Læger udelod oplysninger i brystkræftmistænktes journaler

Foreløbigt har ni kvinder fået konstateret brystkræft efter mangelfulde undersøgelser på Ringsted Sygehus

Læger på Ringsted Sygehus brød reglerne om journalføring i en sag om mangelfulde undersøgelser af hundredvis af kvinder med mulig brystkræft.

Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed og en sundhedsjurist på baggrund af en skrivelse fra en overlæge fra sygehusets radiologiske afdeling til styrelsen. Det sker i en sag, hvor en brystkræftramt kvinde klagede over mangelfuld undersøgelse på afdelingen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Gennem fire år - fra marts 2013 til maj 2017 - undlod sygehuset bevidst at følge de nationale kliniske retningslinjer om, at kvinder med mistanke om brystkræft skal igennem tre typer af undersøgelser.

I Ringsted fik kvinderne kun én undersøgelse for at "spare lægetimer og undersøgelsestid". De fleste læger brød sig ikke om ordningen, skriver overlægen i skrivelsen.

En del af lægerne, herunder overlægen selv, løste problemet med de forkerte interne retningslinjer ved at undlade at skrive i kvindernes patientjournaler, hvordan de specifikt blev undersøgt. Undtagen hvis lægerne var tvunget til at gøre det, når en kvinde eller hendes læge kontaktede afdelingen, skriver overlægen.

Men det er ifølge Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, i strid med autorisationsloven.

- Sundhedspersoner har ansvaret for at journalføre korrekt netop for at sikre sig et grundlag for en fortsat forsvarlig behandling, og den skal også dokumentere den givne behandling. Man må ikke skrive andet end det, der rent faktisk er sket, siger hun til Jyllands-Posten.

Sygehusdirektør på Ringsted Sygehus Vagn Bach bestrider ikke beskrivelsen om journalføringen, men tager afstand fra fremgangsmåden.

- Man har pligt til at dokumentere, hvad man har lavet, herunder hvis man fraviger af den ene eller den anden årsag, siger han til Jyllands-Posten.

0 kommentarer
Vis kommentarer