Landbruget holder øje med indsatsplaner for at sikre grundvand

Vi drøfter gerne, hvordan vi kan sikre rent drikkevand, men inden for rimelighedens grænser, siger landbruget

Landbruget hilser med tilfredshed, at 15 års arbejde med at kortlægge Danmarks grundvand nu er afsluttet.

- Det er vigtigt, også for dansk landbrug og for fødevaresektoren, som er store vandforbrugere både på virksomhedsniveau og ude på bedrifterne, at vi har godt, sundt og sikkert drikkevand. Det har vi heldigvis også stort set i hele Danmark, siger direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer.

Kortlægningen rejser nogle advarselstegn, hvor der kan være behov for en ekstra indsats for at beskytte grundvandet mod eksempelvis nitrat og sprøjtemidler fra landbruget.

Eksempelvis er 7000 kvadratkilometer undergrund blevet klassificeret som særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler.

Heraf er 5000 kvadratkilometer udpeget som indsatsområder, hvor der kan være behov for bedre beskyttelse, og hvor kommunerne derfor skal lave planer for, hvordan de vil beskytte drikkevandet.

Kommunerne kan eksempelvis opkøbe arealer, rejse skov eller søge at lave frivillige aftaler med landmænd om at reducere udledning af nitrat.

Og landbruget er klar til at drøfte med kommunerne, hvordan fremtidens drikkevand sikres.

- Vi er gerne med på at drøfte med kommunerne, om landbruget kan spille en rolle, hvis der er nogle steder, hvor der er udfordringer i forhold til at blive ved med at bruge det urensede grundvand som drikkevand, siger Flemming Nør-Pedersen.

Men hvis der skal sættes begrænsninger for landmændene, skal det ske med rimelige virkemidler, siger han.

- Nu skal kortlægningen udmøntes af landets kommuner, og der vil vi holde øje med, at de indsatsplaner, der kommer ud af kortlægningen, er proportionale.

- Det vil sige, at hvis man har et problem, så griber man ind med proportionale virkemidler og ikke bare kører restriktioner ud over hele den dyrkede flade, siger direktøren i Landbrug & Fødevarer.

Han nævner en verserende strid med Aarhus Kommune som eksempel.

Her vil kommunen forbyde landmænd at anvende sprøjtegifte på arealer i den sydlige del af kommunen. Men det er ifølge landbruget et indgreb, der er uden fagligt belæg og som rammer landmændene uforholdsmæssigt hårdt.

6 kommentarer
Vis kommentarer