl om, at det er helt afgørende, at du som forsvarsminister løbende holdes informeret om væsentlige sager på ministerområdet, så du som minister har det fornødne grundlag for at træffe dine beslutninger om håndteringen af sagerne. Det grundlag har du ikke fået i denne sag, og det er som nævnt meget beklageligt.

Jeg vil derfor overfor departementet indskærpe, at såvel forsvarsministeren som departementschefen rettidigt skal forelægges alle væsentlige sager.

Jeg må konkludere, at der ikke kan peges på en konkret årsag til, at fejlen er opstået. Men når en fejl af denne karakter kan opstå, vurderer jeg, at der er behov for, at der sker en formalisering af departementets processer for, hvilke sager, der skal forelægges for forsvarsministeren og departementschefen, samt for hvornår en sådan forelæggelse skal ske. Der vil på den baggrund blive iværksat et arbejde med at fastsætte en instruks på området, og jeg forventer at kunne forelægge et udkast til denne instruks til din godkendelse indenfor to uger.

Med venlig hilsen

Thomas Ahrenkiel

Klamrer sig til jobbet
På trods af de store svigt i departementet, som Thomas Ahrenkiel som departementetschef er øverste ansvarlig for, ser det ud til, at han overlever som departementschef.

I hvert fald afviste Trine Bramsen på et pressemøde tirsdag formiddag at fyre sin topembedsmand.

- Med de oplysninger jeg har på nuværende tidspunkt, er også departementschefen først sent blevet orienteret om det store billede i sagen. Det er på den baggrund, jeg kan have tillid til min departementschef, sagde hun på pressemødet.

Her opfordrede hun også sin departementschef til at stille op til mundtligt interview om sagen.

'Værste sag i 20 år'
Skandalesagen handler grundlæggende om rod med indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Rigsrevisionen har afdækket alvorlige fejl og manglende kontrol med indkøb hos styrelsen.

De samme personer, som bestiller en ordre, har kunnet godkende den og udbetale pengene. To personer er politianmeldt, og fem andre er tiltalt i en sag om bestikkelse og mandatsvig.

Formanden for statsrevisorerne, Henrik Thorup, har kaldt det for det værste, han har set i sine 20 år som statsrevisor.

Allerede for knap to år siden var der en intern rapport i ministeriet, der blotlagde de samme problematikker, som nu er undersøgt af Rigsrevisionen, fordi en whistleblower stod frem.

Topchefer færdige
Foruden en intern undersøgelse bliver der nu iværksat en ekstern.

Departementschefen udnævnte i sidste uge et rejsehold, som skulle undersøge sagen med koncernstyringsdirektøren i spidsen. Men han er fritaget for tjeneste og forflyttet, da han havde en rolle i sagen.

Direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er også fritaget for tjeneste indtil videre. Han fik for få uger siden forlænget sin åremålskontrakt med fire år.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra de involverede parter.

Ved du noget? Skriv direkte til journalisterne bag historien her.