Kronisk syge Hanne i sengepraktik: 'Det er uværdigt'

Kommunerne er begyndt at arbejdsprøve kronisk syge borgere, mens de ligger i en seng. Hanne Frederiksen er en af dem - hun var i sengepraktik i foråret

(Foto: Anders Brohus)
(Foto: Anders Brohus)

Adskillige speciallæger har konkluderet, at 42-årige Hanne Frederiksen er for syg til nogensinde at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Københavns Kommune insisterer imidlertid på at finde Hanne Frederiksens arbejdsevne - så i foråret blev hun sendt 13 uger i praktik med en seng.

- De ansatte var søde og hjælpsomme. Men de syntes jo, det var mærkeligt, at de skulle have en ud, der var så syg, at hun skulle have en seng med, siger Hanne Frederiksen til Avisen.dk

Læs Hanne Frederiksens historie her

Kroniske smerter og øjenskader
Som Avisen.dk har beskrevet hen over sommeren, bliver meget syge borgere nu også sendt i arbejdsprøvning. Men ofte strander deres sag, fordi meget få arbejdspladser vil tage imod en, der skal have sin seng med, eller kun kan arbejde få minutter ad gangen.

Hanne Frederiksen, som lider af kroniske smerter i hele kroppen og skader på øjnene efter en mislykket operation, er en af de borgere, som det rent faktisk lykkedes at finde et sengepraktiksted til.

Læs også: Lotte søgte sengepraktik hos minister: Så kan han lære det

Faktisk har hun været i arbejdsprøvning af to omgange.

Efter den første arbejdsprøvning kom denne konklusion fra det private firma, som kommunen havde hyret til at varetage opgaven: Hanne Frederiksen havde kun en effektiv arbejdsevne på mellem 45 minutter og halvanden time om ugen.

Den er i mellemtiden faldet til 20 minutter, viste forårets sengeliggende arbejdsprøvning.

Læs også: Se Lottes ansøgning om sengepraktik hos minister

Underviste 85-årig fra sengen
Sengepraktikken foregik fra februar til maj på Ældrecentret Sløjfen.

Her skulle Hanne Frederiksen, der tidligere har arbejdet med regnskab, bogføring og IT, undervise pensionister i at bruge computer og Internet. Hun blev kørt frem og tilbage i bil, og selvom hun kun skulle være på praktikstedet en time om dagen, var hun nødt til at hvile både før, under og efter.

Derfor havde det private firma, der varetog opgaven for kommunen, sørget for, at praktikken kunne foregå, mens hun lå i en seng.

- I starten var det meningen, at jeg skulle sidde op i en time, men det gik hurtigt galt. Så i stedet skulle jeg ligge på en briks, som blev trukket helt hen til den person, jeg skulle lære noget. Så lå jeg der og forklarede en 85-årig, hvordan hun for eksempel skulle komme på Internettet og åbne et skriveprogram.

Morfin og ekstra hjemmehjælp
Hanne Frederiksen var nødt til at tage morfin for at kunne klare arbejdsprøvningen, der også betød, at hun måtte bevilges ekstra hjemmehjælp for at kunne klare hverdagen i sit eget hjem.

Af rapporten fra arbejdsprøvningen fremgår det også, at hendes helbredstilstand blev forværret undervejs.

Læs også:: Kommune om syg hjemløs narkoman: Han kan godt arbejde

Selvom hun følte sig taget godt imod af både centrets ansatte og ældre borgere, oplevede hun arbejdsprøvningen som 'uværdig og uanstændigt'. Hun er nemlig godt klar over, at hun aldrig kan blive ansat på nogen arbejdsplads, når hun kun kan arbejde 20 minutter om ugen og skal have en seng til rådighed.

En konklusion, som den private aktør også kom frem til efter arbejdsprøvningen var slut 8. maj. Det er ikke realistisk, at hun nogensinde kommer ud på arbejdsmarkedet igen, står der i rapporten.

Sengepraktik foregår i hele landet
Københavns Kommune er ikke den eneste kommune, som sender syge borgere i arbejdsprøvning med en seng. Avisen.dk har beskrevet lignende sager fra andre kommuner.

Også Ricky Magnussen, der er Hanne Frederiksens private socialrådgiver, kender til flere tilfælde. - Sagerne er spredt rundt i landet, så der er ikke kun tale om praksis i enkelte kommuner, siger han.

Læs også: Kommune om praktik med seng: Man skal finde sin spidskompetence

- Jeg kan sagtens forstå, at kommunen skal arbejdsprøve borgerne. Tanken er jo fin nok. Men når man så ser, at man har med mennesker at gøre, som er så syge, at de er nødt til at ligge i en seng for at kunne gennemføre det, så bør man trykke på stopknappen, siger han.

For Hanne Frederiksen er uvisheden og den langtrukne sagsbehandling det værste. Hun har været i systemet siden 2010, og venter stadig på en afklaring. Siden den sengeliggende arbejdsprøvning sluttede 8. maj, er der ikke sket mere i hendes sag.

Kommunen: Loven siger, at vi skal arbejdsprøve
Københavns Kommune understreger, at man blot følger loven ved at sende borgere i arbejdsprøvning, selvom de er så syge, at praktikken skal foregå sengeliggende.

Læs også: Jurist: Systemet pisser på fattige danskeres rettigheder

- Først og fremmest kan vi som offentlig forvaltning ikke kommentere på personsager. Men helt generelt er reglerne i dag sådan, at hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, er kommunerne i udgangspunktet forpligtiget til at foretage en konkret vurdering af borgerens arbejdsevne for at sikre borgeren den rette indsats og støtte mod arbejdsmarkedet. Det betyder, at kommunen også vurderer, om borgeren eventuelt er berettiget til revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, lyder det fra Inger Suppli, der er kontorchef i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i et skriftligt svar til Avisen.dk.

- I tilfælde hvor kommunen vurderer, at det er helt åbenlyst, at borgeren har en meget lille arbejdsevne, og at denne ikke kan udvikles, vurderer kommunen om borgeren er omfattet af undtagelsesreglerne og derfor ikke skal arbejdsprøves. Men ellers er kommunen forpligtet til at foretage en vurdering af arbejdsevnen, tilføjer hun.

138 kommentarer
Vis kommentarer