Kristendommen vinder frem på verdensplan

I Asien, Afrika og Latinamerika vokser andelen af kristne, mens tilbagegang fortsætter i Europa.

(Foto: Camilla Stephan)
(Foto: Camilla Stephan)

I mere end 100 år har den kristne andel af den globale befolkning været stort set uændret - og i lange perioder svagt faldende. Men nu viser prognoser, at tendensen går den modsatte vej.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge den seneste statistik fra det amerikanske Center for Studiet af den Globale Kristendom vil andelen af kristne i de næste årtier igen stige, så der i 2050 vil være 3,3 milliarder kristne - svarende til 36 procent af verdens befolkning mod 33,4 procent i dag.

En lignende prognose fra det amerikanske PEW Research Center viser, at kristne i 2050 vil udgøre 35 procent af jordens befolkning.

Det er især i Asien, Afrika og Latinamerika, at kristendommen vinder frem, mens andelen af kristne i Europa fortsat er faldende.

- Tidligere har tilbagegangen i Europa og fremgangen i blandt andet Asien og Afrika opvejet hinanden, så andelen af kristne samlet set har været relativt uændret, siger Jonas Adelin Jørgensen, som er ekstern lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi på Københavns Universitet.

- Men nu er hastigheden sat op - i Afrika er andelen af kristne syd for Sahara eksempelvis vokset fra at være stort set ikke-eksisterende til nu at udgøre halvdelen af befolkningen, siger han.

En del af forklaringen på væksten skal findes i den generelle befolkningstilvækst. Anslået 9,5 milliarder mennesker vil bo på Jorden i 2050.

Men Jonas Adelin Jørgensen forklarer, at kristendommen også møder fremgang, fordi den er attraktiv for visse befolkningsgrupper i eksempelvis Asien og Afrika, der kæmper med fattigdom og manglende rettigheder.

0 kommentarer
Vis kommentarer