Læger dropper sygebesøget hos mange ældre

Færre ældre får besøg af lægen i hjemmet, viser ny undersøgelse. Men lægen kommer oftere til de få.

Ældre kan ikke i samme grad som tidligere regne med, at deres praktiserende læge kommer og tilser dem, hvis de er blevet syge.

Det viser en ny analyse fra bladet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening (KL).

Fra 2009 til 2014 faldt antallet af praktiserende lægers sygebesøg i hjemmet per 1000 borgere over 65 år nemlig med hele 20 procent.

Faldet er størst blandt de 65-79-årige, hvor antallet af besøg er faldet med 27 procent, mens det er faldet syv procent blandt borgere over 80 år.

Og ifølge Jakob Kjellberg, professor og programleder for sundhed på Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora), kan det ikke afvises, at lægerne dropper hjemmebesøgene for at spare tid.

- Hvis man tager på et sygebesøg, går der hurtigt tre kvarter med det. På den tid kunne man klare fire andre patienter. Så man kan sige, at hvis lægen tager på sygebesøg, så går det ud over nogle andre patienter.

- På den anden side må vi sige, at dem, der har behov for et besøg, ofte er dem, der har allermest behov for at komme til lægen. Og set i det lys er et fald problematisk, siger Jakob Kjellberg til Momentum.

De praktiserende læger er forpligtede til at komme på sygebesøg i hjemmet, hvis de ud fra en lægefaglig vurdering mener, at det er nødvendigt, skriver Momentum.

Anna Mette Nathan, formand for kommune- og forebyggelsesudvalget i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) lægger vægt på, at det gennemsnitlige antal årlige besøg hos de ældre, der får mindst ét besøg, er steget lidt i perioden.

- Vi skærer ned blandt de yngre ældre, som bliver mere raske og kan flere ting. Hos de ældste kører vi ud til næsten det samme antal, og man kan se af tallene, at vi koncentrerer os om dem, der har mest behov.

- Samtidig kan vi se, at dem, der får besøg, får flere besøg end tidligere, siger hun blandt andet til Momentum.

I kommunerne er man ikke begejstret for udviklingen.

- Sygebesøg kan være med til at hindre unødige indlæggelser for vores fælles patienter, så vi vil godt komme med en appel til lægerne om at prioritere sygebesøg højere, siger Erik Nielsen, næstformand i KL.

1 kommentar
Vis kommentarer